Tasawuf dan Wali

Tasawuf dan Wali

 

Mengangkat tema tasawuf dan kaum Sufi terasa hampa dan kosong tanpa mencuatkan pemikiran mereka tentang wali dan demikian juga karamah. Pasalnya, mitos ataupun legenda lawas tentang wali dan karamah ini telah menjadi senjata andalan mereka didalam mengelabui kaum muslimin.

Lantas dalam gambaran kebanyakan orang, wali Allah adalah setiap orang yang bisa mengeluarkan keanehan dan mempertontonkannya sesuai permintaan. Selain itu, dia juga termasuk orang yang suka mengerjakan shalat
lima waktu atau terlihat memiliki ilmu agama. Bagi siapa yang memililki ciri-ciri tersebut, maka akan mudah baginya untuk menyandang gelar wali Allah sekalipun dia melakukan kesyirikan dan kebid’ahan.

Wali menurut Al Qur’an dan As Sunnah

Adalah perkara yang lumrah bila kita mendengar kata-kata wali Allah. Di sisi lain, terkadang menjadi suatu yang asing bila disebut kata wali setan. Itulah yang sering kita jumpai di antara kaum muslimin. Bahkan sering menjadi sesuatu yang aneh bagi mereka kalau mendengar kata wali setan. Fakta ini menggambarkan betapa jauhnya persepi saudara kita kaum muslimin dari pemahaman yang benar tentang hakikat wali Allah dan lawannya, yakni wali setan. Padahal Allah Ta’ala telah menetapkan bahwa wali itu ada dua jenis yaitu: Wali Allah dan wali setan.

Allah berfirman :
أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
(artinya): “Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa.” (Yunus:62-63)

Dia berfirman tentang wali setan :
إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(artinya): “Sesungguhnya Mereka tidak lain adalah setan yang menakut-nakuti wali-walinya (kawan-kawannya), karena itu janganlah kalian takut kepada mereka jika kalian benar-benar orang yang beriman.” (Ali Imran:175)

Dari kedua ayat ini jelaslah bahwa wali Allah itu adalah siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta’ala dengan sebenar-benarnya. Sedangkan wali setan itu adalah lawan dari mereka.

Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan: “Wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Ta’ala tentang mereka, sehingga setiap orang yang bertakwa adalah wali-Nya.” (Tafsir Ibnu Katsir 2/422). Al Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan: “Wali Allah adalah orang yang berilmu tentang Allah dan dia terus-menerus diatas ketaatan kepada-Nya dengan penuh keikhlasan.” (Fathul Bari 11/ 342).

Didalam ayat yang lainnya Allah menyatakan bahwa wali Allah itu tidak mesti ma’shum (terpelihara dari kesalahan). Dia berfirman :
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
(artinya): “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki disisi Rabb mereka. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah akan mengampuni bagi mereka perbuatan paling buruk yang mereka kerjakan kemudian membalas mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Az Zumar: 33-35)

Karamah menurut Al Qur’an dan As Sunnah
Demikian juga halnya, Allah Ta’ala dan Rasul-Nya menerangkan bahwa karamah itu memang ada pada sebagian manusia yang bertakwa, baik di masa dahulu maupun di masa yang akan datang sampai hari kiamat.

Diantaranya apa yang Allah kisahkan tentang Maryam dalam surat Ali Imran 37 ataupun Ashhabul Kahfi dalam surat Al Kahfi dan kisah pemuda mukmin yang dibunuh Dajjal di akhir jaman (H.R. Al Bukhari no. 7132 dan Muslim no. 2938). Selain itu, kenyataan yang kita lihat ataupun dengar dari berita yang mutawaatir bahwa karamah itu memang terjadi di zaman kita ini.

Adapun definisi karamah itu sendiri adalah: kejadian diluar kebiasaan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba tanpa disertai pengakuan (pemiliknya) sebagai seorang nabi, tidak memiliki pendahuluan tertentu berupa doa, bacaan, ataupun dzikir khusus, yang terjadi pada seorang hamba yang shalih, baik dia mengetahui terjadinya (karamah tersebut) ataupun tidak, dalam rangka mengokohkan hamba tersebut dan agamanya. (Syarhu Ushulil I’tiqad 9/15 dan Syarhu Al Aqidah Al Wasithiyah 2/298 karya Asy Syaikh Ibnu Utsaimin)

Apakah wali Allah itu memiliki atribut-atribut tertentu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa wali-wali Allah itu tidak memiliki sesuatu yang membedakan mereka dengan manusia lainnya dari perkara-perkara dhahir yang hukumnya mubah seperti pakaian, potongan rambut atau kuku. Dan merekapun terkadang dijumpai sebagai ahli Al Qur’an, ilmu agama, jihad, pedagang, pengrajin atau para petani. (Disarikan dari Majmu’ Fatawa 11/194)

Apakah wali Allah itu harus memiliki karamah? Lebih utama manakah antara wali yang memilikinya dengan yang tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa tidak setiap wali itu harus memiliki karamah. Bahkan, wali Allah yang tidak memiliki karamah bisa jadi lebih utama daripada yang memilikinya. Oleh karena itu, karamah yang terjadi di kalangan para tabi’in itu lebih banyak daripada di kalangan para sahabat, padahal para sahabat lebih tinggi derajatnya daripada para tabi’in. (Disarikan dari Majmu’ Fatawa 11/283)

Apakah setiap yang diluar kebiasaan dinamakan dengan ‘karamah’?

Asy Syaikh Abdul Aziz bin Nashir Ar Rasyid rahimahullah memberi kesimpulan bahwa sesuatu yang di luar kebiasaan itu ada tiga macam:
Mu’jizat yang terjadi pada para rasul dan nabi
Karamah yang terjadi pada para wali Allah
Tipuan setan yang terjadi pada wali-wali setan
(Disarikan dari At Tanbihaatus Saniyyah hal. 312-313).

Sedangkan untuk mengetahui apakah itu karamah atau tipu daya setan tentu saja dengan kita mengenal sejauh mana keimanan dan ketakwaan pada masing-masing orang yang mendapatkannya (wali) tersebut. Al Imam Asy Syafi’i rahimahullah berkata: “Apabila kalian melihat seseorang berjalan diatas air atau terbang di udara maka janganlah mempercayainya dan tertipu dengannya sampai kalian mengetahui bagaimana dia dalam mengikuti Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam.” (A’lamus Sunnah Al Manshurah hal. 193)

Wali dan Karamah menurut Kaum Sufi

Pandangan kaum Sufi tentang wali dan karamah sangatlah rancu, bahkan menyimpang dari Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam.

Diantara pandangan mereka adalah sebagai berikut:
Wali adalah gambaran tentang sosok yang telah menyatu dan melebur diri dengan Allah Ta’ala.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al Manuufi (dedengkot Sufi) dalam kitabnya Jamharatul ‘Auliya’ 1/98-99 (lihat Firaq Mu’ashirah 2/ 699)

Gelar wali merupakan pemberian dari Allah Ta’ala yang bisa diraih tanpa melakukan amalan (sebab), dan bisa diraih oleh seorang yang baik atau pelaku kemaksiatan sekalipun. (Lihat Firaq Mu’ashirah 2/701)

Menurut Sufi, Wali memiliki kekhususan melebihi kekhususan Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam.

Diantara kekhususan tersebut adalah:
a. Mengetahui apa yang ada di hati manusia sebagaimana ucapan An-Nabhani tentang Muhammad Saifuddin Al Farutsi An Naqsyabandi.
b. Mampu menolak malaikat maut yang hendak mencabut nyawa atau mengembalikan nyawa seseorang. Hal ini diterangkan Muhammad Shadiq Al Qaadiri tentang Asy Syaikh Abdul Qadir Al Jailani.
c. Mampu berjalan di atas air dan terbang di udara. An Nabhani menceritakan hal itu tentang diri Muhammad As Sarwi yang dikenal dengan Ibnu Abil Hamaa’il.
d. Dapat menunaikan shalat
lima waktu di Makkah padahal mereka ada di negeri yang sangat jauh. An Nabhani membela perbuatan wali-wali mereka tersebut.
e. Memiliki kesanggupan untuk memberi janin pada seorang ibu walaupun tidak ditakdirkan Allah Ta’ala. Sekali lagi kedustaan Muhammad Shadiq Al Qaadiri tentang Asy Syaikh Abdul Qadir Al Jailani. (Dinukil dari buku-buku kaum Sufi melalui kitab Khashaa’ishul Mushthafa hal. 280-293).

Dan masih ada lagi keanehan-keanehan yang ada pada tokoh-tokoh atau wali-wali mereka. Subhanallah, semua itu adalah kedustaan yang nyata!! Sebelumnya Ibnu Arabi menyatakan kalau kedudukan wali itu lebih tinggi dari pada nabi. Didalam sebuah syairnya dia mengatakan: “Kedudukan puncak kenabian berada pada suatu tingkatan
Sedikit dibawah wali dan diatas rasul “. (Lathaa’iful Asraar hal.49)

Demikian juga Abu Yazid Al Busthami berkata: “Kami telah mendalami suatu lautan, yang para nabi hanya mampu di tepi-tepinya saja.” (Firaq Mu’ashirah 2/698)

Menurut Sufi, seorang wali tidak terikat dengan syariat Islam

Asy Sya’rani menyatakan bahwa Ad Dabbagh pernah berkata: “Pada salah satu tingkatan kewalian dapat dibayangkan seorang wali duduk bersama orang-orang yang sedang minum khamr (minuman keras), dan dia ikut juga minum bersama mereka. Orang-orang pasti menyangka ia seorang peminum khamr, namun sebenarnya ruhnya telah berubah bentuk dan menjelma seperti yang terlihat tersebut. (Ath Thabaqaatul Kubra 2/41)
Seorang Wali Harus Ma’shum (Terjaga Dari Dosa)

Ibnu Arabi berkata: “Salah satu syarat menjadi imam kebatinan adalah harus ma’shum. Adapun imam dhahir (syariat-pen) tidak bisa mencapai derajat kema’shuman.” (Al Futuuhaat Al Makkiyah 3/183)

Menurut Sufi, seorang wali harus ditaati secara mutlak

Al Ghazali berkata: “Apapun yang telah diinstruksikan syaikhnya dalam proses belajar mengajar maka hendaklah dia mengikutinya dan membuang pendapat pribadinya. Karena, kesalahan syaikhnya itu lebih baik daripada kebenaran yang ada pada dirinya.” (Ihya’ Ulumuddin 1/50)

Menurut Sufi, perbuatan maksiat seorang Wali dianggap sebagai Karamah

Dalam menceritakan karamah Ali Wahisyi, Asy Sya’rany berkata: “Syaikh kami itu, bila sedang mengunjungi kami, dia tinggal di rumah seorang wanita tuna susila/pelacur.” (Ath Thabaqaatul Kubra 2/135)

Menurut Sufi, karamah menjadikan seorang wali memiliki kema’shuman

Al Qusyairi berkata: “Salah satu fungsi karamah yang dimiliki oleh para wali agar selalu mendapat taufiq untuk berbuat taat dan ma’shum dari maksiat dan penyelisihan syari’at.” (Ar Risalah Al Qusyairiyah hal.150)


Para pembaca, dari bahasan diatas akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwasanya pengertian wali menurut kaum sufi sangatlah rancu dan menyimpang, karena dengan pengertian sufi tersebut siapa saja bisa menjadi wali, walaupun ia pelaku kesyirikan, bid’ah atau kemaksiatan. Ini jelas-jelas bertentangan dengan Al Qur’an, As Sunnah dan fitrah yang suci.

Wallahu a’lam bishshawaab.

Hadits-hadits lemah dan palsu yang tersebar di kalangan ummat

Hadits Ubadah bin Shamit Radiyallahu ‘anhu :
الأَبْدَالُ في هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاَثُوْنَ …
“Wali Al Abdaal di umat ini ada 30 orang…”
Keterangan:
Asy Syaikh Al Albani rahimahullah banyak membawakan hadits tentang wali Al Abdaal didalam Silsilah Adh Dha’ifah hadits no. 936, 1392, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 2993, 4341, 4779 dan 5248. Beliau mengatakan bahwa seluruh hadits tentang wali Al Abdaal adalah lemah, tidak ada satupun yang shahih. (Lihat pembahasan ini lebih detailnya didalam Majmu’ Fatawa 11/433

25 Comments

 1. Alhamdulillah kebenaran telah terungkap

  • Kaum wahabi yg kelak jadi pengikut dajjal

 2. menurut saya, janganlah kita membunuh seseorang hanya
  karena kakinya harus diamputasi… Amputasi saja kakinya,
  jangan bunuh orangnya…

  Nah, kalau ada yang salah, maka yang salah itu saja diluruskan…
  Kita cenderung untuk menilai sesuatu secara negatif…

  Kalau kita sudah antipati pada seseorang, maka setiap perbuatan
  orang itu pastilah jelek… Apalagi jika orang itu melakukan
  kesalahan…

  Sebagai contoh : saya berpikiran baik saja terhadap semua orang,
  baik Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah maupun Hujjatul Islam Imam
  Abu Hamid al-Ghazali…

  Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu kaku dan
  keras, itu hanya masalah persepsi saja… Beliau memang dilahirkan
  dan dalam keadaan perjuangan yang keras… Jadi wajar saja kalau
  yang tampak di luar, beliau begitu keras… Namun, hati beliau
  lembut…

  Sedangkan perkataan al-Ghazali tentang :
  “Apapun yang telah diinstruksikan syaikhnya dalam proses belajar mengajar maka hendaklah dia mengikutinya dan membuang pendapat pribadinya. Karena, kesalahan syaikhnya itu lebih baik daripada kebenaran yang ada pada dirinya.” (Ihya’ Ulumuddin 1/50)

  Nah, menurut saja itu saran agar sang murid (salik) memiliki
  sifat tawadhu’… Barang kali memang sang murid belum punya cukup
  ilmu, sehingga pendapatnya cenderung pendapat pribadi…

  Sedangkan untuk sang guru (mursyid), al-Ghazali juga banyak
  berpesan agar tawadhu’… Dalam dunia tasawwuf, karamah bukanlah
  kehebatan… Syaikh Ibnu Athaillah yang banyak dikritik oleh
  Ibnu Taimiyah berkata demikian… Menurut saya hanya miskomunikasi
  saja…

  Ibnu Athaillah berkata, bahwa karamah itu cuma hiasan atau
  permainan… Kalau seorang murid dalam perjalanan menjadi murod
  mendapat hiasan, misal bisa terbang, jalan di atas air, melipat
  bumi (bisa ke Mekah dengan cepat dari arah mana pun), itu cuma
  permainan… Itu ujian, apakah murid itu tergoda dan terjebak
  dengan permainan-permainan itu, ataukah tetap dalam perjalanannya
  menuju Al-Haqq, Allah SWT…

  Jadi, menurut saya, yang ditulis di web site ini, oleh penganut
  WAHABI, kurang banyak bergaul dengan baik, santun dan indah
  dengan orang lain…

  SEBAIKNYA kita bergaul dulu dengan orang lain, tanpa didahului
  oleh pikiran negatif atau yang lain… berpikirlah positif…
  husnuzh zhan dulu, lah… Bergaullah dengan indah, ramah, santun
  dan penuh hormat…

  mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati…
  kita kan saudara, sesama muslim…

  salam….

 3. Salamu’alaikum
  hm hm ….
  minta contoh… seorang wali dari kalangan Salafiyah ….
  untuk mad faishol.. anda kurang berkenan dengan wahabi ya??

 4. Saya setuju dengan saudara ahmad Faisol, jika hanya kaki yg sakit kenapa harus dipotong tangannya juga? Memproyeksikan sesuatu dari yg sedikit kemudian menggeneralisasikan bahwa semua seperti itu bukanlah sikap bijak.

  Anda mungkin harus belajar teori 3D Scan Tomography untuk memahami bagaimana kita belajar memahami sesuatu dari objek pengamatan. Wassalam.

 5. Barang kali ada di antara kita yg tidak lagi punyai mata hati dan fikiran yg waras untuk mampu melihat antara jernih,keruh,baik,buruk,sopan akhlak,jelek akhlak agak nya..,lalu apa juga yg bertentangan dgn pandanganmereka akan dipancung habis habisan.apakah ini akhlak Nabi Muhamad saw??

  • Perkataan ‘wali setan’ adalah rekaan kumpulan salafi wahabi, yg tidak suka makhluk mendapat kelebihan dan sanjungan, mereke menimbulkan buruk sangka, keburukan kpd seorg yg mulia. Bolehkah kita kata professor tu bodoh tak sekolah? Bila hati busuk niat mereka pun busuk…..waspada ajaran wahabi

 6. Kenapa ya di dunia ini masih banyak pembela kebathilan..kalo emang sufi udah bathil karena nampak kebathilannya akibat menyelesihi AL-QUR’AN dan AS-SUNNAH, ya udah berarti sufi emang ga bener! Dari perkata2an para sufi aja udah banyak yang nampak ucapan kesyirikannya, dan syirik adalah dosa paling besar, bahkan telah jatuh pada kekafiran. Ana gak akan turut mengkafirkan seseorang kalo blom jelas kekafirannya, karena manhaj salaf bukan manhaj yang suka mengkafir2kan! Ana mengkafirkan mereka sebagaimana ALLAH dan RASUL-Nya telah mengkafirkan para penganut kesyirikan! justru kalo antum, tidak mengakui pula bahwa mereka telah kafir, maka keimananan antum turut dipertanyakan karena telah menyamarkan yang haq dan yang bathil, padahal rasul saw tlah menjelaskan bhwa yang haq dan bathil itu tlah jelas? Kenapa tiba2 antum mengatakan bhwa orang2 bermanhaj salaf itu bisa nya hanya ngaji qur’an dan sunnah tapi ga bisa muamalah jadi pikirannya sempit? Masa si? Antum mungkin pergaulannya yang terlalu sempit, banyak kenalan ana yang jadi manager, dokter, ilmuwan dsb yang bermanhaj salaf! ana paham memang banyak anak salafi yang baru ngaji terlalu berlebihan dalam cara dakwahnya, tapi itu tidak semua! karena yang gitu biasanya justru anak2 salafi yg baru ngaji, yang sebelumnya awam dan susah diberi pengertian tentang kebenaran manhaj salaf! tapi sayang, mereka malah terlalu cepat keburu gregetan melihat cerminan apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya! sapa tau, antum yang susah diberi pengertian ttg manhaj salaf, dan bsk2 mendapat hidayah ttg kbnran salaf, ana pesan blajar agama dululah yg banyak, jangan maen sapu bersih aja, nama salafy jadi jelek! Kalo ada yang tanya, mana wali ALLAH dari para salafy? maka jawaban ana, kalo ada salafy yg ngaku2 wali, maka dipertanyakan ke-salafy-annya! Biarkan itu semua ALLAH yang mengetahui-Nya, lagipula yang penting adalah aqidah kita dulu udah bener nggak? Soal amputasi dsb, kita hanya meliat yang bathil adalah bathil, tapi manhaj salaf yang shahih tetep mengajarkan untuk mendakwahi mereka umat islam kembali ke jalan yg benar, sambil tetep mengajak orang2 non-muslim menerima kebenaran ISLAM, semua kudu dengan hikmah! Soal AL-GHAZALI, ana juga dulu penggemar ihya-ulumuddin nya, dan kitab itu ditulis selagi masih jadi sufi, maka hati2lah dgn pemahamannya, tapi di akhir hayatnya beliau emang bertaubat dan kembali ke manhaj salaf, bahkan saat beliau meninggal dia mmeluk shahih bukhari!
  Wassalamu’alaikum wr wb

  • Sesungguh nya yg kafir itu yg mengkafirkan org lain tanpa ada perintah dari nabi

 7. jika benar kita mengikut Al Quran, ingatlah firman Allah bahawa HANYA ALLAH SAHAJA YANG TAHU SIAPA YANG BETUL JALANNYA (Al Isra’), dan Allah juga mengingatkan dalam Surah Al Kahfi, BERKATALAH SESUATU YANG BENAR-BENAR KITA KETAHUI DAN JANGANLAH MENDUGA-DUGA DAN TERLALU TAMAK UNTUK MEMBERIKAN PENDAPAT, semata-mata kerana mahu menonjolkan kepandaian. Dalam kubur baik di padang mahsyar, kita tidak ditanya tentang apa fahaman kita. Kita hanya ditanya, apakah kita semua ini umat Nabi Muhammad atau tidak. Yang suka berkelahi itu syaitan dan yang suka berpuak-puak itu sekutu-sekutunya. Apakah kita mahu menjadi sebahagian daripada mereka atas bernasib baik kerana berada dalam SATU KUMPULAN iaitu UMAT NABI MUHAMMAD SAW. Syafaat itu tidak mengikut mazhab atau fahaman tetapi mereka yang mengikut Al Quran dan Sunnah yang telah diterima sepakat sebagai tashih. Bukan pandai namanya, malah sebenarnya bodoh, bila kita mahu berpendapat tapi pendapat itu sebenarnya kita pun tahu hanya agak-agak sahaja. Islam untuk penyatuan umat dan Kaabah untuk titik penyatuan hati dan susahnya untuk bersatu itulah yang dimahukan oleh syaitan. Fikirlah sendiri sebelum merendahkan iman orang lain. Hakikatnya, apa fahaman atau mazhab, yang penting perlu ditanya ialah sama ada fahaman atau mazahab itu menambahkan takut dan percaya kita kepada Allah atau hanya menjadikan kita berbangga-bangga dengan kumpulan masing-masing. Lihat Surah Ar Rum dan bertadabbur lah.

  • Nais.. wise

 8. sy sependapat dgn sdr Norazmi. Kita itu siapa sih. kualitas ibadah kita itu berapa. ilmu kita seberapa. kebanyakan baru bisa baca alqur’an dan hadits sudah berkomentar bahwa sepertinya kita hafal semuanya. kenalilah diri kita sendiri. sudahkah kita menundukkan nafsu kita sendiri. wali juga manusia banyak orang2 yng berma’rifat malah kebelok2. krn permasalahannya komplek. semakin tinggi kema’rifatan seseorang ya semakin tinggi pula pangkat setan yang menggoda. Mari kita belajar menjadi arif. Tidak mudah menjadi wali yang aarif. dan mari kita perbanyak istighfar

 9. waduh cuma minta contoh wali salafi udah pedes koment nya.

  Kita di indonesia kan banyak wali nya. Kita Islam kan gara gara mereka dakwah ditempat kita. Alangkah nikmatnya mendapat anugrah iman dan islam..
  Sudah pada tempatnya kita berterima kasih…
  Ya Allah berikanlah kepada mereka ridhoMu… Hanya Engkau yang dapat membalas.

  (gimana? bahasa tulis nya ngga’ pedes khan?)

 10. KAlo ga bisa ilmiyah mendingan DIEM aja. stttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

 11. Tidak ada ilmu yang menangani masalah ruhani kita selain tasawuf. Jika anda melihat sesuatu yang putih dari kejauhan,itu bisa saja tepung,aci,pasir atau yang lainnya. Oleh karena itu jangan terlalu cepat berpendapat tentang ajaran tasawuf,saran saya coba atau masuklah dulu ke dalam ajran tasawuf,anda bisa ambil salah satu thariqat yang ada di negeri kita,rasakan ajarannya, baru anda berkomentar…………..wassalam

  • betul sdra….semoga Allah SWT melaknat orang yang menghina para wali2 Allah….

 12. Akh Wahyudin,

  Kalo yang antum maksud Tazkiyatun Nafs (penyucian hati) itu memang bagian dari Islam. Tapi Tasawuf itu jauh berbeda dengan Tazkiyatun Nafs. Maka jangan disamakan.

  Nasehat tuk akh wahyudin, sebelum kita berenang di sungai kita harus tahu isi sungai itu jangan-jangan ada buayanya, sebelum antum menyelami tasawuf sebaiknya antum pelajari dulu dari sumber yang shahih.

 13. anjing itu memang selalu menggonggong kepada selain tuan nya,,,,,bagi mereka yg sudah tau seperti apa anjing itu,,,maka dia tak kan merespond gonggongan nya,,,,, ^_^

 14. salafi dan wahabi….seenaknya saja menggonngong…kayak anjing

 15. Jgn sekali2 menilai ajaran para wali sufi dan tasawuf yang kita sendiri tidak mempelajarinya secara langsung…jgn hanya membaca dan browsing internet kita sdah berani mengambil hak Allah SWT dengan mengatakan sesat,kafir,syirik,bid’ah diluar wahabi…intinya jgn berburuk sangka

 16. Wahabi dajjal

 17. Yaa Allah jadikanlah kami orang yang bisa mengenal dan dekat denganMu sehingga kami berusaha untuk memperbaiki diri kami sendiri.
  Yaa Allah mereka yang saling menghujat,mencaci maki dan menyalahkan orang lain bukanlah salah mereka Yaa Allah, tapi salah kami disini karena hati kami kotor dan tidak dapat memantulkan cahayaMu melalui hati ini.
  Yaa Allah ampunilah dosa – dosa kami semua yang hadir di sini tanpa RahmatMu, AmpunanMu, PetunjukMu dan BimbinganMu maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang merugi

 18. Perkataan ‘wali setan’ adalah rekaan kumpulan salafi wahabi, yg tidak suka makhluk mendapat kelebihan dan sanjungan, mereke menimbulkan buruk sangka, keburukan kpd seorg yg mulia. Bolehkah kita kata professor tu bodoh tak sekolah? Bila hati busuk niat mereka pun busuk…..waspada ajaran wahabi

 19. Jgn kau slewengkan kisah wali bila mulutmu msh mau brbicara. Jika tdk mulutmu bkal bengor selamanya.

 20. Pgn liat mayatnya ulama wahabi itu kya apa utuh apa tdk,
  Kolo oerlu si muham bin wahabnya mkmnya d bongkar


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s