Biografi Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
(1115 – 1206 H/1701 – 1793 M)

Nama Lengkapnya

BELIAU adalah Syeikh al-Islam al-Imam Muhammad bin `Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at-Tamimi al-Hambali an-Najdi.

Tempat dan Tarikh Lahirnya

Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung `Uyainah (
Najd), lebih kurang 70 km arah barat laut
kota
Riyadh, ibukota Arab Saudi sekarang.

Beliau meninggal dunia pada 29 Syawal 1206 H (1793 M) dalam usia 92 tahun, setelah mengabdikan diri selama lebih 46 tahun dalam memangku jawatan sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi .

Pendidikan dan Pengalamannya

Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab berkembang dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah ketua jabatan agama setempat. Sedangkan kakeknya adalah seorang qadhi (mufti besar), tempat di mana masyarakat
Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. Oleh karena itu, kita tidaklah hairan apabila kelak beliau juga menjadi seorang ulama besar seperti datuknya.

Sebagaimana lazimnya keluarga ulama, maka Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab sejak masih kanak-kanak telah dididik dan ditempa jiwanya dengan pendidikan agama, yang diajar sendiri oleh ayahnya, Syeikh `Abdul Wahhab.

Sejak kecil lagi Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab sudah kelihatan tanda-tanda kecerdasannya. Beliau tidak suka membuang masa dengan sia-sia seperti kebiasaan tingkah laku kebanyakan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya.

Berkat bimbingan kedua ibu-bapaknya, ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya, Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah berjaya menghafal al-Qur’an 30 juz sebelum berusia sepuluh tahun.

Setelah beliau belajar pada orantuanya tentang beberapa bidang pengajian dasar yang meliputi bahasa dan agama, beliau diserahkan oleh ibu-bapaknya kepada para ulama setempat sebelum dikirim oleh ibu-bapaknya ke luar daerah.

Tentang ketajaman fikirannya, saudaranya Sulaiman bin `Abdul Wahab pernah menceritakan begini:

“Bahwa ayah mereka, Syeikh `Abdul Wahab merasa sangat kagum atas kecerdasan Muhammad, padahal ia masih di bawah umur. Beliau berkata: `Sungguh aku telah banyak mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan anakku Muhammad, terutama di bidang ilmu Fiqh.’ ”

Syeikh Muhammad mempunyai daya kecerdasan dan ingatan yang kuat, sehingga apa saja yang dipelajarinya dapat difahaminya dengan cepat sekali, kemudian apa yang telah dihafalnya tidak mudah pula hilang dalam ingatannya. Demikianlah keadaannya, sehingga kawan-kawan sepermainannya kagum dan heran kepadanya.

Belajar di Makkah, Madinah dan Basrah

Setelah mencapai usia dewasa, Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab diajak oleh ayahnya untuk bersama-sama pergi ke tanah suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima – mengerjakan haji di Baitullah. Dan manakala telah selesai menunaikan ibadah haji, ayahnya terus kembali ke kampung halamannya.
Adapun Muhammad, ia tidak pulang, tetapi terus tinggal di Mekah selama beberapa waktu, kemudian berpindah pula ke Madinah untuk melanjutkan pengajiannya di
sana.

Di Madinah, beliau berguru pada dua orang ulama besar dan termasyhur di waktu itu. Kedua-dua ulama tersebut sangat berjasa dalam membentuk pemikirannya, yaitu Syeikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif an-Najdi dan Syeikh Muhammad Hayah al-Sindi.

Selama berada di Madinah, beliau sangat prihatin menyaksikan ramai umat Islam setempat maupun penziarah dari luar
kota Madinah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tidak kesyirikan dan tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya Muslim.

Beliau melihat ramai umat yang berziarah ke maqam Nabi mahupun ke maqam-maqam lainnya untuk memohon syafaat, bahkan meminta sesuatu hajat pada kuburan mahupun penghuninya, yang mana hal ini sama sekali tidak dibenarkan oleh agama Islam. Apa yang disaksikannya itu menurut Syeikh Muhammad adalah sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Kesemua inilah yang semakin mendorong Syeikh Muhammad untuk lebih mendalami pengkajiannya tentang ilmu ketauhidan yang murni, yakni Aqidah Salafiyah. Bersamaan dengan itu beliau berjanji pada dirinya sendiri, bahwa pada suatu ketika nanti, beliau akan mengadakan perbaikan (Islah) dan pembaharuan (Tajdid) dalam masalah yang berkaitan dengan ketauhidan, yaitu mengembalikan aqidah umat kepada sebersih-bersihnya tauhid yang jauh dari khurafat, tahyul dan bid’ah. Untuk itu, beliau mesti mendalami benar-benar tentang aqidah ini melalui kitab-kitab hasil karya ulama-ulama besar di abad-abad yang silam.

Di antara karya-karya ulama terdahulu yang paling terkesan dalam jiwanya adalah karya-karya Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah mujaddid besar abad ke 7 Hijriyah yang sangat terkenal.

Demikianlah meresapnya pengaruh dan
gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah. Khususnya dalam aspek ketauhidan, seakan-akan semua yang diidam-idamkan oleh Ibnu Taimiyah semasa hidupnya yang penuh ranjau dan tekanan dari pihak berkuasa, semuanya telah ditebus dengan kejayaan Ibnu `Abdul Wahab yang hidup pada abad ke 12 Hijriyah itu.

Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah, kemudian beliau berpindah ke Basrah. Di sini beliau bermukim lebih lama, sehingga banyak ilmu-ilmu yang diperolehinya, terutaman di bidang hadith danmusthalahnya, fiqh dan usul fiqhnya, gramatika (ilmu qawa’id) dan tidak ketinggalan pula lughatnya semua.

Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah sebagai modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang bersangkutan.

Mulai Berdakwah

Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab memulai dakwahnya di Basrah, tempat di mana beliau bermukim untuk menuntut ilmu ketika itu. Akan tetapi dakwahnya di sana kurang bersinar, karena menemui banyak rintangan dan halangan dari kalangan para ulama setempat.

Di antara pendukung dakwahnya di kota Basrah ialah seorang ulama yang bernama Syeikh Muhammad al-Majmu’i. Tetapi Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab bersama pendukungnya mendapat tekanan dan ancaman dari sebagian ulama yang sesat, yaitu ulama jahat yang memusuhi dakwahnya di sana; keduanya diancam akan dibunuh. Akhirnya beliau meninggalkan Basrah dan mengembara ke beberapa negeri Islam untuk menyebarkan ilmu dan pengalamannya.

Di samping mempelajari keadaan negeri-negeri Islam tetangga, demi kepentingan dakwahnya di masa akan datang, dan setelah menjelajahi beberapa negeri Islam, beliau lalu kembali ke al-Ihsa menemui gurunya Syeikh Abdullah bin `Abd Latif al-Ihsai untuk mendalami beberapa bidang pengajian tertentu yang selama ini belum sempat didalaminya.

Di sana beliau bermukim untuk beberapa waktu, dan kemudian beliau kembali ke kampung asalnya ‘Uyainah, tetapi tidak lama kemudian beliau menyusul orang tuanya yang merupakan bekas ketua jabatan urusan agama ‘Uyainah ke Haryamla, yaitu suatu tempat di daerah Uyainah juga.

Adalah dikatakan bahwa di antara orang tua Syeikh Muhammad dan pihak berkuasa Uyainah berlaku perselisihan pendapat, yang oleh karena itulah orang tua Syeikh Muhammad terpaksa berhijrah ke Haryamla pada tahun 1139 H.

Setelah perpindahan ayahnya ke Haryamla kira-kira setahun, barulah Syeikh Muhammad menyusulnya pada tahun 1140 H. Kemudian, beliau bersama ayahnya itu mengembangkan ilmu dan mengajar serta berdakwah selama lebih kurang 13 tahun lamanya, sehingga ayahnya meninggal dunia di sana pada tahun 1153.

Setelah tiga belas tahun menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar di Haryamla, beliau mengajak pihak Penguasa setempat untuk bertindak tegas terhadap gerombolan penjahat yang selalu melakukan kerusuhan, merampas, merampok serta melakukan pembunuhan. Maka gerombolan tersebut tidak senang kepada Syeikh Muhammad, lalu mereka mengancam hendak membunuhnya. Syeikh Muhammad terpaksa meninggalkan Haryamla, berhijrah ke Uyainah tempat ayahnya dan beliau sendiri dilahirkan.

KEADAAN NEGERI NAJD, HIJAZ DAN SEKITARNYA

KEADAAN negeri Najd, Hijaz dan sekitarnya semasa awal pergerakan tauhid amatlah buruknya. Krisis Aqidah dan akhlak serta merosotnya tata nilai sosial, ekonomi dan politik sudah mencapai titik kulminasi. Semua itu adalah akibat penjajahan bangsa Turki yang berpanjangan terhadap bangsa dan Jazirah Arab, di mana tanah Najd dan Hijaz adalah termasuk jajahannya, di bawah penguasaan Sultan Muhammad Ali Pasya yang dilantik oleh Khalifah di Turki (Istanbul) sebagai Gubenur Jenderal untuk daerah koloni di kawasan Timur Tengah, yang berkedudukan di Mesir.

Pemerintahan Turki Raya pada waktu itu mempunyai daerah kekuasaan yang cukup luas. Pemerintahannya berpusat di Istanbul (Turki), yang begitu jauh dari daerah jajahannya. Kekuasaan dan pengendalian khalifah mahupun sultan-sultannya untuk daerah yang jauh dari pusat, sudah mulai lemah dan kendur disebabkan oleh kekacauan di dalam negeri dan kelemahan di pihak khalifah dan para sultannya.

Disamping itu, adanya cita-cita dari amir-amir di negeri Arab untuk melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah pusat yang berkedudukan di Turki. Ditambah lagi dengan hasutan dari bangsa Barat, terutama penjajah tua yaitu Inggris dan Perancis yang menghasut bangsa Arab dan umat Islam supaya berjuang merebut kemerdekaan dari bangsa Turki, hal mana sebenarnya hanyalah tipudaya untuk memudahkan kaum penjajah tersebut menanamkan pengaruhnya di kawasan itu, kemudian mencengkeramkan kuku penjajahannya di dalam segala lapangan, seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan aqidah.

Kemerosotan dari sektor agama, terutama yang menyangkut aqidah sudah begitu memuncak. Kebudayaan jahiliyah dahulu seperti taqarrub (mendekatkan diri) pada kuburan (maqam) keramat, memohon syafaat dan meminta berkat serta meminta diampuni dosa dan disampaikan hajat, sudah menjadi ibadah mereka yang paling utama sekali, sedangkan ibadah-ibadah menurut syariat yang sebenarnya pula dijadikan perkara kedua. Di mana ada maqam wali, orang-orang soleh, penuh dibanjiri oleh penziarah-penziarah untuk meminta sesuatu hajat keperluannya. Seperti misalnya pada maqam Syeikh Abdul Qadir Jailani, dan maqam-maqam wali lainnya. Hal ini terjadi bukan hanya di tanah Arab saja, tetapi juga di mana-mana, di seluruh pelosok dunia sehingga suasana di negeri Islam waktu itu seolah-olah sudah berbalik menjadi jahiliyah seperti pada waktu pra Islam menjelang kebangkitan Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam.

Masyarakat Muslim lebih banyak berziarah ke kuburan atau maqam-maqam keramat dengan segala macam munajat dan tawasul, serta pelbagai doa dialamatkan kepada maqam dan mayat didalamnya, dibandingkan dengan mereka yang datang ke masjid untuk solat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Demikianlah kebodohan umat Islam hampir merata di seluruh negeri, sehingga di mana-mana maqam yang dianggap keramat, maqam itu dibina bagaikan bangunan masjid, malah lebih mewah daripada masjid, karena dengan mudah saja dana mengalir dari mana-mana, terutama biaya yang diperolehi dari setiap pengunjung yang berziarah ke sana, atau memang adanya tajaan dari orang yang membiayainya di belakang tabir, dengan maksud-maksud tertentu. Seperti dari imperalis Inggris yang berdiri di belakang tabir maqam Syeikh Abdul Qadir Jailani di India misalnya.

Di tengah-tengah keadaan yang sedemikian rupa, maka Allah melahirkan seorang Mujadid besar (Pembaharu Besar) Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab (al-Wahabi) dari `Uyainah (Najd) sebagai mujaddid Islam terbesar abad ke 12 Hijriyah, setelah Ibnu Taimiyah, mujaddid abad ke 7 Hijriyah yang sangat terkenal itu.

Bidang pentajdidan kedua mujaddid besar ini adalah sama, yaitu mengadakan pentajdidan dalam aspek aqidah, walau masanya berbeda, yaitu kedua-duanya tampil untuk memperbaharui agama Islam yang sudah mulai tercemar dengan bid’ah, khurafat dan tahyul yang sedang melanda Islam dan kaum Muslimin. Menghadapi hal ini Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah menyusun barisan Ahli Tauhid (Muwahhidin) yang berpegang kepada pemurnian tauhid. Bagi para lawannya, pergerakan ini mereka sebut Wahabiyin yaitu gerakan Wahabiyah.

Dalam pergerakan tersebut tidak sedikit rintangan dan halangan yang dilalui. Kadangkala Syeikh terpaksa melakukan tindakan kekerasan apabila tidak boleh dengan cara yang lembut. Tujuannya tidak lain melainkan untuk mengembalikan Islam kepada kedudukannya yang sebenarnya, yaitu dengan memurnikan kembali aqidah umat Islam seperti yang diajarkan oleh Kitab Allah dan Sunnah RasulNya.

Setelah perjuangan yang tidak mengenal lelah itu, akhirnya niat yang ikhlas itu diterima oleh Allah, sesuai dengan firmanNya: ” Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah nescaya Allah akan menolongmu dan menetapkan pendirianmu. ” (Muhammad: 7)

Awal Pergerakan Tauhid

Muhammad bin `Abdul Wahab memulakan pergerakan di kampungnya sendiri yaitu Uyainah. Di waktu itu Uyainah diperintah oleh seorang amir (penguasa) bernama Amir Uthman bin Mu’ammar. Amir Uthman menyambut baik idea dan gagasan Syeikh Muhammad itu dengan sangat gembira, dan beliau berjanji akan menolong perjuangan tersebut sehingga mencapai kejayaan.

Selama Syeikh melancarkan dakwahnya di Uyainah, masyarakat negeri itu semua lelaki dan wanita merasakan kembali kedamaian luar biasa, yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Dakwah Syeikh bergema di negeri mereka. Ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan Islam telah tumbuh kembali berkat dakwahnya di seluruh pelusuk Uyainah dan sekitarnya. Orang-orang dari jauh pun mula mengalir berhijrah ke Uyainah, karena mereka menginginkan keamanan dan ketenteraman jiwa di negeri ini.

Syahdan; pada suatu hari, Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab meminta izin pada Amir Uthman untuk menghancurkan sebuah bangunan yang dibina di atas maqam Zaid bin al-Khattab. Zaid bin al-Khattab adalah saudara kandung Umar bin al-Khattab, Khalifah Rasulullah yang kedua. Syeikh Muhammad mengemukakan alasannya kepada Amir, bahwa menurut hadith Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam, membina sesebuah bangunan di atas kubur adalah dilarang, karena yang demikian itu akan menjurus kepada kemusyrikan. Amir menjawab: “Silakan… tidak ada seorang pun yang boleh menghalang rancangan yang mulia ini.”

Tetapi Syeikh mengajukan pendapat bahwa beliau khuatir masalah itu kelak akan dihalang-halangi oleh ahli jahiliyah(kaum Badwi) yang tinggal berdekatan maqam tersebut. Lalu Amir menyediakan 600 orang tentara untuk tujuan tersebut bersama-sama Syeikh Muhammad merobohkan maqam yang dikeramatkan itu.

Sebenarnya apa yang mereka sebut sebagai maqam Zaid bin al-Khattab Radiyallahu ‘anhu yang gugur sebagai syuhada’ Yamamah ketika menumpaskan gerakan Nabi Palsu (Musailamah al-Kazzab) di negeri Yamamah suatu waktu dulu, hanyalah berdasarkan prasangka belaka. Karena di sana terdapat puluhan syuhada’ (pahlawan) Yamamah yang dikebumikan tanpa jelas lagi pengenalan mereka.

Bisa saja yang mereka anggap maqam Zaid bin al-Khattab itu adalah maqam orang lain. Tetapi oleh karena masyarakat setempat di situ telah terlanjur beranggapan bahwa itulah maqam beliau, mereka pun mengkeramatkannya dan membina sebuah masjid di tempat itu, yang kemudian dihancurkan pula oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab atas bantuan Amir Uyainah, Uthman bin Mu’ammar.

Syeikh Muhammad tidak berhenti sampai disitu, akan tetapi semua maqam-maqam yang dipandang berbahaya bagi aqidah ketauhidan, yang dibina seperti masjid yang pada ketika itu berselerak di seluruh wilayah Uyainah turut diratakan semuanya. Hal ini adalah untuk mencegah agar jangan sampai dijadikan objek peribadatan oleh masyarakat Islam setempat yang sudah mulai nyata kejahiliahan dalam diri mereka. Dan berkat rahmat Allah, maka pusat-pusat kemusyrikan di negeri Uyainah dewasa itu telah terkikis habis sama sekali.

Setelah selesai dari masalah tauhid, maka Syeikh mulai menerangkan dan mengajarkan hukum-hukum syariat yang sudah berabad-abad hanya termaktub saja dalam buku-buku fiqh, tetapi tidak pernah diterapkan sebagai hukum yang diamalkan. Maka yang dilaksanakannya mula-mula sekali ialah hukum rajam bagi penzina.

Pada suatu hari datanglah seorang wanita yang mengaku dirinya berzina ke hadapan Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab, dia meminta agar dirinya dijatui hukuman yang sesuai dengan hukum Allah dan RasulNya. Meskipun Syeikh mengharapkan agar wanita itu menarik balik pengakuannya itu, supaya ia tidak terkena hukum rajam, namun wanita tersebut tetap bertahan dengan pengakuannya tadi, ia ingin menjalani hukum rajam. Maka, terpaksalah Syeikh menjatuhkan kepadanya hukuman rajam atas dasar pengakuan wanita tersebut.

Berita tentang kejayaan Syeikh dalam memurnikan masyarakat Uyainah dan penerapan hukum rajam kepada orang yang berzina, sudah tersebar luas di kalangan masyarakat Uyainah mahupun di luar Uyainah.

Masyarakat Uyainah dan sekelilingnya menilai gerakan Syeikh Ibnu `Abdul Wahab ini sebagai suatu perkara yang mendatangkan kebaikan. Namun, beberapa kalangan tertentu menilai pergerakan Syeikh Muhammad itu sebagai suatu perkara yang negatif dan membahayakan kedudukan mereka. Memang, hal ini sama keadaannya dimanapun di saat tersebut, bahkan pergerakan pembaharuan tersebut dipandang rawan bagi penentangnya. Hal tersebut seperti halnya untuk mengislamkan masyarakat Islam yang sudah kembali ke jahiliyah ini, yaitu, dengan cara mengembalikan mereka kepada Aqidah Salafiyah seperti di zaman Nabi, para Sahabat dan para Tabi’in dahulu.

Di antara yang menentangnya dakwah tersebut adalah Amir (pihak berkuasa) wilayah al-Ihsa’ (suku Badwi) dengan para pengikut-pengikutnya dari Bani Khalid Sulaiman bin Ari’ar al-Khalidi. Mereka adalah suku Badui yang terkenal berhati keras, suka merampas, merampok dan membunuh. Pihak berkuasa al-Ihsa’ khuatir kalau pergerakan Syeikh Muhammad tidak dipatahkan secepat mungkin, sudah pasti wilayah kekuasaannya nanti akan direbut oleh pergerakan tersebut. Padahal Amir ini sangat takut dijatuhkan hukum Islam seperti yang telah diperlakukan di negeri Uyainah. Dan tentunya yang lebih ditakutinya lagi ialah kehilangan kedudukannya sebagai Amir (ketua) suku Badui.

Maka Amir Badui ini menulis sepucuk surat kepada Amir Uyainah yang isinya mengancam pihak berkuasa Uyainah. Adapun isi ancaman tersebut ialah: “Apabila Amir Uthman tetap membiarkan dan mengizinkan Syeikh Muhammad terus berdakwah dan bertempat tinggal di wilayahnya, serta tidak mau membunuh Syeikh Muhammad, maka semua pajak dan upeti wilayah Badui yang selama ini dibayar kepada Amir Uthman akan diputuskan (ketika itu wilayah Badwi tunduk dibawah kekuasaan pemerintahan Uyainah).” Jadi, Amir Uthman dipaksa untuk memilih dua pilihan, membunuh Syeikh atau suku Badui itu menghentikan pembayaran upeti.

Ancaman ini amat mempengaruhi pikiran Amir Uthman, karena upeti dari wilayah Badui sangat besar artinya baginya. Adapun upeti tersebut adalah terdiri dari emas murni.

Didesak oleh tuntutan tersebut, terpaksalah Amir Uyainah memanggil Syeikh Muhammad untuk diajak berunding bagaimanakah mencari jalan keluar dari ancaman tersebut. Soalnya, dari pihak Amir Uthman tidak pernah sedikit pun terfikir untuk mengusir Syeikh Muhammad dari Uyainah, apalagi untuk membunuhnya. Tetapi, sebaliknya dari pihaknya juga tidak terdaya menangkis serangan pihak suku Badui itu.

Maka, Amir Uthman meminta kepada Syeikh Muhammad supaya dalam hal ini demi keselamatan bersama dan untuk menghindari dari terjadinya pertumpahan darah, sebaiknya Syeikh bersedia mengalah untuk meninggalkan negeri Uyainah. Syeikh Muhammad menjawab seperti berikut: “Wahai Amir! Sebenarnya apa yang aku sampaikan dari dakwahku, tidak lain adalah DINULLAH (agama Allah), dalam rangka melaksanakan kandungan LA ILAHA ILLALLAH – Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah.

Maka barangsiapa berpegang teguh pada agama dan membantu pengembangannya dengan ikhlas dan yakin, pasti Allah akan mengulurkan bantuan dan pertolonganNya kepada orang itu, dan Allah akan membantunya untuk dapat menguasai negeri-negeri musuhnya. Saya berharap kepada anda Amir supaya bersabar dan tetap berpegang terhadap pegangan kita bersama terlebih dahulu, untuk sama-sama berjuang demi tegaknya kembali Dinullah di negeri ini. Mohon sekali lagi Amir menerima ajakan ini. Mudah-mudahan Allah akan memberi pertolongan kepada anda dan menjaga anda dari ancaman Badui itu, begitu juga dengan musuh-musuh anda yang lainnya. Dan Allah akan memberi kekuatan kepada anda untuk melawan mereka agar anda dapat mengambil alih daerah Badui untuk sepenuhnya menjadi daerah Uyainah di bawah kekuasaan anda.”

Setelah bertukar fikiran di antara Syeikh dan Amir Uthman, tampaknya pihak Amir tetap pada pendiriannya, yaitu mengharapkan agar Syeikh meninggalkan Uyainah secepat mungkin.

Dalam bukunya yang berjudul Al-Imam Muhammad bin `Abdul Wahab, Wada’ Watahu Wasiratuhu, Syeikh Muhammad bin `Abdul `Aziz bin `Abdullah bin Baz, beliau berkata: “Demi menghindari pertumpahan darah, dan karena tidak ada lagi pilihan lain, di samping beberapa pertimbangan lainnya maka terpaksalah Syeikh meninggalkan negeri Uyainah menuju negeri Dar’iyah dengan menempuh perjalanan secara berjalan kaki seorang diri tanpa ditemani oleh seorangpun. Beliau meninggalkan negeri Uyainah pada waktu dinihari, dan sampai ke negeri Dar’iyah pada waktu malam hari.” (Ibnu Baz, Syeikh `Abdul `Aziz bin `Abdullah, m.s 22)

Tetapi ada juga tulisan lainnya yang mengatakan bahwa: Pada mulanya Syeikh Muhammad mendapat dukungan penuh dari pemerintah negeri Uyainah Amir Uthman bin Mu’ammar, namun setelah api pergerakan dinyalakan, pemerintah setempat mengundurkan diri dari percaturan pergerakan karena alasan politik (besar kemungkinan takut dipecat dari kedudukannya sebagai Amir Uyainah oleh pihak atasannya). Dengan demikian, tinggallah Syeikh Muhammad dengan beberapa orang sahabatnya yang setia untuk meneruskan dakwahnya. Dan beberapa hari kemudian, Syeikh Muhammad diusir keluar dari negeri itu oleh pemerintahnya.

Bersamaan dengan itu, pihak berkuasa telah merencanakan pembunuhan ke atas diri Syeikh di dalam perjalanannya, namun Allah mempunyai rencana sendiri untuk menyelamatkan Syeikh dari usaha pembunuhan, wamakaru wamakarallalu wallahu khairul makirin. Mereka mempunyai rencana dan Allah mempunyai rencanaNya juga, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Sehingga Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab selamat di perjalanannya sampai ke negeri tujuannya, yaitu negeri Dar’iyah.

Syeikh Muhammad di Dar’iyah

Sesampainya Syeikh Muhammad di sebuah kampung wilayah Dar’iyah, yang tidak berapa jauh dari tempat kediaman Amir Muhammad bin Saud (pemerintah negeri Dar’iyah), Syeikh menemui seorang penduduk di kampung itu, orang tersebut bernama Muhammad bin Sulaim al-`Arini. Bin Sulaim ini adalah seorang yang dikenal soleh oleh masyarakat setempat.

Syeikh meminta izin untuk tinggal bermalam di rumahnya sebelum ia meneruskan perjalanannya ke tempat lain.

Pada mulanya ia ragu-ragu menerima Syeikh di rumahnya, karena suasana Dar’iyah dan sekelilingnya pada waktu itu tidak tenteram, menyebabkan setiap tamu yang datang hendaklah melaporkan diri kepada pihak berkuasa setempat. Namun, setelah Syeikh memperkenalkan dirinya serta menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke negeri Dar’iyah, yaitu hendak menyebarkan dakwah Islamiyah dan membenteras kemusyrikan, barulah Muhammad bin Sulaim ingin menerimanya sebagai tamu di rumahnya.

Sesuai dengan peraturan yang wujud di Dar’iyah di kala itu, yang mana setiap tetamu hendaklah melaporkan diri kepada pihak berkuasa setempat, maka Muhammad bin Sulaim menemui Amir Muhammad untuk melaporkan tamunya yang baru tiba dari Uyainah dengan menjelaskan maksud dan tujuannya kepada beliau.

Kononnya, ada riwayat yang mengatakan; bahwa seorang soleh datang menemui isteri Amir Ibnu Saud, ia berpesan untuk menyampaikan kepada suaminya, bahwa ada seorang ulama dari Uyainah yang bernama Muhammad bin `Abdul Wahab hendak menetap di negerinya. Beliau hendak menyampaikan dakwah Islamiyah dan mengajak masyarakat kepada sebersih-bersih tauhid. Ia meminta agar isteri Amir Ibnu Saud membujuk suaminya supaya menerima ulama tersebut agar dapat menjadi warga negeri Dar’iyah serta mau membantu perjuangannya dalam menegakkan agama Allah.

Isteri Ibnu Saud ini sebenarnya adalah seorang wanita yang soleh. Maka, tatkala Ibnu Saud mendapat giliran ke rumah isterinya ini, si isteri menyampaikan semua pesan-pesan itu kepada suaminya.

Selanjutnya ia berkata kepada suaminya: “Bergembiralah kakanda dengan keuntungan besar ini, keuntungan di mana Allah telah mengirimkan ke negeri kita seorang ulama, juru dakwah yang mengajak masyarakat kita kepada agama Allah, berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya. Inilah suatu keuntungan yang sangat besar. Kanda jangan ragu-ragu untuk menerima dan membantu perjuangan ulama ini, mari sekarang juga kakanda menjemputnya kemari.”

Akhirnya, baginda Ibnu Saud dapat diyakinkan oleh isterinya yang soleh itu. Namun, baginda bimbang sejenak. Ia berfikir apakah Syeikh itu dipanggil datang menghadapnya, ataukah dia sendiri yang harus datang menjemput Syeikh, untuk dibawa ke tempat kediamannya? Baginda pun meminta pandangan dari beberapa penasihatnya, terutama isterinya sendiri, tentang bagaimanakah cara yang lebih baik harus dilakukannya.

Isterinya dan para penasihatnya yang lain sepakat bahwa sebaik-baiknya dalam hal ini, baginda sendiri yang harus datang menemui Syeikh Muhammad di rumah Muhammad bin Sulaim. Karena ulama itu didatangi dan bukan ia yang datang, al-`alim Yuraru wala Yazuru.’` Maka baginda dengan segala kerendahan hatinya menyetujui nasihat dan isyarat dari isteri maupun para penasihatnya.

Maka pergilah baginda bersama beberapa orang pentingnya ke rumah Muhammad bin Sulaim, di mana Syeikh Muhammad bermalam.

Sesampainya baginda di rumah Muhammad bin Sulaim; di sana Syeikh bersama anda punya rumah sudah bersedia menerima kedatangan Amir Ibnu Saud. Amir Ibnu Saud memberi salam dan keduanya saling merendahkan diri, saling menghormati.

Amir Ibnu Saud berkata: “Ya Syeikh! Bergembiralah anda di negeri kami, kami menerima dan menyambut kedatangan anda di negeri ini dengan penuh gembira. Dan kami berikrar untuk menjamin keselamatan dan keamanan anda Syeikh di negeri ini dalam menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Dar’iyah. Demi kejayaan dakwah Islamiyah yang anda Syeikh rencanakan, kami dan seluruh keluarga besar Ibnu Saud akan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk bersama-sama anda Syeikh berjuang demi meninggikan agama Allah dan menghidupkan sunnah RasulNya sehingga Allah memenangkan perjuangan ini, Insya Allah!”

Kemudian anda Syeikh menjawab: “Alhamdulillah, anda juga patut gembira, dan Insya Allah negeri ini akan diberkati Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kami ingin mengajak umat ini kepada agama Allah. Siapa yang menolong agama ini, Allah akan menolongnya. Dan siapa yang mendukung agama ini, nescaya Allah akan mendukungnya. Dan Insya Allah kita akan melihat kenyataan ini dalam waktu yang tidak begitu lama.”

Demikianlah seorang Amir (penguasa) tunggal negeri Dar’iyah, yang bukan hanya sekadar membela dakwahnya saja, tetapi juga sekaligus membela darahnya bagaikan saudara kandung sendiri, yang berarti di antara Amir dan Syeikh sudah bersumpah setia sehidup-semati, senasib, dalam menegakkan hukum Allah dan RasulNya di bumi persada tanah Dar’iyah.

Ternyata apa yang diikrarkan oleh Amir Ibnu Saud itu benar-benar ditepatinya. Ia bersama Syeikh seiring sejalan, bahu-membahu dalam menegakkan kalimah Allah, dan berjuang di jalanNya. Sehingga cita-cita dan perjuangan mereka disampaikan Allah dengan penuh kemenangan yang gilang-gemilang.

Sejak hijrahnya Tuan Syeikh ke negeri Dar’iyah, kemudian melancarkan dakwahnya di sana, maka berduyun-duyunlah masyarakat luar Dar’iyah yang datang dari penjuru Jazirah Arab. Di antara lain dari Uyainah, Urgah, Manfuhah, Riyadh dan negeri-negeri jiran yang lain, menuju Dar’iyah untuk menetap dan bertempat tinggal di negeri hijrah ini, sehingga negeri Dar’iyah penuh sesak dengan kaum muhajirin dari seluruh pelosok tanah Arab.

Nama Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dengan ajaran-ajarannya itu sudah begitu popular di kalangan masyarakat, baik di dalam negeri Dar’iyah mahupun di luar negerinya, sehingga ramai para penuntut ilmu datang berbondong-bondong, secara perseorangan maupun secara berombongan datang ke negeri Dar’iyah.

Maka menetaplah Syeikh di negeri Hijrah ini dengan penuh kebesaran, kehormatan dan ketenteraman serta mendapat sokongan dan kecintaan dari semua pihak. Beliau pun mulai membuka madrasah dengan menggunakan kurikulum yang menjadi teras bagi rencana perjuangan beliau, yaitu bidang pengajian ‘Aqaid al-Qur’an, tafsir, fiqh, usul fiqh, hadith, musthalah hadith, gramatika (nahu/saraf)nya serta lain-lain lagi dari ilmu-ilmu yang bermanfaat.

Dalam waktu yang singkat saja, Dar’iyah telah menjadi kiblat ilmu dan kota pelajar penuntut Islam. Para penuntut ilmu, tua dan muda, berduyun-duyun datang ke negeri ini. Di samping pendidikan formal (madrasah), diadakan juga dakwah, yang bersifat terbuka untuk semua lapisan masyarakat umum, begitu juga majlis-majlis ta’limnya.

Gema dakwah beliau begitu membahana di seluruh pelosok Dar’iyah dan negeri-negeri jiran yang lain. Kemudian, Syeikh mula menegakkan jihad, menulis surat-surat dakwahnya kepada tokoh-tokoh tertentu untuk bergabung dengan barisan Muwahhidin yang dipimpin oleh beliau sendiri. Hal ini dalam rangka pergerakan pembaharuan tauhid demi membasmi syirik, bid’ah dan khurafat di negeri mereka masing-masing.

Untuk langkah awal pergerakan itu, beliau memulai di negeri Najd. Beliau pun mula mengirimkan surat-suratnya kepada ulama-ulama dan penguasa-penguasa di sana.

Berdakwah Melalui Surat-menyurat

Syeikh menempuh pelbagai macam dan cara, dalam menyampaikan dakwahnya, sesuai dengan keadaan masyarakat yang dihadapinya. Di samping berdakwah melalui lisan, beliau juga tidak mengabaikan dakwah secara pena dan pada saatnya juga jika perlu beliau berdakwah dengan besi (pedang).

Maka Syeikh mengirimkan suratnya kepada ulama-ulama Riyadh dan para umaranya, yang pada ketika itu adalah Dahkan bin Dawwas. Surat-surat itu dikirimkannya juga kepada para ulama Khariq dan penguasa-penguasa, begitu juga ulama-ulama negeri Selatan, seperti al-Qasim, Hail, al-Wasyim, Sudair dan lain-lainnya.

Beliau terus mengirimkan surat-surat dakwahnya itu ke sleuruh penjuru Arab, baik yang dekat ataupun jauh. Semua surat-surat itu ditujukan kepada para umara dan ulama, dalam hal ini termasuklah ulama negeri al-Ihsa’, daerah Badwi dan Haramain (Mekah – Madinah). Begitu juga kepada ulama-ulama Mesir, Syria, Iraq, Hindia, Yaman dan lain-lain lagi. Di dalam surat-surat itu, beliau menjelaskan tentang bahaya syirik yang mengancam negeri-negeri Islam di seluruh dunia, juga bahaya bid’ah, khurafat dan tahyul.

Bukanlah bererti bahwa ketika itu tidak ada lagi perhatian para ulama Islam setempat kepada agama ini, sehingga seolah-olah bagaikan tidak ada lagi yang memperahtikan masalah agama. Akan tetapi yang sedang kita bicarakan sekarang adalah masalah negeri Najd dan sekitarnya.

Tentang keadaan negeri Najd, di waktu itu sedang dilanda serba kemusyrikan, kekacauan, keruntuhan moral, bid’ah dan khurafat. Kesemuanya itu timbul bukanlah karena tidak adanya para ulama, malah ulama sangat ramai jumlahnya, tetapi kebanyakan mereka tidak mampu menghadapi keadaan yang sudah begitu parah. Misalnya, di negeri Yaman dan lainnya, di mana di sana tidak sedikit para ulamanya yang aktif melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, serta menjelaskan mana yang bid’ah dan yang sunnah. Namun Allah belum mentaqdirkan kejayaan dakwah itu dari tangan mereka seperti apa yang Allah taqdirkan kepada Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab.

Berkat hubungan surat menyurat Syeikh terhadap para ulama dan umara dalam dan luar negeri, telah menambahkan kemasyhuran nama Syeikh sehingga beliau disegani di antara kawan dan lawannya, hingga jangkauan dakwahnya semakin jauh berkumandang di luar negeri, dan tidak kecil pengaruhnya di kalangan para ulama dan pemikir Islam di seluruh dunia, seperti di Hindia, Indonesia, Pakistan, Afthanistan, Afrika Utara, Maghribi, Mesir, Syria, Iraq dan lain-lain lagi.

Memang cukup banyak para da’i dan ulama di negeri-negeri tersebut tetapi pada waktu itu kebanyakan di antara mereka yang kehilangan arah, meskipun mereka memiliki ilmu-ilmu yang cukup memadai.

Begitu semarak dan bergemanya suara dakwah dari Najd ke negeri-negeri mereka, serentak mereka bangkit sahut-menyahut menerima ajakan Syeikh Ibnu `Abdul Wahab untuk menumpaskan kemusyrikan dan memperjuangkan pemurnian tauhid. Semangat mereka timbul kembali bagaikan pohon yang telah layu, lalu datang hujan lebat menyiramnya sehingga menjadi hijau dan segar kembali.

Demikianlah banyaknya surat-menyurat di antara Syeikh dengan para ulama di dalam dan luar Jazirah Arab, sehingga menjadi dokumen yang amat berharga sekali. Akhir-akhir ini semua tulisan beliau, yang berupa risalah, maupun kitab-kitabnya, sedang dihimpun untuk dicetak dan sebagian sudah dicetak dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia Islam, baik melalui Rabithah al-`Alam Islami, maupun terus dari pihak kerajaan Saudi sendiri ( di masa mendatang). Begitu juga dengan tulisan-tulisan dari putera-putera dan cucu-cucu beliau serta tulisan-tulisan para murid-muridnya dan pendukung-pendukungnya yang telah mewarisi ilmu-ilmu beliau. Di masa kini, tulisan-tulisan beliau sudah tersebar luas ke seluruh pelosok dunia Islam.

Dengan demikian, jadilah Dar’iyah sebagai pusat penyebaran dakwah kaum Muwahhidin (gerakan pemurnian tauhid) oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab yang didukung oleh penguasa Amir Ibnu Saud. Kemudian murid-murid keluaran Dar’iyah pula menyebarkan ajaran-ajaran tauhid murni ini ke seluruh pelusuk negeri dengan cara membuka sekolah-sekolah di daerah-daerah mereka.

Namun, meskipun demikian, perjalanan dakwah ini tidak sedikit mengalami rintangan dan gangguan yang menghalangi. Tetapi setiap perjuangan itu tidak mungkin berjaya tanpa adanya pengorbanan.
Sejarah pembaharuan yang digerakkan oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab ini tercatat dalam sejarah dunia sebagai yang paling hebat dari jenisnya dan amat cemerlang.

Di samping itu, hal ini merupakan suatu pergerakan perubahan besar yang banyak memakan korban manusia maupun harta benda. Karena pergerakan ini mendapat tentangan bukan hanya dari luar, akan tetapi lebih banyak datangnya dari kalangan sendiri, terutama dari tokoh-tokoh agama Islam sendiri yang takut akan kehilangan pangkat, kedudukan, pengaruh dan jamaahnya. Namun, oleh karena perlawanan sudah juga digencarkan muslimin sendiri, maka orang-orang di luar Islam pula, terutama kaum orientalis mendapat angin segar untuk turut campur-tangan membesarkan perselisihan diantara umat Islam sehingga terjadi saling membid’ahkan dan bahkan saling mengkafirkan.

Masa-masa tersebut telah pun berlalu. Umat Islam kini sudah sedar tentang apa dan siapa kaum pengikut dakwah Rasulullah yang diteruskan Muhammad bin Abdul Wahhab (dijuluki Wahabi). Dan satu persatu kejahatan dan kebusukan kaum orientalis yang sengaja mengadu domba antara sesama umat Islam semenjak awal, begitu juga dari kaum penjajah Barat, semuanya kini sudah terungkap.

Meskipun usaha musuh-musuh dakwahnya begitu hebat, sama ada dari kalangan dalam Islam sendiri, mahupun dari kalangan luarnya, yang dilancarkan melalui pena atau ucapan, yang ditujukan untuk membendung dakwah tauhid ini, namun usaha mereka sia-sia belaka, karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memenangkan perjuangan dakwah tauhid yang dipelopori oleh Syeikh Islam, Imam Muhammad bin `Abdul Wahab yang telah mendapat sambutan bukan hanya oleh penduduk negeri Najd saja, akan tetapi juga sudah menggema ke seluruh dunia Islam dari Maghribi sampai ke Merauke, malah kini sudah berkumandang pula ke seluruh jagat raya.

Dalam hal ini, jasa-jasa Putera Muhammad bin Saud (pendiri kerajaan Arab Saudi) dengan semua anak cucunya tidaklah boleh dilupakan begitu saja, di mana dari masa ke masa mereka telah membantu perjuangan tauhid ini dengan harta dan jiwa.

SIAPAKAH Salafiyyah ITU?

SEBAGAIMANA yang telah disebutkan, bahwa Salafiyyah itu adalah suatu pergerakan pembaharuan di bidang agama, khususnya di bidang ketauhidan. Tujuannya ialah untuk memurnikan kembali ketauhidan yang telah tercemar oleh pelbagai macam bid’ah dan khurafat yang membawa kepada kemusyrikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah menempuh pelbagai macam cara. Kadangkala lembut dan kadangkala kasar, sesuai dengan sifat orang yang dihadapinya. Beliau mendapat pertentangan dan perlawanan dari kelompok yang tidak menyenanginya karena sikapnya yang tegas dan tanpa kompromi, sehingga lawan-lawannya membuat tuduhan-tuduhan ataupun pelbagai fitnah terhadap dirinya dan pengikut-pengikutnya.

Musuh-musuhnya pernah menuduh bahwa Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah melarang para pengikutnya membaca kitab fiqh, tafsir dan hadith. Malahan ada yang lebih keji, yaitu menuduh Syeikh Muhammad telah membakar beberapa kitab tersebut, serta menafsirkan al-Qur’an menurut kehendak hawa nafsu sendiri.

Apa yang dituduh dan difitnah terhadap Syeikh Ibnu `Abdul Wahab itu, telah dijawab dengan tegas oleh seorang pengarang terkenal, yaitu al-Allamah Syeikh Muhammad Basyir as-Sahsawani, dalam bukunya yang berjudul Shiyanah al-Insan di halaman 473 seperti berikut:

“Sebenarnya tuduhan tersebut telah dijawab sendiri oleh Syeikh Ibnu `Abdul Wahab sendiri dalam suatu risalah yang ditulisnya dan dialamatkan kepada `Abdullah bin Suhaim dalam pelbagai masalah yang diperselisihkan itu. Diantaranya beliau menulis bahwa semua itu adalah bohong dan kata-kata dusta belaka, seperti dia dituduh membatalkan kitab-kitab mazhab, dan dia mendakwakan dirinya sebagai mujtahid, bukan muqallid.”

Kemudian dalam sebuah risalah yang dikirimnya kepada `Abdurrahman bin `Abdullah, Muhammad bin `Abdul Wahab berkata: “Aqidah dan agama yang aku anut, ialah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagai tuntunan yang dipegang oleh para Imam Muslimin, seperti Imam-imam Mazhab empat dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Aku hanyalah suka menjelaskan kepada orang-orang tentang pemurnian agama dan aku larang mereka berdoa (mohon syafaat) pada orang yang hidup atau orang mati daripada orang-orang soleh dan lainnya.”

`Abdullah bin Muhammad bin `Abdul Wahab, menulis dalam risalahnya sebagai ringkasan dari beberapa hasil karya ayahnya, Syeikh Ibnu `Abdul Wahab, seperti berikut: “Bahwa mazhab kami dalam Ushuluddin (Tauhid) adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan cara (sistem) pemahaman kami adalah mengikuti cara Ulama Salaf. Sedangkan dalam hal masalah furu’ (fiqh) kami cenderung mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kami tidak pernah mengingkari (melarang) seseorang bermazhab dengan salah satu daripada mazhab yang empat. Dan kami tidak mempersetujui seseorang bermazhab kepada mazhab yang luar dari mazhab empat, seprti mazhab Rafidhah, Zaidiyah, Imamiyah dan lain-lain lagi. Kami tidak membenarkan mereka mengikuti mazhab-mazhab yang batil. Malah kami memaksa mereka supaya bertaqlid (ikut) kepada salah satu dari mazhab empat tersebut. Kami tidak pernah sama sekali mengaku bahwa kami sudah sampai ke tingkat mujtahid mutlaq, juga tidak seorang pun di antara para pengikut kami yang berani mendakwakan dirinya dengan demikian. Hanya ada beberapa masalah yang kalau kami lihat di sana ada nash yang jelas, baik dari Qur’an mahupun Sunnah, dan setelah kami periksa dengan teliti tidak ada yang menasakhkannya, atau yang mentaskhsiskannya atau yang menentangnya, lebih kuat daripadanya, serta dipegangi pula oleh salah seorang Imam empat, maka kami mengambilnya dan kami meninggalkan mazhab yang kami anut, seperti dalam masalah warisan yang menyangkut dengan kakek dan saudara lelaki; Dalam hal ini kami berpendirian mendahulukan kakek, meskipun menyalahi mazhab kami (Hambali).”

Demikianlah bunyi isi tulisan kitab Shiyanah al-Insan, hal. 474. Seterusnya beliau berkata: “Adapun yang mereka fitnah kepada kami, sudah tentu dengan maksud untuk menutup-nutupi dan menghalang-halangi yang hak, dan mereka membohongi orang banyak dengan berkata: `Bahwa kami suka mentafsirkan Qur’an dengan selera kami, tanpa mengindahkan kitab-kitab tafsirnya. Dan kami tidak percaya kepada ulama, menghina Nabi kita Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam’ dan dengan perkataan `bahwa jasad Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam itu buruk di dalam kuburnya. Dan bahwa tongkat kami ini lebih bermanfaat daripada Nabi, dan Nabi itu tidak mempunyai syafaat.

Dan ziarah kepada kubur Nabi itu tidak sunat, Nabi tidak mengerti makna “La ilaha illallah” sehingga perlu diturunkan kepadanya ayat yang berbunyi: “Fa’lam annahu La ilaha illallah,” dan ayat ini diturunkan di Madinah. Dituduhnya kami lagi, bahwa kami tidak percaya kepada pendapat para ulama. Kami telah menghancurkan kitab-kitab karangan para ulama mazhab, karena didalamnya bercampur antara yang hak dan batil. Malah kami dianggap mujassimah (menjasmanikan Allah), serta kami mengkufurkan orang-orang yang hidup sesudah abad keenam, kecuali yang mengikuti kami. Selain itu kami juga dituduh tidak mahu menerima bai’ah seseorang sehingga kami menetapkan atasnya `bahwa dia itu bukan musyrik begitu juga ibu-bapaknya juga bukan musyrik.’

Dikatakan lagi bahwa kami telah melarang manusia membaca selawat ke atas Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam dan mengharamkan berziarah ke kubur-kubur. Kemudian dikatakannya pula, jika seseorang yang mengikuti ajaran agama sesuai dengan kami, maka orang itu akan diberikan kelonggaran dan kebebasan dari segala beban dan tanggungan atau hutang sekalipun.

Kami dituduh tidak mahu mengakui kebenaran para ahlul Bait Radiyallahu ‘anhum. Dan kami memaksa menikahkan seseorang yang tidak kufu serta memaksa seseorang yang tua umurnya dan ia mempunyai isteri yang muda untuk diceraikannya, karena akan dinikahkan dengan pemuda lainnya untuk mengangkat derajat golongan kami.

Maka semua tuduhan yang diada-adakan dalam hal ini sungguh kami tidak mengerti apa yang harus kami katakan sebagai jawapan, kecuali yang dapat kami katakan hanya “Subhanaka – Maha suci Engkau ya Allah” ini adalah kebohongan yang besar. Oleh karena itu, maka barangsiapa menuduh kami dengan hal-hal yang tersebut di atas tadi, mereka telah melakukan kebohongan yang amat besar terhadap kami. Barangsiapa mengaku dan menyaksikan bahwa apa yang dituduhkan tadi adalah perbuatan kami, maka ketahuilah: bahwa kesemuanya itu adalah suatu penghinaan terhadap kami, yang dicipta oleh musuh-musuh agama ataupun teman-teman syaithan dari menjauhkan manusia untuk mengikuti ajaran sebersih-bersih tauhid kepada Allah dan keikhlasan beribadah kepadaNya.

Kami beri’tiqad bahwa seseorang yang mengerjakan dosa besar, seperti melakukan pembunuhan terhadap seseorang Muslim tanpa alasan yang wajar, begitu juga seperti berzina, riba’ dan minum arak, meskipun berulang-ulang, maka orang itu hukumnya tidaklah keluar dari Islam (murtad), dan tidak kekal dalam neraka, apabila ia tetap bertauhid kepada Allah dalam semua ibadahnya.” (Shiyanah al-Insan, m.s 475)

Khusus tentang Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam, Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab berkata: “Dan apapun yang kami yakini terhadap martabat Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam bahwa martabat beliau itu adalah setinggi-tinggi martabat makhluk secara mutlak. Dan Beliau itu hidup di dalam kuburnya dalam keadaan yang lebih daripada kehidupan para syuhada yang telah digariskan dalam Al-Qur’an. Karena Beliau itu lebih utama dari mereka, dengan tidak diragukan lagi. Bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam mendengar salam orang yang mengucapkan kepadanya. Dan adalah sunnah berziarah kepada kuburnya, kecuali jika semata-mata dari jauh hanya datang untuk berziarah ke maqamnya. Namun Sunat juga berziarah ke masjid Nabi dan melakukan solat di dalamnya, kemudian berziarah ke maqamnya. Dan barangsiapa yang menggunakan waktunya yang berharga untuk membaca selawat ke atas Nabi, selawat yang datang daripada beliau sendiri, maka ia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.”

Tantangan Dakwah Salafiyyah

Sebagaimana lazimnya, seorang pemimpin besar dalam suatu gerakan perubahan , maka Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab pun tidak lepas dari sasaran permusuhan dari pihak-pihak tertentu, baik dari dalam maupun dari luar Islam, terutama setelah Syeikh menyebarkah dakwahnya dengan tegas melalui tulisan-tulisannya, berupa buku-buku mahupun surat-surat yang tidak terkira banyaknya. Surat-surat itu dikirim ke segenap penjuru negeri Arab dan juga negeri-negeri Ajam (bukan Arab).

Surat-suratnya itu dibalas oleh pihak yang menerimanya, sehingga menjadi beratus-ratus banyaknya. Mungkin kalau dibukukan niscaya akan menjadi puluhan jilid tebalnya.

Sebagian dari surat-surat ini sudah dihimpun, diedit serta diberi ta’liq dan sudah diterbitkan, sebagian lainnya sedang dalam proses penyusunan. Ini tidak termasuk buku-buku yang sangat berharga yang sempat ditulis sendiri oleh Syeikh di celah-celah kesibukannya yang luarbiasa itu. Adapun buku-buku yang sempat ditulisnya itu berupa buku-buku pegangan dan rujukan kurikulum yang dipakai di madrasah-madrasah ketika beliau memimpin gerakan tauhidnya.

Tentangan maupun permusuhan yang menghalang dakwahnya, muncul dalam dua bentuk:
1. Permusuhan atau tentangan atas nama ilmiyah dan agama,
2. Atas nama politik yang berselubung agama.

Bagi yang terakhir, mereka memperalatkan golongan ulama tertentu, demi mendukung kumpulan mereka untuk memusuhi dakwah Wahabiyah.

Mereka menuduh dan memfitnah Syeikh sebagai orang yang sesat lagi menyesatkan, sebagai kaum Khawarij, sebagai orang yang ingkar terhadap ijma’ ulama dan pelbagai macam tuduhan buruk lainnya.

Namun Syeikh menghadapi semuanya itu dengan semangat tinggi, dengan tenang, sabar dan beliau tetap melancarkan dakwah bil lisan dan bil hal, tanpa mempedulikan celaan orang yang mencelanya.

Pada hakikatnya ada tiga golongan musuh-musuh dakwah beliau:
1. Golongan ulama khurafat, yang mana mereka melihat yang haq (benar) itu batil dan yang batil itu haq. Mereka menganggap bahwa mendirikan bangunan di atas kuburan lalu dijadikan sebagai masjid untuk bersembahyang dan berdoa di sana dan mempersekutukan Allah dengan penghuni kubur, meminta bantuan dan meminta syafaat padanya, semua itu adalah agama dan ibadah. Dan jika ada orang-orang yang melarang mereka dari perbuatan jahiliyah yang telah menjadi adat tradisi nenek moyangnya, mereka menganggap bahwa orang itu membenci auliya’ dan orang-orang soleh, yang bererti musuh mereka yang harus segera diperangi.

2. Golongan ulama taashub, yang mana mereka tidak banyak tahu tentang hakikat Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dan hakikat ajarannya. Mereka hanya taqlid belaka dan percaya saja terhadap berita-berita negatif mengenai Syeikh yang disampaikan oleh kumpulan pertama di atas sehingga mereka terjebak dalam perangkap Ashabiyah (kebanggaan dengan golongannya) yang sempit tanpa mendapat kesempatan untuk melepaskan diri dari belitan ketaashubannya. Lalu menganggap Syeikh dan para pengikutnya seperti yang diberitakan, yaitu; anti Auliya’ dan memusuhi orang-orang shaleh serta mengingkari karamah mereka. Mereka mencaci-maki Syeikh habis-habisan dan beliau dituduh sebagai murtad.

3. Golongan yang takut kehilangan pangkat dan jawatan, pengaruh dan kedudukan. Maka golongan ini memusuhi beliau supaya dakwah Islamiyah yang dilancarkan oleh Syeikh yang berpandukan kepada aqidah Salafiyah murni gagal karena ditelan oleh suasana hingar-bingarnya penentang beliau.

Demikianlah tiga jenis musuh yang lahir di tengah-tengah nyalanya api gerakan yang digerakkan oleh Syeikh dari Najd ini, yang mana akhirnya terjadilah perang perdebatan dan polemik yang berkepanjangan di antara Syeikh di satu pihak dan lawannya di pihak yang lain. Syeikh menulis surat-surat dakwahnya kepada mereka, dan mereka menjawabnya. Demikianlah seterusnya.

Perang pena yang terus menerus berlangsung itu, bukan hanya terjadi di masa hayat Syeikh sendiri, akan tetapi berterusan sampai kepada anak cucunya. Di mana anak cucunya ini juga ditakdirkan Allah menjadi ulama.

Merekalah yang meneruskan perjuangan al-maghfurlah Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab, yang dibantu oleh para muridnya dan pendukung-pendukung ajarannya. Demikianlah perjuangan Syeikh yang berawal dengan lisan, lalu dengan pena dan seterusnya dengan senjata, telah didukung sepenuhnya oleh Amir Muhammad bin Saud, penguasa Dar’iyah.

Beliau pertama kali yang mengumandangkan jihadnya dengan pedang pada tahun 1158 H. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang da’i ilallah, apabila tidak didukung oleh kekuatan yang mantap, pasti dakwahnya akan surut, meskipun pada tahap pertama mengalami kemajuan. Namun pada akhirnya orang akan jemu dan secara beransur-ansur dakwah itu akan ditinggalkan oleh para pendukungnya.

Oleh karena itu, maka kekuatan yang paling ampuh untuk mempertahankan dakwah dan pendukungnya, tidak lain harus didukung oleh senjata. Karena masyarakat yang dijadikan sebagai objek daripada dakwah kadangkala tidak mampan dengan lisan mahupun tulisan, akan tetapi mereka harus diiring dengan senjata, maka waktu itulah perlunya memainkan peranan senjata.

Alangkah benarnya firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: ” Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami, dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Mizan/neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi umat manusia, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan RasulNya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa.” (al-Hadid:25)

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus para RasulNya dengan disertai bukti-bukti yang nyata untuk menumpaskan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Di samping itu pula, mereka dibekalkan dengan Kitab yang di dalamnya terdapat pelbagai macam hukum dan undang-undang, keterangan dan penjelasan. Juga Allah menciptakan neraca (mizan) keadilan, baik dan buruk serta haq dan batil, demi tertegaknya kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat manusia.

Namun semua itu tidak mungkin berjalan dengan lancar dan stabil tanpa ditunjang oleh kekuatan besi (senjata) yang menurut keterangan al-Qur’an al-Hadid fihi basun syadid yaitu, besi baja yang mempunyai kekuatan dahsyat. yaitu berupa senjata tajam, senjata api, peluru, senapan, meriam, kapal perang, nuklir dan lain-lain lagi, yang pembuatannya mesti menggunakan unsur besi.

Sungguh besi itu amat besar manfaatnya bagi kepentingan umat manusia yang mana al-Qur’an menyatakan dengan Wama nafiu linasi yaitu dan banyak manfaatnya bagi umat manusia. Apatah lagi jika dipergunakan bagi kepentingan dakwah dan menegakkan keadilan dan kebenaran seperti yang telah dimanfaatkan oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab semasa gerakan tauhidnya tiga abad yang lalu.

Orang yang mempunyai akal yang sehat dan fikiran yang bersih akan mudah menerima ajaran-ajaran agama, sama ada yang dibawa oleh Nabi, mahupun oleh para ulama. Akan tetapi bagi orang zalim dan suka melakukan kejahatan, yang diperhambakan oleh hawa nafsunya, mereka tidak akan tunduk dan tidak akan mau menerimanya, melainkan jika mereka diiring dengan senjata.

Demikianlah Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dalam dakwah dan jihadnya telah memanfaatkan lisan, pena serta pedangnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam sendiri, di waktu baginda mengajak kaum Quraisy kepada agama Islam pada waktu dahulu. Yang demikian itu telah dilakukan terus menerus oleh Syeikh Muhammad selama lebih kurang 48 tahun tanpa berhenti, yaitu dari tahun 1158 hinggalah akhir hayatnya pada tahun 1206 H.

Adalah suatu kebahagiaan yang tidak terucapkan bagi beliau, yang mana beliau dapat menyaksikan sendiri akan kejayaan dakwahnya di tanah Najd dan daerah sekelilingnya, sehingga masyarakat Islam pada ketika itu telah kembali kepada ajaran agama yang sebenar-benarnya, sesuai dengan tuntunan Kitab Allah dan Sunnah RasulNya.

Dengan demikian, maka maqam-maqam yang didirikan dengan kubah yang lebih mewah dari kubah masjid-masjid, sudah tidak kelihatan lagi di seluruh negeri Najd, dan orang ramai mula berduyun-duyun pergi memenuhi masjid untuk bersembahyang dan mempelajari ilmu agama. Amar ma’ruf ditegakkan, keamanan dan ketenteraman masyarakat menjadi stabil dan merata di kota mahupun di desa. Syeikh kemudian mengirim guru-guru agama dan mursyid-mursyid ke seluruh pelusuk desa untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat setempat terutama yang berhubungan dengan aqidah dan syari’ah.

Setelah beliau meninggal dunia, perjuangan tersebut diteruskan pula oleh anak-anak dan cucu-cucunya, begitu juga oleh murid-murid dan pendukung-pendukung dakwahnya. Yang dipelopori oleh anak-anak Syeikh sendiri, seperti Syeikh Imam `Abdullah bin Muhammad, Syeikh Husin bin Muhammad, Syeikh Ibrahim bin Muhammad, Syeikh Ali bin Muhammad. Dan dari cucu-cucunya antara lain ialah Syeikh `Abdurrahman bin Hasan, Syeikh Ali bin Husin, Syeikh Sulaiman bin `Abdullah bin Muhammad dan lain-lain. Dari kalangan murid-murid beliau yang paling menonjol ialah Syeikh Hamad bin Nasir bin Mu’ammar dan ramai lagi jamaah lainnya dari para ulama Dar’iyah.

Masjid-masjid telah penuh dengan penuntut-penuntut ilmu yang belajar tentang pelbagai macam ilmu Islam, terutama tafsir, hadith, tarikh Islam, ilmu qawa’id dan lain-lain lagi. Meskipun kecenderungan dan minat mansyarakat demikian tinggi untuk menuntut ilmu agama, namun mereka pun tidak ketinggalan dalam hal ilmu-ilmu keduniaan seperti ilmu ekonomi, pertanian, perdagangan, pertukangan dan lain-lain lagi yang mana semuanya itu diajarkan di masjid dan dipraktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Setelah kejayaan Syeikh Muhammad bersama keluarga Amir Ibnu Saud menguasai daerah Najd, maka sasaran dakwahnya kini ditujukan ke negeri Mekah dan negeri Madinah (Haramain) dan daerah Selatan Jazirah Arab. Mula-mula Syeikh menawarkan kepada mereka dakwahnya melalui surat menyurat terhadap para ulamanya, namun mereka tidak mau menerimanya.

Mereka tetap bertahan pada ajaran-ajaran nenek moyang yang mengkeramatkan kuburan dan mendirikan masjid di atasnya, lalu berduyun-duyun datang ke tempat itu meminta syafaat, meminta berkat, dan meminta agar dikabulkan hajat pada ahli kubur atau dengan mempersekutukan si penghuni kubur itu dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Sebelas tahun setelah meninggalnya kedua tokoh mujahid ini, yaitu Syeikh dan Amir Ibnu Saud, kemudian tampillah Imam Saud bin `Abdul `Aziz untuk meneruskan perjuangan pendahulunya. Imam Saud adalah cucu kepada Amir Muhammad bin Saud, rekan seperjuangan Syeikh semasa beliau masih hidup.

Berangkatlah Imam Saud bin `Abdul `Aziz menuju tanah Haram Mekah dan Madinah (Haramain) yang dikenal juga dengan nama tanah Hijaz.

Mula-mula beliau bersama pasukannya berjaya menduduki Tha’if. Penaklukan Tha’if tidak begitu banyak mengalami kesukaran karena sebelumnya Imam Saud bin `Abdul `Aziz telah mengirimkan Amir Uthman bin `Abdurrahman al-Mudhayifi dengan membawa pasukannya dalam jumlah yang besar untuk mengepung Tha’if. Pasukan ini terdiri dari orang-orang Najd dan daerah sekitarnya. Oleh karena itu Ibnu `Abdul `Aziz tidak mengalami banyak kerugian dalam penaklukan negeri Tha’if, sehingga dalam waktu singkat negeri Tha’if menyerah dan jatuh ke tangan Salafy (pengikut Syaikh Muhammad).

Di Tha’if, pasukan muwahidin membongkar beberapa maqam yang di atasnya didirikan masjid, di antara maqam yang dibongkar adalah maqam Ibnu Abbas Radiyallahu ‘anhu. Masyarakat setempat menjadikan maqam ini sebagai tempat ibadah, dan meminta syafaat serta berkat daripadanya.

Dari Tha’if pasukan Imam Saud bergerak menuju Hijaz dan mengepung kota Mekah. Manakala Gubernur Mekah mengetahui sebab pengepungan tersebut (waktu itu Mekah di bawah pimpinan Syarif Husin), maka hanya ada dua pilihan baginya, menyerah kepada pasukan Imam Saud atau melarikan diri ke negeri lain. Ia memilih pilihan kedua, yaitu melarikan diri ke Jeddah. Kemudian, pasukan Saud segera masuk ke kota Mekah untuk kemudian menguasainya tanpa perlawanan sedikit pun.

Tepat pada waktu fajar, Muharram 1218 H, kota suci Mekah sudah berada di bawah kekuasaan muwahidin sepenuhnya. Seperti biasa, pasukan muwahidin sentiasa mengutamakan sasarannya untuk menghancurkan patung-patung yang dibuat dalam bentuk kubah di perkuburan yang dianggap keramat, yang semuanya itu boleh mengundang kemusyrikan bagi kaum Muslimin.Maka semua lambang-lambang kemusyrikan yang didirikan di atas kuburan yang berbentuk kubah-kubah masjid di seluruh Hijaz, semuanya diratakan, termasuk kubah yang didirikan di atas kubur Khadijah Radiyallahu ‘anha, isteri pertama Nabi kita Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam.

Bersamaan dengan itu mereka melantik sejumlah guru, da’i, mursyid serta hakim untuk ditugaskan di daerah Hijaz. Selang dua tahun setelah penaklukan Mekah, pasukan Imam Saud bergerak menuju Madinah. Seperti halnya di Mekah, Madinah pun dalam waktu yang singkat saja telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Muwahhidin di bawah panglima Putera Saud bin Abdul Aziz, peristiwa ini berlaku pada tahun 1220 H.

Dengan demikian, daerah Haramain (Mekah – Madinah) telah jatuh ke tangan muwahidin. Dan sejak itulah status sosial dan ekonomi masyarakat Hijaz secara berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali, sehingga semua lapisan masyarakat merasa aman, tenteram dan tertib, yang selama ini sangat mereka inginkan.

Walaupun sebagai sebuah daerah yang ditaklukan, keluarga Saud tidaklah memperlakukan rakyat dengan sesuka hati. Keluarga Saud sangat baik terhadap rakyat terutama pada kalangan fakir miskin yang mana pihak kerajaan memberi perhatian yang berat terhadap nasib mereka. Dan tetaplah kawasan Hijaz berada di bawah kekuasaan muwahidin (Saudi) yang dipimpin oleh keluarga Saud sehingga pada tahun 1226 H.

Setelah delapan tahun wilayah ini berada di bawah kekuasaan Imam Saud, pemerintah Mesir bersama sekutunya Turki, mengirimkan pasukannya untuk membebaskan tanah Hijaz, terutama Mekah dan Madinah dari tangan muwahidin sekaligus hendak mengusir mereka keluar dari daerah tersebut.

Adapun sebab campurtangan pemerintah Mesir dan Turki itu adalah seperti yang telah dikemukakan pada bahagian yang lalu, yaitu karena pergerakan muwahidin mendapat banyak tantangan dari pihak musuh-musuhnya, bahkan musuh dari pihak dalam Islam sendiri apalagi dari luar Islam, yang bertujuan sama yaitu untuk mematikan dan memadamkan api gerakan dakwah Salafiyyah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Oleh karena musuh-musuh gerakan Salafiyyah tidak mempunyai kekuatan yang memadai untuk menentang pergerakan Wahabiyah, maka mereka menghasut pemerintah Mesir dan Turki dengan menggunakan nama agama, seperti yang telah diterangkan pada kisah yang lalu. Akhirnya pasukan Mesir dan Turki menyerbu ke negeri Hijaz untuk membebaskan kedua kota suci Mekah dan Madinah dari cengkaman kaum muwahiddin, sehingga terjadilah peperangan di antara Mesir bersama sekutunya Turki di satu pihak melawan pasukan muwahidin dari Najd dan Hijaz di pihak lain. Peperangan ini telah berlangsung selama tujuh tahun, yaitu dari tahun 1226 hingga 1234 H.

Dalam masa perang tujuh tahun itu tidak sedikit kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak, terutama dari pihak pasukan Najd dan Hijaz, selain kerugian harta benda, tidak sedikit pula kerugian nyawa dan korban manusia. Tetapi syukur alhamdulillah, setelah lima tahun berlangsung perang saudara di antara Mesir-Turki dan Wahabi, pihak Mesir maupun Turki sudah mulai jemu dan bosan menghadapi peperangan yang berkepanjangan itu. Akhirnya, secara perlahan-lahan mereka sedar bahwa mereka telah keliru, sekaligus mereka menyadari bahwa sesungguhnya gerakan Wahabi tidak lain adalah sebuah gerakan Aqidah murni dan patut ditunjang serta didukung oleh seluruh umat Islam.

Dalam dua tahun terakhir menjelang selesainya peperangan, secara diam-diam gerakan muwahidin terus melakukan gerakan dakwah dan mencetak kader-kadernya demi penerusan gerakan aqidah di masa-masa akan datang. Berakhirnya peperangan yang telah memakan waktu tujuh tahun tersebut, membikin dakwah Salafiyyah mulai lancar kembali seperti biasa.

Semua kekacauan di tanah Hijaz boleh dikatakan berakhir pada tahun 1239 H. Begitu juga dakwah Salafiyyah telah tersebar secara meluas dan merata ke seluruh pelusuk Najd dan sekitarnya, di bawah kepemimpinan Imam Turki bin `Abdullah bin Muhammad bin Saud, adik sepupu Amir Saud bin `Abdul `Aziz yang disebutkan dahulu.

Semenjak kekuasaan dipegang oleh Amir Turki bin `Abdullah, suasana Najd dan sekitarnya berangsur-angsur pulih kembali, sehingga memungkinkan bagi keluarga Saud (al-Saud) bersama keluarga Syeikh Muhammad (al-Syeikh) untuk melancarkan kembali dakwah mereka dengan lisan dan tulisan melalui juru-juru dakwah, para ulama serta para Khutaba.

Suasana yang sebelumnya penuh dengan huru-hara dan saling berperang, kini telah berubah menjadi suasana yang penuh aman dan damai menyebabkan syiar Islam kelihatan di mana-mana di seluruh tanah Hijaz, Najd dan sekitarnya. Sedangkan syi’ar kemusyrikan sudah hancur diratakan dengan tanah. Ibadah hanya kepada Allah, tidak lagi ke perkuburan dan makhluk-makhluk lainnya. Masjid mulai kelihatan semarak dan lebih banyak dikunjungi oleh umat Islam, dibanding ke maqam-maqam yang dianggap keramat seperti sebelumnya.

Khususnya daerah Hijaz dengan kota Mekah dan Madinah, begitu lama terputus hubungan dengan Kerajaan (daulah) Saudiyah, yaitu semenjak perlanggaran Mesir dan sekutunya pada tahun 1226 -1342, yang bererti lebih kurang seratus duapuluh tujuh tahun wilayah Hijaz terlepas dari tangan dinasti Saudiyah. Dan barulah kembali ke tangan mereka pada tahun 1343 H, yaitu di saat daulah Saudiyah dipimpin oleh Imam `Abdul `Aziz bin `Abdurrahman bin Faisal bin Turki bin `Abdullah bin Muhammad bin Saud, cucu keempat dari pendiri dinasti Saudiyah, Amir Muhammad bin Saud al-Awal.

Menurut sejarah, setelah Mekah – Madinah kembali ke pangkuan Arab Saudi pada tahun 1343, hubungan Saudi – Mesir tetap tidak begitu baik yang mana tidak ada hubungan diplomatik di antara kedua negara tersebut, meskipun kedua bangsa itu tetap terjalin ukhuwah Islamiyah. Namun setelah Raja Faisal menaiki tahta menjadi ketua negara Saudi, hubungan Saudi – Mesir disambung kembali hingga kini.

Wafatnya

Muhammad bin `Abdul Wahab telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Dar’iyah. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis, mengajar, berdakwah dan berjihad serta mengabdi sebagai menteri penerangan Kerajaan Saudi di Tanah Arab.

Dan Allah telah memanjangkan umurnya sampai 92 tahun, sehingga beliau dapat menyaksikan sendiri kejayaan dakwah dan kesetiaan pendukung-pendukungnya. Semuanya itu adalah berkat pertolongan Allah dan berkat dakwah dan jihadnya yang gigih dan tidak kenal menyerah waktu itu.

Kemudian, setelah puas melihat hasil kemenangannya di seluruh negeri Dar’iyah dan sekitarnya, dengan hati yang tenang, perasaan yang lega, Muhammad bin `Abdul Wahab menghadap Tuhannya. Beliau kembali ke Rahmatullah pada tanggal 29 Syawal 1206 H, bersamaan dengan tahun 1793 M, dalam usia 92 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Dar’iyah (Najd). Semoga Allah melapangkan kuburnya, dan menerima segala amal solehnya serta mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Amin

130 Comments

 1. gombal. omong kosong-murahan..semuanya

 2. one coment again abaut wahabi.
  ummat islam bagai satu tubuh, wahabi adalah borok dalam ummat islam yang harus diamputasi sesegera mungkin. kucurkan lebih banyak lagi dinar2 semakin terbongkar kedok kebusukan sll atas namakan islam, padahal sebagai kaum yang tidak banyak memiliki kontribusi dalam kemajuan n perkembangan ummat selain keberuntungan dan kepentingan-kepentingan sektarian konyol, inggaa’ ummat islam cerdas2 tak dapat terima kebenaran lewat sebatas doktrin murahan. apa itu sosialisasi faham wahabi cos u takut akut.anda wahabi dapat berbuat lebih bermakna lagi jgn urusi ummat dengan ajaran picikmu, jgn merasa paling bertanggung jawabnya terhadap syareat padahal anda paling tidak fahamnya syareat, benahi konsep aqidahmu…..!!!!! faham tajsim, sebarkan katakan ortu nabi sang sayyidul wujud kafir,tawassul sesat apa semuanya itu..??!!intropeksi diri/kaum anda sendiri,jgn kotori memori ummat dengan doktrin sampah..ada apa dengan semua itu kalo bukan krn darah kafir jahiliyah masih mengendap pada kalian..DINAR itulah sembahanmu, mengekor membudak pada saud n kroni..MEMALUKAN!

  • anda benar2 sangat tidak memahami aqidah yang dibawa oleh rosululloh S.aw,mestinya kita bergembira dan merasa bersyukur dengan munculnya seorang kiriman Alloh untk ummat islam seluruh dunia dengan kehadiran Mujaddid Muhammad Bin abdul Wahhab datang untuk memurnikan kembali ajaran tauhid yg sudah rusak dn bahkan hampir punah di negeri arab waktu itu akibat ulah para penjajah barat yang melemahkan islam dari berbagai cara,pahamilah dan sadarilah wahai saudaraku,jangan sampe kta mau dibodohi oleh sejarah yang sengaja ditiupkan para pembenci kemurnian ajaran islam,walau mereka mengatakan mereka adalah islam,itu sadarilah tipuan tipuan berbahaya dari musuh2 kita untuk melemahkan ajaran murni rosululloh,mari kita perbanyak membaca kitab2 para ulama salapus soleh seperti karya ibnu taimiyah,ibnul qoyyum aljauziyah,jelas dan tegas memaparkan pada kta tentang ajaran islam yg sesungguhnya,,trimaksih dan salam persaudaraan…Irham Dalimunthe

   • setuju sama akhi yg ini 🙂
    susah akh klo orang nya udh kena syubhat. hehehe

   • assalamualaikum …kalian para wahaboy harusny tahu bahwa kalian telah disesatkn oleh doktrin yg nyleneh daan tak masuk akal kalian harusny sadar bukn malah bergembira dengan faham sesat seperti itu,atw memang otak mua hanya setengah?????

   • Comment from wahabi atheis is distruction, and he or she is the most ignorant ever.

    Menyanggah tanpa membuktikan bukti-2 yang valid dan ilmiyah adalah menunjukkan how stupid and ignorant he is.

    Apakah ocehan kotornya yang keluar dari lidah nanahnya akan menggoyangkan seorang yang terlalu tinggi untuk dirobohkan reputasinya, Ilmu-2-nya dalam mengupas dan menyanggah kebatilan, kebid’ahan dan kesyirikan, Akhlak mulianya dalam bertutur-kata, kesungguhannya dalam memperjuangkan dan menghidupkan kemurnian Islam, serta pembungkaman mulut-2 dan kelicikan akal-2 pembeo, munafiq dan musuh-2 Islam?

    Jawaban tentunya tidak seujung kuku wahai orang dungu engkau yang menamakan diri “wahabi atheis”.

    Di muka bumi ini banyak sekali orang-2 yang jauh lebih tinggi dan banyak ilmu-2 Islamnya dibandingkan kau, semuanya harum namanya dan mengharumkan ketinggian kedudukan Al-‘Allamah Muhammad ibn Abdul-Wahhab rahimahullah.

    Di muka bumi ini banyak sekali musuh-2 beliau yang berpendidikan baik itu kalangan muslim maupun dari kalangan non muslimnya, tapi dalam kritikan dari setiap mereka masih menunjukan kekagumannya dan ketidak-mampuannya membantah sajihan-2 ilmiyah Ibnul-Wahhab yang berupa bantahan, ulasan dan penjelasan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan atsar-2 para Assabiqul-awwaliin salafush-sholeh, akhirnya perkataan yang dilontarkan tidak seburuk dan serendah perkataan yang kau keluarkan dari lidah nanahmu wahai durjana al-kadzdzab.

    Aku nasihat diri kau, pindahkan otak kau yang selama ini kau simpan di dengkul dan dubur kau ketempat yang Allah ta’ala sudah ciptakan yaitu di kepala kau. Jangan kau biarkan tempurung kepala kau itu kosong yang akhirnya terisi dengan berbagai macam kotoran Iblis laknatullah’alayh.

   • @irham
    “mari kita perbanyak membaca kitab2 para ulama salapus soleh seperti karya ibnu taimiyah,ibnul qoyyum aljauziyah,jelas dan tegas memaparkan pada kta tentang ajaran islam yg sesungguhnya,,”
    karna banyaknya orang salafi baca kitabnya ibnu taimiyah,ibnul qoyyum aljauziyah, ben baz dll dan ngekor fatwa-fatwa ulama wahabi dan menelan bulat2 semuanya tanpa gunakan akal dan membuang al-qur’an jadilah kelompok-kelompok ektrimis buatan salafioon Al Qaeda dan afiliasinya ISIS, Jabha Nusra dll
    inikah cara memurnikan tauhid ala salafi wahabi yang katanya ngikut cara nabi,? begitukah yang nabi ajarkan?? membantai muslim yang tak berdosa…..?
    Tolong sebutkan satu hadits/ayat saja yg membolehkan membantai orang yang bersyahadat dan melakukan shalat (muslim)…ga usah banyak cincau… urus saja aqidahmu sendiri
    ga usah sok paling bertauhid…sadar atau tidak kalian (penyembah dajjal)…. renungkan kalau kalian masih punya hati….

   • Setuju akhi

  • makanya blajar jgn cma ngrti satu dua kitab udh ngaku pinter.cuma ngrti kitab terjemahan aja udh sombong

  • Jika anda masih ingin disebut sebagai seorang muslim, maka seharusnya anda mengetahui apa itu aqidah yang benar, aqidah yang lurus; hanya menyembah Allah SWT, hanya bermunajat kepada Allah SWT; anda tahu bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi yang menempel pada leher kita. Istighfarlah anda, saudaraku! sebelum Allah sendiri yang memberi teguran pada mu. Anda boleh benci dan siapapun saja boleh benci pada Abdullah bin Wahab dan gerakan dakwahnya, tetapi ingat! anda tidak boleh menutup mata, fikiran dan hati anda dengan membenarkan ritual nyekar di kuburan para Wali, & segala kemusyrikan yang terjadi di sekitar anda. Ingatlah saudaraku, tujuan Rosulullah SAW menyampaikan ajaran Islam adalah semata-mata agar kita hanya menyembah Allah SWT, dan mengikuti ajaran rosulullah SAW.
   Semoga Allah menunjukkan jalan hidayah kepada mu, Allah humma Amin.

 3. Gus Totong Berkata:
  Juli 30th, 2007 pada 8:51 pm
  http://alqoidun.net/artikel_detail.php?aid=66

  Bila Pegawai Thoghut Di Sebut Ulama

  Syaikh Luwis Athiyatullah
  Bila Pegawai Thoghut Di Sebut Ulama

  Syaikhul Mujahidin Luwis Athiyatullah

  Merekalah Orang-orang Yang Terlaknat

  Bila para pegawai thoghut di sebut kibarul ulama…

  Dengar hai orang-orang yang di sebut ulama….!!

  Allah telah menciptakan kami sebagai orang-orang merdeka dan kami tidak mungkin menjadi budak bagi kalian atau budak bagi sekelompok orang-orang munafik, orang-orang yang mabuk dan banci atas nama agama, yang kalian ingin lariskan secara palsu dan dusta atas nama Allah dan Rasul-Nya Shalallahu ‘alaihi wassalam.
  Dengan atas nama SyaikhImam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalian jajakan suatu mazhab yang mensucikan penguasa dan memberikannya sifat kema’shuman…..
  Dengan atas nama Syaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalian telah melarang dari memberikan nasihat buat orang-orang bejat itu…..
  Dengan atas nama Syaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalian menyelewengkan agama Allah dan kalian menjadikannya sebagai pijakan bagi orang-orang durjana dari Dinasti Salul……

  Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menciptakan kami merdeka dan Dia memerintahkan kami untuk beribadah kepada-Nya saja, bukan beribadah kepada kalian dan bukan pula kepada tuhan-tuhan kalian kaum munafikin.

  Kalian dengan fatwa-fatwa kalian itu menginginkan -dan memang kalian telah melakukannya- menjadikan kami sebagai kawanan kambing yang tidak memiliki daya dan kekuatan.
  Dengar hai mufti…..!! Jazirah Arab bukanlah kavling-kavling tanah di Eropa milik bapak ibumu, dan kamu ini bukan (Paus Urban) dan Fadh juga bukan (Raja Louis).

  Jazirah Arab ini adalah negeri yang dibuka oleh para shahabat, yang mana mereka itu adalah leluhur kami dan mereka menyiraminya dengan darah-darah mereka. Di setiap tempat, mereka mempunyai peperangan yang mengingatkan manusia terhadap kejayaan yang mereka lakukan. Maka tidak bisa kamu dan Dinasti Salul datang di saat para penolong agama Allah lalai dan kalian ingin merubahnya menjadi kavling-kavling yang didalamnya kalian menguasai manusia dan tanah. Kamu dan pengikutmu di Majelis Fatwa sama sekali tidak mempunyai hak campur tangan dalam urusan-urusan kami, seolah-olah kami ini hanya sekedar budak-budak di tanah kavling kalian yang bernama Kerajaan Saudi.

  Kami ini bukanlah Rafidhah atau Syi’ah, sehingga kalian menjadikan -jalan atas kami- bagi duri-duri yang kalian namakan sebagai Wulatul Umur (Pemimpin), dan seolah-olah mereka itu tidak berbicara dari hawa nafsu dan tidak melakukan (sesuatu) kecuali kebenaran. Kalian memberikan kepada mereka ke-ma’shuman dalam setiap apa yang mereka lakukan, termasuk seandainya mereka itu loyal kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani dan termasuk seandainya mereka menganggap halal Riba, merubah agama, memperbudak umat untuk Amerika dan (mereka) melakukan segala keburukan terhadap umat ini. Itu buktinya anak-anak mereka membunuh anak-anak umat, kemudian ternyata kami tidak melihat kalian berbuat apa-apa. Dan juga, pembesar-pembesar mereka itu mencuri kekayaan-kekayaan umat, dan kalian malah memberikan kepada mereka cek-cek ketidak bersalahan dan kekayaan-kekayaan itu adalah halal bagi mereka dan mereka masih terus mencuri. Setiap kali mereka menggulirkan peraturan baru yang dengannya mereka memakan harta manusia, seperti peraturan asuransi yang paling terakhir, maka kalian datang dengan stempel kalian yang kotor dan kalian membubuhkan tanda tangan atas nama Allah Subhanahu Wa Ta’ala bahwa harta ini adalah harta yang wajib dibayarakan untuk Waliyul Amri (pemimpin) sehingga kalian bersekutu dengan para perampok dalam menjarah kekayaan kaum muslimin.

  Semua itu dengan atas nama Islam dan dengan atas nama Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan Al Imam Ahmad bin Hanbal…!!!

  Seandainya kakek kamu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup, tentu beliau mendera kamu seperti mendera unta, saat melihatmu berkata terhadap para pencari ilmu : “Saya hanya memiliki 3 menit saja buat kalian”.

  Siapa kamu…??? dan pada dasarnya tidak ada nilai bagimu dihadapan manusia kecuali sebatas bahwa kamu mengaku termasuk ahli ilmu…!! Seandainya tidak ada ilmu tentulah kamu juga termasuk ternak-ternak yang menggembala di perternakan Dinasti Salul…!!!

  Telah tiba saatnya untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan kalian dan menelanjangi kalian dihadapan manusia. Dikarenakan kamu -hai mufti !- telah membuka auratmu serta terbongkar kebohonganmu atas nama orang-orang, baik saat kamu menjadikan agama ini sekedar pencaharian. Sungguh para pencari ilmu telah datang kepadamu, untuk menyampaikan kepadamu sedikit dari kejahatan-kejahatan yang menimpa umat, maka kamu katakan kepada mereka “Waktu kerja sudah habis..!”
  Semoga Allah membinasakanmu…!!! manusia tidak mengambil ilmu dari kamu kecuali karena mereka mengira bahwa kamu ini ahli ilmu…!! Sungguh, kalian telah membongkar diri kalian sendiri, bahwa kalian ini tidak lebih dari sekedar para pegawai Dinasti Salul…!!! Jadi sabarlah terhadap apa yang akan datang terhadap kamu. Jangan ngomong -dan jangan pula kamu dan para pembeo dari pengikutmu- menggembar gemborkan bahwa daging para ulama itu beracun karena kamu bukan tergolong ulama akan tetapi kamu ini sekedar pegawai kantor yang pulang kerumahnya di akhir jam kantor. Jadi daging dan kehormatan kalian halal…..!!!

  Bila saja Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam telah menganggap sikap orang kaya yang menunda pembayaran hutangnya sebagai suatu kezaliman yang menghalalkan kehormatannya, maka apa gerangan dengan penundaan penunaian kewajibannya lebih buruk dari penundaan kewajiban harta, yaitu kewajiban penyampaian hukum-hukum Allah dan agama-Nya. Menyembunyikan ilmu dan mendiamkan kebathilan adalah lebih jahat dari sekedar penunda-nundaan hutang orang kaya sebesar 10 Riyal terhadap orang yang menagihnya. Sedangkan Allah ta’ala ber-firman :

  “Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya”(An Nisa : 148)

  Maka bagaimana dengan orang yang menzalimi Islam, menyimpangkannya dan menjadikannya sebagai pijakan bagi hawa nafsu dan keinginan para penguasa….??
  Jadi, kehormatan dan daging kalian adalah halal dan mubah bagi setiap orang yang ingin membongkar kedok kalian dan membeberkan kebohongan kalian atas nama Allah dan Rasul-Nya, karena kejahatan kalian terhadap umat Islam tergolong kejahatan dan kebathilan yang paling keji dan kalian melakukannya dengan lembaga kalian yang rusak ini, dan ia adalah alat dan sarana yang paling efektif yang digunakan oleh orang-orang munafik untuk merobohkan seluruh pilar-pilar Islam dinegeri ini. Mereka mengeluarkan dari celah-celah kalian, agama baru yang coreng moreng yang tidak memiliki sedikit-pun kaitan dengan Islam yang kalian sandarkan secara palsu dan dusta kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Imam Ahmad bin Hanbal.

  Dan siapa yang menyatakan bahwa daging kalian adalah beracun, maka ia orang yang dungu. Karena Allah telah mencap orang-orang semacam kalian dari Bani Israil bahwa mereka itu seperti keledai dan seperti anjing. Sedangkan kalian, dengan sebab yang kalian lakukan terhadap Islam adalah lebih keji dan lebih busuk dari apa yang dilakukan oleh Bani Israil, yang telah Allah laknati hanyalah karena menyembunyikan ilmu, sedangkan kalian menjadikan sikap memegang Al Haq sebagai kejahatan. Dan akar masalah itu semua, berdiri diatas suatu masalah yaitu tazkiyah (rekomendasi) kalian yang mutlak terhadap Dinasti Salul dan melepaskan tangan-tangan mereka untuk mengacak-acak segala sesuatu dari urusan umat ini, sedangkan kalian berperan sebagai pegawai yang memberikan rekomendasi dan pengesahan buat mereka itu diatas Al Haq, sedang orang yang menyelisihi mereka adalah diatas kebathilan.

  Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah memvonis terhadap orang-orang semisal kamu hai mufti, bahwa status minimal mereka itu adalah fasiq, jadi kamu ini fasiq dalam pandangan kakekmu… dan ini minimal. Dengar apa yang dikatakan kakekmu tentang orang-orang semacam Dinasti Salul dan dengar juga apa yang beliau katakan tentang orang-orang semacam kamu : “Sesungguhnya para thaghut yang diyakini manusia akan kewajiban mentaati mereka itu selain Allah adalah seluruhnya kuffar murtaddun dari Islam. Bagaimana tidak sedangkan mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, serta mereka melakukan kerusakan dimuka bumi dengan ucapan mereka, perbuatan mereka dan dukungan mereka. Siapa yang mendebat membela-bela mereka atau mengingkari orang yang mengkafirkan mereka atau mengklaim bahwa perbuatan mereka ini meskipun bathil namun tidak memindahkan mereka kepada kekafiran, maka status minimal orang yang membela-bela ini adalah fasiq, karena tidak sah Dienul Islam kecuali bara’ah (berlepas diri) dari mereka itu dengan cara mengkafirkannya…..” (Muhammad Bin Abdul Wahhab, Ar Rasa’il Asy Syakhshiyyah : 188)

  Sedangkan kamu ini hai mufti, tidak merasa cukup dengan membela-bela Dinasti Salul, akan tetapi kamu memberikan kepada mereka tazkiyyah (rekomendasi) yang mutlak, kamu menganggap taat kepada mereka itu adalah kewajiban dan kamu memberikan kepada mereka hak-hak yang tidak pernah diberikan para shahabat kepada Abu Bakar dan Umar radliyallahu ‘anhum. Kamu melarang pengingkaran terang-terangan terhadap kaum munafikin itu padahal para shahabat mengingkari Umar terang-terangan di masjid, ditengah khutbah dan dihadapan manusia.

  Beginilah kamu… kamu sekalian adalah orang-orang yang mendebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini, maka siapa yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? Atau siapa yang jadi pelindung mereka terhadap siksa Allah? (An Nisa : 109).

  Saya mengetahui bahwa kamu berlindung dengan tentara Dinasti Salul dan pasukan keamanan khusus mereka, dan sebelum orang-orang merasa betah berlindung dan mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka, maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak disangka-sangka. Bila hari ini kekuatan kaum munafikin bisa melindungimu, maka siapa yang bisa melindungimu bila kamu sudah dimasukan ke dalam kuburan….?? Bila hari ini kamu merasa bangga dengan banyaknya pengikut dan kekuatan, maka apa yang akan kamu lakukan di hari setiap yang di langit dan di bumi datang dihadapan Ar Rahman sebagai hamba….??.

  Sepupumu yang lain melarang sunnah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dalam hal qunut dan mendo’akan binasa untuk Yahudi dan Nashrani, karena mendo’akan binasa untuk Nashrani adalah mempersulit munafikin Dinasti Salul dihadapan kekasih mereka dari kalangan Nashrani, maka sepupumu melarang sunnah qunut (Nazilah) karena hal itu. Dan untuk orang-orang semacam dia dan kamu, maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata :
  “Kapan saja orang alim meninggalkan apa yang dia ketahui dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta dia mengikuti putusan penguasa yang menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya, maka ia murtad kafir yang berhak diberikan hukuman di dunia dan di akhirat”(Majmu Al Fatawa : 35/372-373).

  Sesungguhnya dia mencak-mencak dan berkata dengan penuh kebanggaan; “Sesungguhnya sebahagian kaum muslimin membanggakan Usamah bin Ladin. Ini adalah cacat dalam memahami Islam…..!!”Dan kami katakan kepadanya, “Subhanallah, membanggakan kaum mujahidin yang berusaha keras untuk membebaskan negeri Haromain (dua tanah suci) dari kaum salibis telah menjadi cacat dalam memahami Islam, sedangkan memuja kaum munafikin yang memberikan keleluasaan bagi kaum salibis dan memasukan mereka dengan fatwa-fatwa kalian dan menganggap mereka sebagai Ulil Amri yang wajib ditaati adalah Islam yang shahih….!!! Mengapa kalian berbuat demikian…?? bagaimana kamu mengambil keputusan??”
  Rasulallah Shalallahu ‘alaihi wassalam telah melarang kita untuk mengatakan kepada orang-orang munafikin “Tuan”, sedangkan dia berkata setiap hari “Tuanku pelayan dua tanah suci”. Kami tidak tahu, apakah membanggakan mujahid fi sabilillah adalah kejahatan…?? ataukah mengagungkan orang munafik yang menghadirkan orang-orang kafir di negeri Haromain dan memberikan mereka keleluasaan dengan suatu yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah jazirah Arab (adalah yang kejahatan)…??!

  Sekarang kami akan memulai membuka file-file kalian, agar umat mengetahui berapa banyak manusia yang telah tertipu oleh kalian dan oleh orang-orang semacam kalian dari kalangan yang telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah serta menjadikan dien ini sebagai pijakan bagi selera para penguasa itu.

  1. Kebusukan kalian yang paling pertama dalam menyelewengkan agama Allah adalah, bahwa kalian ini pilar-pilar utama dalam mengokohkan kekuasaan kaum munafikin yang loyal penuh terhadap musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi dan Nashrani. Kalian tidak merasa cukup dengan sikap diam dari mengatakan Al Haq dan tidak mengingkari Al Bathil, akan tetapi kalian melampaui itu sampai sikap memberikan tazkiyah bagi pemerintah Ahlu Salul dan menganggap sekedar mengingkari mereka sebagai bagian dari kemungkaran yang paling besar. Dan dengan ini kalian keluarkan fatwa-fatwa yang dengannya kalian anggap sebahagian du’at dan mushlihin sebagai penjahat. Dan dengan pernyataan dari kalian ini maka Ibnu Salul menjebloskan kaum mushlihin itu kedalam penjara betahun-tahun. Dan sebahagian dari mereka ada yang masih menjalani kezaliman di penjara, bukan karena apa-apa selain mereka mengatakan”Rabb kami adalah Allah, bukan Amerika atau Ibnu Salul….!!!”

  2. Dengan fatwa-fatwa yang kalian sepakati, kalian telah membuka negeri Haromain ini bagi setiap Nashrani pelacur dan bagi tentara Amerika cabul untuk melindungi pemerintahan Ibnu Salul. Kalian tidak cukup dengan membolehkan, akan tetapi kalian menjadikan pendatangan orang-orang kafir ke Biladul Haromain sebagai bagian dari kewajiban yang paling wajib…!! Dan pertimbangan kalian adalah bila Amerika tidak datang tentulah lenyap pemerintahan Ibnu Salul dan tentu Saddam (Husein) mengambil negerinya, sehingga kalian mengganti orang kafir dengan orang kafir untuk menetap diatas pemerintahan orang-orang munafik itu dan seluruhnya adalah buruk. Sedangkan yang paling buruk adalah orang-orang munafik karena orang-orang munafik berada didasar yang paling bawah dalam api neraka.

  Kemudian kalian tidak merasa cukup dengan hal itu, dan setelah berlalu 10 tahun semenjak kedatangan orang-orang liar itu, kalian tidak berhenti dibatas apa yang pernah dahulu kalian katakan diawal-awal fatwa kalian yaitu, “bahwa kami hanya sekedar meminta bantuan mereka”dan kalian menipu orang-orang yang benar dan baik, saat kalian menampakan bahwa masalahnya hanya sekedar isti’anah (meminta bantuan pertolongan), sedang setiap anak kecil di dunia ini mengetahui bahwa isti’anah itu bukan dengan bentuk Amerika datang dengan pasukannya beserta berbagai macam perlengkapan dan persenjataannya serta ia menetap dinegeri ini, ini bukan isti’anah tetapi ini penjajahan….!!!
  Saya katakan, kalian tidak merasa cukup dengan hal itu akan tetapi kalian memberikan keleluasaan bagi mereka, dengan cara kalian menjadikan sekedar penolakan terhadap Amerika yang Nashrani yang memerangi lagi menjadikan pangkalan militernya di negeri Al Haromain dan datang dengan segala kekuatan militernya sebagai kejahatan. Dan saat sebahagian ulama bangkit menolak keberadaan militer Amerika ini, maka kalian mengingkari mereka dan kalian memberikan izin kepada Dinasti Salul untuk memenjarakan mereka bertahun-tahun karena mereka mengingkari kemungkaran.

  Kemudian kalian tidak berhenti disini saja, akan tetapi kalian melampauinya dimana kalian menjadikan militer Kristen yang bersenjatakan paling modern itu sebagai kaum kafir mu’ahad dan kafir dzimmiy (kafir yang terlindungi harta dan darahnya), sedangkan alasan kalian adalah bahwa mereka itu datang dengan seizin Waliyul Amri dan kalian lemparkan sabda Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam : “keluarkanlah kaum musyrikin dari jazirah Arab”.

  Kalian tidak perduli dengan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya seperti kepedulian kalian yang sangat akan pengadaan jalan keluar bagi Dinasti Salul dari perangkap yang dijeratkan Saddam terhadap mereka. Semua itu atas nama agama dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Terus diatas qiyas yang rusak ini terbangunlah sikap kalian menjadikan kaum mujahidin yang mengumumkan jihad melawan Amerika sebagai Khawarij, sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan para penebar kerusakan dimuka bumi. Kemudian kalian gulirkan fatwa-fatwa yang dengannya kalian halalkan darah empat orang dari pemuda pilihan Islam. Sedangkan kejahatan mereka tidak lain adalah karena membunuh orang-orang Amerika yang memerangi, padahal kamu sudah tahu bahwa orang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab ia membunuh orang kafir, dan bahwa alasan kalian itu rusak dari dasarnya karena orang-orang yang kalian anggap sebagai Waliyul Amri sebenarnya adalah orang-orang munafik yang merusak aturan Allah lagi memerangi agamaNya. Dan telah merasa yakin akan hal ini setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Terus andai saja alasan qiyas kalian itu benar, maka sungguh ketidak bolehan membunuh orang muslim dengan orang kafir adalah hukum syar’iy yang mutlak yang tidak bisa digugurkan dengan ijtihad atau qiyas yang rusak dari kalian. Akan tetapi mata penglihatan tidak buta namun yang buta adalah mata hati yang ada didalam dada.

  Kemudian ini semua sudah berlalu, dan Syaikh Usamah bin Laden beserta orang-orangnya melepaskan tangannya dari kalian dan berkata : “Mereka itu ulama-ulama sesat yang terjungkir di dalam kesesatan dan tidak akan keluar darinya”. Maka akhirnya kembali Syaikh Usamah dan orang-orang yang bersamanya keluar dari negeri Haromain dan berangkat ke Afganistan dan beliau mengumumkan frontnya untuk memerangi Yahudi dan Nashrani Salibis serta berjihad di jalan Allah, akan tetapi beliau tetap dikejar-kejar oleh kejahatan kalian dan kalian mengeluarkan fatwa-fatwa yang mentahdzir (menghati-hatikan) manusia darinya dan kalian menganggap beliau dan para mujahidin sebagai Khawarij, padahal sesunguhnya Syaikh Usamah melarang para pemuda jihadi untuk memerangi kaum munafikin kalian dan beliau memerintahkan para mujahidin untuk mengarahkan serangan-serangannya terhadap orang-orang Amerika dan orang-orang kafir asli saja. Akan tetapi perbuatan itu tidak menyenangkan kalian, dan fatwa-fatwa kalian terus muncul dan menganggap sesat para mujahidin dan mentazkiyah (memberikan rekomendasi) bagi kaum munafikin, sehingga setiap kekasih Ibnu Salul telah menjadi kekasih kalian dan dilindungi oleh fatwa-fatwa kalian.

  Kalian tidak berhenti disana saja, akan tetapi saat para mujahidin pergi menyatroni halaman rumah-rumah orang kafir dan menyerang mereka pada 11 September, kalian tidak hati-hati dan ingat akan Allah Pencipta kalian serta minimal kalian diam, justru kalian mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyalahkan jihad para mujahidin disana dan kalian menganggapnya sebagai tindakan peng-rusakan di muka bumi, serta kalian menangisi kematian orang-orang kafir Amerika…!! Dan yang menghentakan adalah dusta kalian atas nama Allah dan RasulNya saat kalian klaim bahwa jihad itu tidak sah kecuali dengan izin Waliyul Amri, sedang Rasulallah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda :”Jihad itu berlangsung sampai hari kiamat”. Waliyul Amri di=otak kalian tidak lain adalah munafikin Dinasti Salul, padahal dibenak orang-orang mukmin sesungguhnya Dinasti Salul adalah penguasa yang paling dahsyat pemerangannya terhadap Allah dan Rasul-Nya dan yang paling besar perubahan dan penyelewengannya terhadap agama Allah.
  Bahkan kalian tidak berhenti dibatas itu saja, akan tetapi kalian mengajak kaum muslimin untuk membantu orang-orang kafir (memerangi) kaum muslimin -yang lain-…!! sebagaimana yang dilakukan oleh si sesat Ghanim As Sadlan saat dia mengajak umat untuk membantu orang Amerika melawan kaum muslimin. Maka ketenggelaman dalam kesesatan, kefasikan dan kebejatan macam apakah yang lebih dahsyat daripada hal ini….?! Dan orang ‘alim macam apa yang menyuruh manusia untuk membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin…..??

  Hai orang-orang yang disebut ulama….
  Demi Allah, sesungguhnya kalian ulama sesat dan demi Allah sesungguhnya Bal’am Bin Baura keadaannya lebih ringan daripada kalian, karena Bal’am melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, sedangkan kalian adalah telah merubah agama Allah diatas pengetahuan dan mengatakan kepada manusia “Inilah Islam dan inilah dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab….”

  Apa kalian tidak malu pada diri kalian sendiri, bagaimana dengan sebab kalian dan sebab pengguguran kalian akan hukum-hukum Allah yang tidak sejalan dengan para penguasa? Kalian jadikan Ahlus Sunnah sebagai bahan perolok-olokan bagi setiap ahli bid’ah dan kelompok-kelompok yang sesat serta bahan tertawaan bagi umat-umat yang lain? Apa kalian tidak malu dimana kalian telah menjadikan dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab suatu yang lebih mudah tunduk bagi para penguasa daripada orang-orang Rafidlah kepada imam-imam mereka??

  Bila saja Rafidlah telah memberikan kema’shuman terhadap para imam dari kalangan shahabat keturunan Ali Radiyallahu anhum, sehingga mereka sesat dalam hal itu dan banyak menyesatkan manusia maka apa gerangan dengan kalian yang memberikan kema’shuman terhadap orang-orang yang minimal mereka itu dikatakan munafikin yang keterlaluan dalam kenifakannya? Ini dia yang mengaku dengan lisannya, bahkan ia merasa bangga dengan hal itu, yaitu telah menghabiskan 30 tahun bekerja dalam Dinas Intelejen yang loyal kepada Amerika, dan dia memberikan kekayaan ummat kepada orang-orang Amerika dan memerangi mujahidin yang dipimpin Syaikh Usamah. Namun demikian kalian tidak pernah berfikir untuk menasihatinya apalagi menyuruh dia taubat padahal dia telah melakukan salah satu kekafiran yang ditegaskan oleh kakek-kakek kalian dari kalangan ulama didalam kitab-kitab dan tulisan-tulisan mereka. Dan dia seharusnya disuruh taubat dan kaum muslimin bara’ darinya seluruhnya. Tidak terlintas dibenak kalian termasuk memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengomentarinya dan menyangsikan akan status dia sebagai bagian dari Ulil Amri, maka contoh mana yang lebih pas untuk sikap kalian memberikan kema’shuman terhadap Dinasti Salul daripada hal tersebut…..?

  Sedangkan kalian memiliki kesiapan untuk mengistitabah (menyuruh bertaubat) sebagian ulama yang baik dalam beberapa masalah yang tergolong masalah furui’iyyah (cabang) yang kecil, sebagaimana yang telah kalian lakukan saat kalian mempermalukan Syaikh Dibyan Ad Dibyan dalam masalah memotong janggut yang lebih dari segenggam, sedangkan kalian tidak sedikitpun memiliki rasa tanggung jawab untuk mengistitabah orang-orang tadi padahal dia itu ongkang-ongkangan dengan kekafiran, kemunafikinan dan keloyalannya terhadap musuh-musuh Allah dari kalangan bangsa Amerika dan yang lainnya.

  Dan khianat macam apa terhadap umat ini yang lebih busuk dari kumpulan-kumpulan kalian untuk memberikan fatwa tentang Pokemon -dan terima kasih untuk kalian, sungguh kalian telah memberikan manfaat bagi manusia, dan semoga Allah memberkati kalian- sedangkan tragedi-tragedi besar yang terjadi menimpa umat ini justru kalian tidak berbuat apa-apa dan tidak mampu membongkar benang merah dibelakangnya karena Dinasti Salul tidak meminta fatwa dari kalian. Mana kalian dari apa yang terjadi di Irak ? dan mana kalian dari apa yang terjadi di Afghanistan dan di Palestina? dan justru sikap pengecut dan buta mata hati pada si mufti ini telah sampai pada tahap dia mengharamkan operasi-operasi syahid di Palestina.

  Sesungguhnya kalian terombang-ambing dalam kesesatan dan kedurjanaan, dan masalah pemberian kema’shuman terhadap Dinasti Salul adalah masalah yang bisa dilihat oleh setiap orang yang punya mata, jelas sejelas matahari disiang bolong. Dan kalau tidak demikian maka jelaskan kepada saya bagaimana dahulu si mufti itu memfatwakan keharaman asuransi, kemudian tatkala asuransi itu dilegalkan bahkan diharuskan oleh Dinasti Salul terhadap manusia, maka orang sesat ini memerintahkan kaum muslimin untuk tunduk kepada Dinasti Salul dalam hal memakan harta mereka dengan cara yang bathil. Maka kecelakaan besarlah bagi dia akibat dari apa yang dia fatwakan dan kecelakaan besarlah baginya akibat yang dia lakukan. Dan yang membuat kita tertawa ialah bahwa ia menyuruh manusia untuk membayar dan tidak mengambil bunga dan kompensasi di belakang harta mereka. Bagus, tapi apa faedah kamu hai Syaikh…. sedang kamu telah memposisikan dirimu pada posisi orang-orang yang memikul amanah ilmu? Bagaimana kamu akan memberikan manfaat bagi manusia sedangkan kamu menyuruh mareka melakukan kesesatan kemudian kamu katakan kepada mereka : “jangan ambil bunga !” Bagaimana kamu akan melepaskan dirimu dari tangan-tangan yang akan bergelantung pada lehermu di hari kiamat akibat kejahatan-kejahatanmu terhadap hak Allah, hak Rasul, dan hak umat?

  Dan seperti apa yang telah kami buktikan bahwa kalian in lebih sesat daripada orang-orang Rafidlah, maka kami menetapkan juga bahwa kalian lebih sesat daripada Khawarij, apa kalian mau dalil-dalil? Ya, dalil dalil saya adalah bahwa kalian menghalalkan darah-darah manusia yang paling baik, yaitu para mujahidin saat kalian menganggap mereka sebagai perusak dan kalianpun memfatwakan agar mereka dibunuh, sedangkan orang-orang kafir asli yang menduduki jazirah Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam dari kalangan Amerika, Yahudi, dan yang lainnya. Kalian anggap mereka sebagai kaum kafir dzimmiy yang terjaga darahnya lagi tidak boleh dibunuh. Dan ini salah seorang pengikut kalian dari kalangan orang-orang sesat telah memfatwakan bahwa dua orang pemuda yang memerangi tentara Amerika di Kuwait tidak akan mencium bau surga, kenapa alasannya hai orang sesat….?! Karena pemuda itu telah membunuh orang-orang Amerika sedangkan orang Amerika itu adalah kaum kafir dzimmiy, aneh…. aneh sekali ! Dalam fiqih, akal, dan tolak ukur apa kamu menganggap pasukan besar yang menetap disuatu tempat dengan berbagai perlengkapan perangnya sebagai kaum kafir dzimmiy?!

  Kalian memfatwakan untuk membunuh orang Islam dan kalian biarkan kaum salibis sedangkan ini ajaran Khawarij, sedangkan Khawarij justru tidak memberontak kecuali karena klaim alasan mereka ingin menegakkan Kitabullah, namun mereka menyimpang dan sesat. Sedangkan kalian justru malah menyuruh manusia untuk taat kepada orang yang tidak menegakan Kitabullah dari kalangan Dinasti Salul, dan kalian memerintahkan untuk membunuh orang yang menuntut penegakan Kitabullah dari kalangan mujahidin yang jujur dan yang lainnya dari para du’at dan orang-orang yang melakukan perbaikan. Apa kalian paham bahwa kalian lebih sesat dari Khawarij?

  Kalian dalam pandangan saya adalah lebih busuk daripada Dinasti Salul, karena Dinasti Salul adalah kaum munafikin yang mencari kekuasaan dan dunia, sedangkan kalian mengklaim bahwa kalian berbicara atas nama Allah dan bahwa kalian adalah pelindung dien ini sehingga kalian telah datang dengan agama -yang demi Allah- ia bukan sama sekali bukan agama Allah, akan tetapi ia termasuk kesesatan dan penyimpangan, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang Allah firmankan :
  “Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan “Ini dari Allah”(dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit” (Al Baqarah : 79)

  Kejahatan-kejahatan kalian terhadap hak Allah dan Rasul-Nya tidak berhenti pada sikap diam saat larisnya kebathilan, akan tetapi telah melampaui pada batas kalian mendukung kebathilan ini dan menjadikannya sebagai asal (kebenaran), kemudian kalian berdusta atas nama Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab saat kalian menganggap bahwa inilah madzhab salaf dan imam yang empat. Kalian tidak punya malu dari sikap kalian mempopulerkan kebathilan dengan lisan-lisan kalian, bahkan menyandarkannya kepada imam dan ulama ahlus sunnah -semoga Allah membersihkan para imam dari fitnah kalian-.

  Disaat dahulu para ulama adalah sebagai pemegang amanah bagi umat sepanjang sejarah, dan saat ilmu berpisah dari kekuasaan setelah Khilafah Rasyidah, para ulama membentuk lembaga yang kokoh lagi berkaitan dengan umat secara langsung yang menjaga dien ini dan menjamin bahwa penguasa bagaimanapun ia tenggelam dalam syahwat kekuasaan, ia tidak mampu merubah hukum atau loyal kepada orang-orang kafir atau menggugurkan jihad atau menghalalkan yang haram. Akan tetapi kalian pada masa sekarang yang seharusnya menjadi tumpuan amanah umat dan agama Allah dari tangan-tangan kotor yang merubah dan menyelewengkannya, ternyata kalian wal ‘iyadzubillah malah menjadi tumpuan amanah kaum munafikin, dan kalianlah yang mengokohkan pilar-pilar kemunafikan, dan kalian lah yang mengakui kekuasaan orang-orang bejat itu saat kalian menganggap mereka sebagai para pemimpin kaum muslimin, dan kalian menjadikan sekedar pengingkaran terhadap mereka sebagai kemungkaran, sehingga kalian telah melakukan hal terburuk saat tidak merasa cukup dengan diam dari kebathilan, akan tetapi kalian merekomendasikannya dan menjadikannya sebagai kebenaran sedang selainnya adalah kebathilan sehingga hal itu lahirlah kekuasaan disetiap pilar-pilar masayarakat.

  Dan tidaklah berlebihan bila saya katakan bahwa kalianlah yang bertanggung jawab langsung dari setiap kerusakan yang terjadi di negeri Al Haramain.
  Dengan sebab kalianlah digulirkannya hukum-hukum Islam terbesar yang paling pertamanya yaitu Al hukmu bima anzalallah. Ini mahkamah-mahkamah perdagangan menjadi saksi itu atas kalian, dan ini gedung riba dihadapan Masjidil Haram dan Mesjid Nabawi membongkar kebusukan-kebusukan kalian dihadapan khalayak…
  Dan dengan sebab kalian dan sikap diam kalian, orang-orang sekuler menguasai media pemberitaan dan menyebarkan kerusakan ditengah umat lewat jaringan-jaringan udara dan yang lainnya�.

  Dengan sebab kalian, kekayaan umat dihambur-hamburkan dan dipakai berfoya-foya oleh sekelompok kaum munafikin yang zalim dan otoriter…
  Dengan sebab kalian. kekuasaan sudah mendarah daging dan telah menjadi suatu hal yang tidak diingkari seorangpun, serta siapa yang berani mengingkari maka ia akan dijebloskan kepenjara�.

  Dengan sebab kalian orang-orang kafir mengendalikan negeri-negeri Islam dan negeri Islam yang paling suci tanah haramain…

  Dengan sebab kalianlah merejalelanya kekacauan dalam persidangan, merebak pula kezaliman dan hudud hanya ditegakan terhadap orang-orang yang lemah, namun tidak ditegakan terhadap seorangpun dari Alu Salul. Ini dia seorang pilar Alu Salul mencak-mencak bahwa Alu Salul tidak boleh ditegakan hudud terhadap mereka dihadapan kalian…

  Dan saya menambahkan ucapan buat ulama resmi pemerintah, bahwa kalian sama sekali tidak segan-segan dari mempermainkan agama dan menaklukannya sesuai keinginan-keinginan pemerintah. Ini dia Syaikh Al Mani’ saat ditanya tentang asuransi, dia berkata : “Bukankah ada perselisihan didalamnya dan ia itu tidak seperti keharaman zina? dan selagi ada perselisihan didalamnya menurut qiyas kalian, maka wajib mengikuti pemimpin dan mentaatinya karena ia memiliki hak ijtihad dalam memilih apa yang diperselisihkan”.

  Baik hai Mani’, sungguh dahulu Ahlus Sunnah telah berselisih dalam masalah khuruj (pemberontak) terhadap para penguasa yang fasiq, apalagi kalau orang-orang kafir, akan tetapi kenapa kalian menjadikan dalam fatwa-fatwa kalian dan alur pemikiran kalian masalah khuruj terhadap para penguasa itu termasuk dosa besar yang paling besar ? dan kalian menjadikannya sebagai masalah yang qath’iy (pasti) dan kalian tidak mempertimbangkan bahwa didalamnya telah terjadi perselisihan yang kuat dan jelas diantara ulama dari kalangan shahabat dan tabi’in ? Bahkan kalian berdusta atas nama Ahlus Sunnah saat kalian mengklaim bahwa mereka telah ijma untuk tidak khuruj terhadap penguasa itu, padahal para penuntut ilmu yang yunior saja mengetahui bahwa Ahlus Sunnah yang mengatakan tidak boleh khuruj terhadap para penguasa yang fasiq tidaklah mengatakan : wajib mentaati mereka dalam kesesatan dan dalam pengguguran hukum-hukum Islam, justru Ahlus Sunnah sepakat seluruhnya bahwa dia itu penguasa yang tidak memiliki puluhan perkara yang mengugurkan kekuasaan dan pemerintahan atas kaum muslimin. Kalian menjadikan mereka barisan para shahabat tidak boleh khuruj terhadap mereka dan tidak disentuh sedikitpun, apalagi kalau disejajarkan pada deretan para penguasa muslim yang fasiq?

  Dan dari sekarang dan seterusnya saya meminta dari umat agar tidak pergi lagi kepada mereka itu, karena hujjah sudah tegak atas mereka dan terbongkar sudah urusan mereka. Mereka tidak punya hak saat kita berjumpa dengan mereka selain kita bacakan kepada mereka :
  “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk setelah jelas bagi kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati”.(Al Baqarah : 159)

  Wahai para pemuda umat, apabila kalian berjumpa dengan salah seorang dari mereka maka bacakanlah didepan mereka : Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati. Hadapi mereka dengan ayat ini disetiap waktu sampai mereka kembali dari kesesatannya.

  Dan ketahuilah wahai para pemuda umat, bahwa terus menerus kalian dekat dengan mereka tidak akan menambah kecuali kedurjanaan dan kebejatan mereka, maka lemparilah mereka dengan halilintar Al Haq dan bacakanlah dihadapan mereka ayat-ayat dan hadist-hadist yang melaknat dan yang menghati-hatikan dari para ulama-ulama pengkhianat. Qana’ah-lah dari mereka secara total dan cucilah tangan dan hati dari mereka karena mereka adalah sumber segala kejahatan dan sumber dibalik setiap bencana. Jangan kalian menduga bahwa mereka bisa mengurai atau mengikat. Ini keputusan persahabatan telah berjalan sedang mereka diam, ini keputusan persekongkolan bersama Yahudi sedang mereka diam, bahkan diantara mereka ada yang memberkahinya, dan keputusan-keputusan yang lebih busuk dan lebih keji, maka tunggulah…..!!

  Dan mereka berkata kepada kamu : “kami akan menasihati para pengusa itu dan mengingatkan mereka”, maka ketahuilah bahwa mereka itu dusta dan tidak akan melakukannya, dan keputusan persaudaraan serta keputusan-keputusan lainnya yang telah lalu tidak akan dibatalkan karena pada dasarnya mereka itu dipasang untuk mengokohkan kekuasaan kaum munafikin itu, dan mereka tidak akan melakukan sesuatupun yang membahayakan pemerintah nifaq atau menggugurkan keabsahan-keabsahannya. Seandainya pada mereka itu terdapat kebaikan, tentulah mereka tidak akan berjalan terus diatas riba yang ditata dengan undang-undang lagi dilindungi oleh kaum munafikin lebih dari 30 tahun tanpa ada sedikitpun pengingkaran terhadap Dinasti Salul, dan tidak akan berjalan pula dalam tenggang waktu ini kegiatan penerapan budaya barat dinegeri ini, dan tidak akan tersisa seorang sekulerpun dalam aparatur negara seandainya memang para ulama itu melaksanakan kewajiban syar’iy dan amanah yang dibebankan oleh Allah dan Rasul-Nya.

  Saya mengingatkan umat dan mengingatkannya dengan hal yang bahaya, yaitu pada contoh kaum Kristen, saat penguasa yang zalim bersekongkol dengan pendeta durjana, maka bangsa eropa bangkit berontak melawan dengan revolusi Prancis terhadap agama semuanya, mereka hempaskan agama dan berlindung dengan sekularisme. Dan bila kalian biarkan para ulama pengkhianat itu mengacak-acak agama Allah sesuka hati mereka, maka sungguh akibatnya -demi Allah- sangat hina.

  Benar bahwa agama Allah akan terjaga, akan tetapi al haq ini harus memiliki orang-orang yang menegakannya, kita tiada takut tetapi wajib hati-hati dari akibat-akibat seperti ini, dan kita katakan -dengan sebab karunia Allah-, sesungguhnya tidak mampu sekalipun Paus yang paling menyimpang dan raja yang paling zhalim dan bengis untuk menyembunyikan hakikat Islam serta orang-orang di dalamnya dari kalangan ahli ilmu yang memerangi (mereka) dengan cahaya al haq, dan para mujahidin selalu sigap terhadap orang yang berupaya menyesatkannya, dan yang paling terdepan adalah Syaikh kita yang terbimbing Usamah bin Laden -kita memohon taufik dan kemenangan baginya kepada Allah ta’ala-.

  Sebagaimana wajib atas kalian hai para pemuda Islam berkumpul disisi ahli ilmu yang masih tersisa yang mengarahkan al haq dan tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Dekatlah dengan para Syaikh (yang jujur) dan jagalah mereka dengan dada kalian sebelum mereka terkena kebusukan dari kaum munafikin dan para ulama pengkhianat itu. Berkumpulah, semoga Allah memberkahi kalian disisi salaf, yaitu ahli ilmu yang mengharapkan wajah Allah !!

  Milikilah kitab-kitab Syaikh Hamud bin ‘Uqla Asy Syu’aibi rahimahullah dan berkeliling di sekeliling murid-muridnya dari kalangan yang kami nilai mereka diatas jalan yang benar. Mereka adalah amanah dileher kalian, dan jangan biarkan pedang-pedang nifaq dan khianat mampu menyentuh mereka dengan keburukan sampai Allah menentukan suatu yang pasti terjadi.

  • sabar gus totong,semua sdh takdir,kalau tdk terjadi demikian ,maka kapan kiamatnya?

   • cakep 🙂

  • Stres panjang bacanya, apalagi gak ada dalilnya…saya aja bisa lebih parah stres dari ini kalo cuma bicara yg gak ada dalilnya…hhhhhhhhhhh

  • Silahkan anda benci dengan “Abdullah bin Wahhab” dan gerakannya, tapi anda harus sadar bahwa Tuhan kita hanya satu yaitu Allah SWT, nabi kita Muhammad SAW, yang hanya berhak menjadi rujukan hidup dan kehidupan kita adalah Al-qur’an dan sunnah rosulullah SAW.
   Semoga kebencian anda bukan karena ketidak relaan anda meninggalkan kebiasaan nenek moyang kita yang notabenenya non muslim, bukan juga karena anda tidak rela kehilangan pengaruh di lingkungan anda, atau kefanatikan anda terhadap kyai dan guru ngaji anda.
   Semoga Allah memberi jalan hidayah kepada kita sekalian untuk terus belajar tentang ajaran Islam dan memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah SWT, tanpa fanatisme golongan dan perorangan. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang Allah sampaikan didalam Alqur’an dan Sunnah-sunnah rosulullah SAW yang shokhih
   Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menganugerahkan kesabaran atas kesemrawutan kehidupan dunia dan menjadikan kita penghuni surga-surganya. Amin

   • Amiin…
    Saya senang dg cara sampyan menjawab dg tidak mencelakan dn tdk menggunakan kata yang kotor…
    Semoga kita terpelihara dari hawa nafsu..
    Amiin

 4. Dari awal kemunculannya adalah masalah bagi Ummat Islam. Faham ini lahir dari kaki tangan penjajah. Yang kemudian di suport oleh bangsa-bangsa barat yang memang memiliki kepentingan untuk memecah belah Islam.

  Makanya mereka yang berfaham wahabi itu pasti akan gerah banget kalau saudara-saudaranya (kalau masih mau lho.. menyebut saudara) ingin menggali potensi ummat untuk Izzatul Islam wal Muslimin. Boro boro ngedukung.. baru liat pamflet aja udah ngebul kebakaran jenggot. Segala daya dan upaya di kerahkan untuk menelikung saudaranya yang pengen memajukan Ummat ini.

  Wajar kalau kemudian membagi bagikan buku dalam jumlah yang sangat besar untuk menFITNAH. Tapi wajar sih. Wong namanya KAKI TANGAN PENJAJAH 🙂 MANA MUNGKIN RIDHO KALAU UMMAT ISLAM MAU BANGKIT DAN BERSATU :p

  • Faham terbalik.
   Justru issu sesat wahabi dihembuskan oleh penjajah untuk memecah belah umat Islam.
   Pasukan Pangeran Diponegoro, Kaum Padri dsb, para pejuang militan kemerdekaan, disebut penjajah sebagai Wahabi, agar tidak mendapat simpati dari rakyat Indonesia.
   http://www.voa-islam.com/counter/liberalism/2011/12/03/16891/

   • terimalah apa adanya ga usah ngotot kalo kenyataannya wahabi biang kerok pemecah umat (buktinya tuh abang kalian Al Qaeda dan afiliasinya ISIS, Jabha Nusra dll) lagi bersorak-sorai diatas mayat muslim yg dibantai

  • Mas Sigit, Anda harus istighfar! informasi yang anda dapatkan itu tdk benar!

 5. Rasulullah bersabda (yang artinya),
  “Sesungguhnya Islam pertama kali muncul dalam keadaaan asing
  dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula.
  Maka berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba’).”
  (hadits shahih riwayat Muslim)

  “Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba’).
  (Mereka adalah) orang-orang shalih
  yang berada di tengah orang-orang yang berperangai buruk.
  Dan orang yang memusuhinya lebih banyak daripada yang mengikuti mereka”
  (hadits shahih riwayat Ahmad)

  “Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba’).
  Yaitu mereka yang mengadakan perbaikan (ishlah)
  ketika manusia rusak.”
  (hadits shahih riwayat Abu Amr Ad Dani dan Al Ajurry)

  Maklum dan wajar kalo zaman sekarang ini, banyak orang2 yang mengaku muslim tp.tidak tau dengan kemuslimannya…dikarenakan nafsu dan syahwat telah menguasai mereka…

  Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu berkata
  “Janganlah kalian mempelajari ilmu karena 3 hal: (1) Dalam rangka debat kusir dengan orang-orang bodoh, (2) Untuk mendebat para Ulama, atau (3) memalingkan wajah-wajah manusia ke arah kalian. Carilah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wata’ala dengan ucapan dan perbuatan kalian. Karena sesungguhnya itulah yang kekal abadi, sedangkan yang selain itu akan hilang dan pergi”
  (Jami’ul ‘Ulum wal Hikam 1/45)

  Jadi…anggap aja mereka yang mencela dan menfitnah ajaran yg.haq adalah seperti apa yang dikatakan oleh beliau Ibnu Mas’ud…
  Serahkan semuanya pada Alloh untuk membalas kekejian dan kejahilan mereka…,dan mudah2an kita diberi kekuatan dan kesabaran menghadapi musuh2 Islam yang mengaku dirinya Islam…

  Da’wah Ahlus Sunnah Waljama’ah diatas pemahaman para shahabat,tabi’in,tabi’ut tabi’in adalah da’wah yang haq…

  Allohu Akbar…wala haula wala quwwata ilabillah

 6. emang benar kata mas sigit…bahwa wahabi itu adalah kaki tangan penjajah…

  arab/wahabi itu bersatu cuma dulu waktu hidup penyanyi UMMI KALSUM, bagaimanapun polemik saat itu tapi kalau ada konser ummi kalsum pasti mereka semua hadir lebih lebih raja saudi…

  tapi aneeeh banget, setelah ummi kalsum meninggal dunia, para ulama wahabi bilang suara nyanyian wanita adalah aurattt….

  mungkin karena udah puas melihat aurat ummi kalsum:)

 7. Rasulullah bersabda (yang artinya),
  “Sesungguhnya Islam pertama kali muncul dalam keadaaan asing
  dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula.
  Maka berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba’).”
  (hadits shahih riwayat Muslim)

  untuk abu raziq
  YANG JELAS TERMASUK ALGHURABA’ BUKANLAH ORANG WAHABI. KARENA DULU KETIKA ISLAM PERTAMA KALI MUNCUL, RASULULLAH TIDAK PERNAH MENYOKONG GERAKAN KAUM KUFFAR SEPERTI WAHABI MENYOKONG AMERIKA. MALAH DULU SERING TERJADI PERANG ANTARA RASULULLAH DENGAN ORANG KAFIR.
  CIRI RASULULLAH DAN SAHABATNYA ADALAH “ASYIDDA’U ALAL KUFFAAR RUHAMA’U BAINAHAUM”

  SEMENTARA CIRI ORANG WAHABI “ASYIDDA’U BAINAHUM RUHAMA’U ALAL KUFFAR”

  jelaslah bahwa yang termasuk ALGURABA’ bukanlah orang-orang WAHABI, tetapi orang-orang seperti USAMAH bin LADEN dana sejenisnya

  wassalam

 8. Saudara musang berbulu tangkis…kenapa yang dinamakan pejuang islam itu disitilahkan bagi merkea yang memegang senjata?
  apakah anda lupa bahwasannya islam dulu berdawah yang utama adalah tauhid, adapun alghuraba adalah keterasingan di mana disekitarnyamanusia tidak lagi bersandar pada aqidah yang benar, manhaj yang benar, dll…dimulai dari hal2 terkecil…semacam memelihara jenggot sekalipun… itulah alghuraba di mana kebanyakan manusia bersikap miring kepada mereka…

  perbaikilah aqidah kita dulu yang benar, perbaikilah ibadah kita sampai selaras dengan sunnah rasulullah yang mulya, perbaikilah tabiat kita sepeti pendahulu kita yang mulya, karena halak yang baik bersala dari aqidah yang baik…melalui da’wah dengan berbagai sarananya seperti fasilitas ini (internet)

  adapun jika anda ingin mengangkat senjata, kenapa gak berangkat ke palestina, irak ataupun wilayah konflik yang lain dan mintalah ongkos pada prang yang sefaham dengan anda…jangan hanya duduk di depan monitor dan selalu membuntuti dan mengomentari terhadap pemahaman yang tidak sesuai dengan otak anda…adapun pemahaman yang baik adalah bersasal dari pemahamannya rasulullaah dan para sahabat, jika ada yang perlu dikritik di sini, silakan asal dengan ilmu dan hujjah yang baik serta cara penyampaian yang bijak, jangalah hanya berkomentar dari satu sisi yang belum tentu kebenarannya…!apalagi jika dikaitkan dengan realita kebanyakan kasus dan prblematika terkini lalu diambil dalil yang selaras dengannya…naudzubillah…hati2lah dalam menafsirkan alqur’an…! karena ancamannya berat bagi orang2 awam…

  wallaahul musta’an

 9. antum menuduh ulama sunnah dgn tuduhan yg sangat keji.coba antum baca kitab2 syekh muh bin abdul wahab baru antum beri komentar

 10. “ASYIDDA’U BAINAHUM RUHAMA’U ALAL KUFFAR”

  emang benar kan???
  abu gonam dukung siapa sih???
  sejahat-jahat orang muslim jangan sampai harus meminta bantuan kafir untuk melenyapkannya.

  jika terjadi peperangan anatara kelompok muslim, allah udah berfirman:
  Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya

  trus allah berfirman:Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.

  karena itu persoalan orang muslim, maka yang harus menyelesaikan adalah orang muslim sendiri, bukan amerika, tau ga???
  dasar wahabi…

  seperti persoalan iraq atau afganistan sekarang, mestinya antum orang wahabi yang banyak terlibat menyelasaikan konflik, bukan sahabat antum amerika kafir itu tau….

  antum bilang :”dimulai dari hal2 terkecil…semacam memelihara jenggot sekalipun… itulah alghuraba di mana kebanyakan manusia bersikap miring kepada mereka…”

  kok masalah kecil, masalah besar aja ga becus…
  sistem pemerintahan raja saudi sekarang sama ga dengan sistem rasulullah dan khulafa rasyidah dulu????
  untuk mendamaiakan dua kelompok muslim berperang pernah ga rasulullah meminta bantuan kafir yahudi atau nasrani seperti orang wahabi meminta bantuan amerika untuk menyelesaikan persoalan iraq dengan kuwait?????

  dari satu sisi belum tentu kebenarannya?????
  emang ga benar kalo saudi tidak pernah meminta bantuan amerika untuk membasmi saudara-saudaranya diiraq????

  kalo persoalan jenggot, itu persoalan kasuistis di zaman rasulullah dulu,orang yahudi dulu suka memotong jenggot…
  tapi kalo sekarang, coba liat anggota mosad yahudi, banyak yang jenggotan,kopi annan juga jenggotan….
  jadi persoalan jenggot tidak bisa digunakan untuk membedakan muslim dengan nonmuslim. didaerah saya saja banyak orang hindu, pendeta2/ato pedanda mereka rata-rata jenggotan.

  ato dikampung saya sendiri mayoritas muslim, jarang sekali orang jenggotan, bukan karena dipotong, tapi emang mereka ga punya, kalopun punya, paling cuma 2 helai, kalo dipelihara, keliatan jelek. ya wajar juga orang saudi memelihara jenggot, karena kalo ga jenggotan berarti pelaku homosex, beda dengan diindonesia…

 11. saya heran kenapa situs ini tidak pernah mengomentari tulisan gus totong. ato sedang sibuk cari jawabannya ya????
  bilang aja ya kalo tulisan gus totong itu emang benar!!!!

  • Si musang semoga Allah ta’ala membukan kau hidayah.

   Mungkin kau baru tahu tulisan panjang dari si gus totong adalah sesuatu tulisan yang hebat yaa?

   Dan kau anggap diri kau banyak mengetahui literatur-2 Islam sehingga kau menyangka orang-2 atau empunya blog ini tidak mampu menjawab tulisan si totong, karena kau anggap tulisan yang ilmiyah… ya kau ini bodoh.

   Banyak sekali orang dan pentolan-2 kelompok-2 sesat seperti Mu’tazilah, Qadariyah, Asy-Sya’irah, Syi’ah Rafidhah, Khawarij, dst. memiliki tulisan-2 yang sangat amat panjang yang mereka simpan dalam kitab-2 mereka yang tebal-2.

   Nah, apakah dengan banyaknya ulama ahlus-Sunnah tidak mengomentari mereka membalas dengan tulisan-2 yang sepanjang atau lebih panjang dari tulisan-2 para Ahli-bid’ah, kemudian kau anggap mereka tidak mampu membantah kesesatan-2 mereka?

   Coba kau pakai otak kau dengan benar, kemungkinan besar kau tidak akan berkata lagi kecuali kau memang terlalu dungu atau tidak ingin mencari kebenaran.

   sungguh merugilah kau… wahai si musang..!

   • knapa sih tetap ngotot bela-belain terus raja saud…. yang sportif lah…. kalo memang kenyataannya fatwa-fatwa mereka keluar rel islam (al qur’an dan sunnah) ya tetap aja salah…… apa lagi sdah terjadi pembantaian dimana-mana akibat fatwah nyeleneh meraka
    knapa harus didiamkan malah dibela

 12. Audio Biographi Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab
  bisa didengar di AUDIO SALAF (http://ahlussunnah.web.id/audio/index.php?id=156)

 13. A.Y.A syukran infonya…

 14. Assalamu ‘alaikum

  Saudara2ku Mas Abu Ghonam, A.Y.A, Abu Rozig dan yang lain.
  Ana mendukung dakwah antum, semoga Allah membukakan hidayah bagi mereka yang mencari ilmu disela2 kesibukannya.

  Dan menurut ana ga usahlah omongin ucapan-ucapan mereka yang tak pantas di muat disini. Mereka mengaku ahlu sunnah, tapi lihat aja komentar dan perkataan mereka, tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Lihatlah perkataan kasar dan jorok justru kluar dari mereka. Perkataan cerminan apa yang ada dalam hati. Ana sudah ga aneh pada mereka, banyak orang seperti itu disekeliling ana mas. Bahkan ditempat ana, ustadznya ngajarin anak-anaknya (ana denger langsung saat pada ngaji, sehabis Yasinan), katanya ga usah pake dalil2 katanya, pake aja urat, Jadi anak buahnya kalo ketemu orang2 seperi mas Abu Ghonam, A.Y.A, Abu Rozig gak usah tanya dalil2 katanya, ajak aja berantem. Ana denger aja geli, ustazdnya aja begitu, bagaimana muridnya.

  Jadi mas Abu Ghonam, sudahlah ga usah dimuat komentar2 mereka yang ga mencerminkan akhlak seorang muslim yang seharusnya bicara yang baik (kalau tidak bisa diam).

  Syukron
  Assalamu ‘alaikum

 15. Assalamu’alaikum warahmatullah wabarokatuh

  kepada saudaraku Abu Ghonam, A.Y.A, Abu Roziq dan yang lain. mari kita memaafkan dan mendo’akan saudara2 kita Salim, Gus Totong, Musang berbulu tangkis,sigit.

  semoga ALLAH SWT memberikan Hidayah dan Ampunan Nya Kepada kita semua dan menumbuhkan rasa saling menyayangi diantara sesama muslim.amin

 16. Dear Sir,
  Salam..
  CAN IGET A PICTURE OF Muhammad Ibn Abdul-Wahhab?
  REGARDS
  KAMRAN

 17. Subject: A proposal to build a South Asian Union (SAU) like European Union by expanding SAARC states.
  His Excellencies,
  Presidents, Prime Ministers, Kings, Head of Governments & States, Political & Religious Leaders, Intellectuals, Educationists, Economists, Welfare Organizations, Mass People of South Asian region.
  Peace be upon all of you, history is repeating from the creation of human life till now and will be repeated until the last final judgment of Creator. Actually, Creator created us as his best creation of life but we divided it into different nations, religions, cultures, languages, ideologies, etc in several thousands of years since the appearance of 1st human Adam (PBUH). We don’t know when the human life on earth will be finished for ever on dooms day, but some think that human life never stop repeating it’s wrongs. Now we have seen that the days of the human being are becoming more critical, insecure, divided among our selves in different ideas, increasing of poverty, and destruction of economy of some nations in comparison with the economy of some rich countries of the west. So the time for South Asian nations to unite as a strong body which is most caring for the inhabitants of this region has come, and in this way, we can develop ourselves. I have no right to waste your valuable time, but my heart is pressing me to place this proposal or advice to the holy hearts of our great rulers of the people of SAARC countries.

  Proposal for future South Asian Union (SAU)

  1. The mass people of this region want to abolish visa system for them selves in order to enjoy traveling facility freely and free trade among the regional countries like EU states. We can include Saudi Arabia, Yemen, Oman, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria, Turkey, Cyprus, Iran, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, China, Mongolia, North Korea, South Korea, Japan & Philippine. The Afghan president his Excellency Mr. Hamid Karzai and his Government also shows interest for entering into SAARC.

  2. If we can include thirty seven more countries (Saudi Arabia, Yemen, Oman, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria, Turkey, Cyprus, Iran, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, China, Mongolia, North Korea, South Korea, Japan & Philippine) with the seven countries of SAARC (Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives), then this organization or union will be one of the strongest unions. Then we can establish a powerful single currency like EURO as, for example SACU (South Asian Currency), dollar, or any other selected by the forum. And currency value can be fixed by averaging the currency values of the nations concerned.

  3. All states will keep there own national flags as state flag and one common union flag, like that of EU.

  4. We can establish joint military command council for the defense of the whole region like EU. That means we can unite in a union to ensure human life security along with a strong economy like European Union.
  I do not know when the people of this region of South Asia will start to feel love and affection for each other, and will be united. But we should try to establish a golden future for ourselves. If successful, then generation after generation of this region will remember you for your kindness. God bless us with eternal & external peace.

  Yours,
  Saulat Kamran
  E-Mail Address: saulat@dhaka.net
  Website: http://www.southasianunion.net
  House No -28, Road No-4, Dhanmandi R/A.
  Dhaka, Bangladesh.

 18. smakin byk firqooh…. pening

 19. Muhammad bin Abdul wahhab

  Syaikh Abdul Wahhab adalah salah satu sosok ulama yang waliyyullah yg telah berkata kepada anak-anaknya “akan ada salah satu dari anak-anaku yang akan menyebarkan fitnah

  • syeikh muhammad abdul wahab bukannya mau membunuh saudaranya kandungnya sendiri syeikh sulaiman bin abdul wahab krn kalah berdebat yah?
   klo ga salah perselisihan adik kakak tersebut sampai mengarang kitab.
   syeikh majmui itu gurunya syeikh muhammad abdul wahab kan ya? bukannya syeikh majmui itu bernama asli Hemper ya?
   saya pernah membaca salah satu buku tentang beliau bahwa syeikh muhammad menikah dengan 2 wanita bule, benar ga sih?
   trus yg dibilang hadist bahwa dua tanduk setan akan muncul dari daerah najd daerah mana?
   saya pernah membaca dalam satu riwayat pada waktu 5 pemuka termasuk abu jahal (dalam riwayat lain di sebutkan 12 pemuka) kaum kafir Quraisy berkumpul di daarun nadwah untuk membunuh Rasulullah. lalu datang lah iblis menyamar sbg orang tua bertongkat dan mengaku sbg Syeikh dari Najd.
   sebenarnya ada apa sih dgn negeri najd?

 20. bin abdul wahab adalah turunan Dzul-Khawaisara: silahkan langsung lihat hadith-hadith yang menyebut nama tersebut.

 21. Kalau kita baca kitab Tauhid karangan beliau, syaikh Abdul Wahab maka tentu kita harus jujur dalam hati betapa dalamnya pemahaman beliau tentang Islam. Dan kitab Tauhid beliau juga banyak juga dibaca dan dikagumi, bahkan oleh orang yang memusuhi dakwah beliau. Allah yang melindungi hamba-hamba yang menjaga agamaNya dari orang yang membenci beliau.

 22. banyak sekali jenis2 ilmu yg di berikan alloh kepada seluruh makhluk,termasuk manusia,ada yg di sebut syariat dan hakekat,,alquran dan hadist pada hakekatnya akan bermuara pada hakekat,.syariat adalah kulit,dan hakekat adalah rasa,..contoh paling ringan adalah ketika sholat,secara syariat jika sudah melaksanakan syarat2 wajib sholat maka sudah syah.tapi seringkali di dalam sholat pikiran dan hati kita kemana-mana,maka dalam segi haketat kita belum sempurna/masih proses belajar,kare di dalam alquran telah jelas,aqimussolah liddziqri(dirikanlah sholat dengan dziqir/ingat),,,,syariat dan hakekat haruslah seimbang,

 23. kita serahkan semua kepada Allah..
  semoga Dakwah Tauhid ini bisa diterima oleh semua orang2 muknin yang pernah menentangnya…
  dan kita diberikan kemampuan dan ilmu untuk menyebarkan dakwah tauhid ini…
  Amien….

  • menyebarkan dakwa untuk jadi ekstrimis salafi Kejahatan Bani Umayah Dan Kaum Nawashib Yang diteladani Ekstrimis Salafy: Al Qaeda dan Afiliasinya ISIS, Jabha Nushrah
   ogah…. ah

 24. alhamdulillah banyak yg mendukung muhammad bin abdul wahab, katanya muhammad bin abdul wahab juga mempunyai buku kitab tauhid ya, sampai skrng masih ada. guru ngaji saya punya buku kitab tauhidnya

 25. Komentar Anda sedang menunggu moderasi.
  Demi Allah! Ini bukan suatu fitnah tetapi suatu pembongkaran ilmiah bertujuan menjaga kesucian Islam dan umatnya daripada ajaran sesat yang mengkafirkan dan menghalalkan darah umat islam untuk dibunuh. 
   
  Awas ! Anda juga mungkin dikafirkan oleh Wahhabi !. 
   
  Ajaran Wahhabi diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab 1206H yang mendorong pengikutnya mengkafirkan umat islam dan menghalalkan darah mereka. 
   
  Sudah pasti manusia yang lebih mengenali perihal Muhammad bin Abdul Wahhab adalah saudara kandungnya dan bapanya sendiri. Saudara kandungnya Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahhab sering memberi peringatan kepada umat islam dizamannya agar tidak mengikut ajaran baru Muhammad bin Abdul Wahhab kerana ajaran itu menghina ulama islam serta mengkafirkan umat islam. (Sebagai bukti silakan merujuk 2 kitab karangan Syeikh Sulaiman tersebut: “Fashlul Khitob Fir Roddi ‘Ala Muhammad bin Abdul Wahhab” dan ” Sawaiqul Ilahiyah Fi Roddi ‘Ala Wahhabiyah”). 
   
  Ayahnya juga yaitu Abdul Wahhab turut memarahi anaknya iaitu Muhammad karena enggan mempelajari ilmu islam dan beliau menyatakan kepada para ulama: “Kamu semua akan melihat keburukan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini”. ( Sebagai bukti silakan merujuk kitab “As-Suhubul Wabilah ‘Ala Dhoroihil Hanabilah” cetakan Maktabah Imam Ahmad hal. 275). 
   
  Demikianlah saudara kandungnya sendiri mengingatkan umat islam agar berwaspada dengan ajaran TAKFIR yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. 
   
  Fakta Para Mufti Perihal Wahhabi. 
   
  – Mufti Mazhab Hambali Muhammad bin Abdullah bin Hamid An-Najdy 1225 H menyatakan dalam kitabnya “As-Suhubul Wabilah ‘Ala Dhoroihil Hanabilah”  hal. 276 : “Apabila ulama menjelaskan hujah kepada Muhammad bin Abdullah Wahhab dan dia tidak mampu menjawabnya serta tidak mampu membunuhnya maka dia akan menghantar seseorang untuk membunuh ulama tersebut karena dianggap barangsiapa yang tidak sependapat dengannya adalah kafir dan halal darahnya untuk dibunuh”. 
   
  – Mufti Mazhab Syafi’e Ahmad bin Zaini Dahlan 1304 H yang merupakan tokoh ulama Mekah pada zaman Sultan Abdul Hamid menyatakan dalam kitabnya “Ad-Durarus Saniyyah Fir Roddi ‘Alal Wahhabiyah hal. 42: ” Wahhabiyah merupakan golongan pertama yang mengkafirkan umat islam 600 tahun sebelum mereka dan Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: Aku membawa kepada kamu semua agama yang baru dan manusia selain pengikutku adalah kafir musyrik”. 
   
  Sejarah membuktikan Wahhabi telah membunuh keturunan Rasulullah serta menyembelih kanak-kanak kecil di pangkuan ibunya ketika mereka mula-mula memasuki Kota Taif. (Sila rujuk Kitab Umaro’ Al-bilaadul Haram hal. 297 – 298 cetakan Ad-Dar Al-Muttahidah Lin-Nasyr). 
   
  Wahhabi Menghukum Sesat Dan Membid’ahkan Para Ulama’ Islam. 
   
  Wahhabi bukan saja mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darah mereka tetapi Wahhabi turut membid’ahkan dan menghukum akidah ulama’ Islam sebagai terkeluar daripada Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Demikian kenyataan Wahhabi : 
   
  1- Pendapat Wahhabi Akidah Imam Nawawi Dan Ibnu Hajar Al-Asqolany Bukan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. 
   
  Tokoh terkemuka ajaran Wahhabi iaitu Muhammad bin Soleh Al-Utsaiimin menyatakan apabila ditanya mengenai Syeikh Imam Nawawi (Pengarang kitab Syarah Sohih Muslim) dan Amirul Mu’minien Fil Hadith Syeikh Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany (Pengarang Fathul Bari Syarah Sohih Bukhari) lantas dia menjawab: “Mengenai pegangan Nawawi dan Ibnu Hajar dalam Asma’ Was Sifat (iaitu akidah) mereka berdua bukan dikalangan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah”. Rujuk kitabnya Liqa’ Al-Babil Maftuh hal. 42-43 soal-jawab ke 373 cetakan Darul Watan Lin-Nasyr. 
   
  2- Wahhabi Menghukum Al-asy’ariyah Sebagai Sesat Dan Kafir. 
   
  Tokoh Wahhabi Abdur Rahman bin Hasan Aal-As-Syeikh mengkafirkan golongan Al-Asya’iroh yang merupakan pegangan umat islam di Indonesia dan di negara-negara lain. Rujuk kitabnya Fathul Majid Syarh Kitab Al-Tauhid hal. 353 cetakan Maktabah Darus Salam Riyadh. 
   
  Satu lagi tokoh Wahhabi iaitu Soleh bin Fauzan Al-Fauzan turut menghukum golongan Al-Asya’iroh sebagai sesat akidah dan bukan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Rujuk kitabnya Min Masyahir Al-Mujaddidin Fil Islam hal. 32 cetakan Riasah ‘Ammah Lil Ifta’ Riyadh. 
   
  3- Wahhabi Mengkafirkan Umat Islam Yang Mengikut Madzhab. Dan Mengkafirkan Saidatuna Hawa (Siti Hawa)
   
  Wahhabi bukan saja menghukum sesat terhadap ulama’ Islam bahkan umat islam yang mengikut madzhab pun turut dikafirkan dan dihukum sebagai musyrik dengan kenyataannya :” Taqlid kepada mazhab adalah syirik “. Dan Wahhabi ini berani juga mengkafirkan Ibu bani Adam yaitu Saidatuna Hawa dengan kenyataannya: “Sesungguhnya syirik itu berlaku kepada Hawa “. 
   
  Tokoh Wahhabi tersebut adalah Muhammad Al-Qanuji yang hampir satu zaman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Lihat faktanya dalam kitabnya Ad-Din Al-Kholis juz 1 hal. 140 dan 160 cetakan Darul Kutub Ilmiah. 
   
  Saudaraku dalam Islam . Waspadalah dengan ajaran TAKFIR ini (mengkafirkan umat islam) yang dipelopori oleh golongan Wahhabi. dan wahai engkau wahabi dan pengikut wahabi, bertaubatlah kepada Allah .. !
   
  Dalam kitab “Ar-Rasa’il as-Syakhsyiah li al-Imam as-Syeikh Muhammad Abdul Wahhab” dalam surat ke 11 halaman 75 disebutkan bahwa; “Fatwaku adalah menyatakan bahwa Syamsaan beserta anak-anak mereka dan siapapun yang menyerupai mereka. Aku menamai mereka dengan Thaghut (sesembahan selain Allah)…”. dan yang lebih dahsyat lagi adalah apa yang dnyatakannya dalam kitab yang sama (Ar-Rasa’il as-Syakhsyiah li al-Imam as-Syeikh Muhammad Abdul Wahhab) dalam surat ke 34 halaman 232 dimana Ibn Wahhab menuliskan: “…kami telah menyatakan kafir terhadap thoghut-thaghut para penghuni al-Kharj dan selainnya”. Dan kita tahu bahwa, al-Kharj adalah nama satu daerah yang berjarak kurang lebih delapan puluh kilo meter dari kota Riyadh. Daerah al-Kharj terdiri dari beberapa desa dengan banyak penduduk. Hal itu sebagaimana yang telah tercantum dalam kitab “al-Mu’jam al-Jughrafi lil Bilad al-Arabiyah as-Saudiyah” jilid 1/392 atau kitab “Mu’jam al-Yamamah” jilid 1/372. Jelas sekali bahwa betapa Muhammad bin Abdul Wahhab tanpa ragu lagi menyatakan kaum Muslimin yang tidak menerima ajaran sektenya dengan vonis “kafir”, 
   
  Bukan hanya pengkafiran yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab, cacian, makian dan hinaan pun terlontar dari otak dan hatinya yang kotor yang ditujukan untuk para tokoh dan pembesar Ahlusunah, yang tidak setuju dengan ajarannya. Dalam kitab “Ar-Rasa’il as-Syakhsyiah li al-Imam as-Syeikh Muhammad Abdul Wahhab” surat ke 34 halaman 232 dalam mengata-ngatai seorang tokoh yang bernama Syeikh Sulaiman bin Sahim, ia mengatakan: “Akan tetapi sang hewan ternak (bahim, arab) Sulaiman bin Sahim tidak memahami makna ibadah”. Seakan hanya Muhammad bin Abdul Wahhab saja yang memahamai ajaran tauhid dengan benar dan tidak menganggap benar dan menyatakan sesat pemahaman kelompok lain diluar Wahabismenya. Dan dalam kitab “Majmu’ Mu’allafaat al-Imam as-Syeikh Muhammad Abdul Wahhab” jilid1 halaman 90-91 disebutkan bahwa ia (Muhammad bin Abdul Wahhab) mengata-ngatai Syeikh Sulaiman dan menjulukinya dengan julukan “Sapi”, dengan ungkapannya: “Orang ini seperti Sapi yang tidak dapat membedakan antara tanah dan kurma”. 
   
  Padahal “dosa” Syeikh Sulaiman bin Sahim adalah menolak dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang dianggap sesat dari ajaran dan ijma’ Ulama Islam, terkhusus Ahlusunah wal Jamaah. Hal ini yang dinyatakan sendiri oleh Bin Abdul Wahhab dalam lanjutan kitab tersebut dengan ungkapan: “Karena mereka telah berusaha…untuk mengingkari dan berlepas tangan dari agama ini” (Kitab ar-Rasa’il as-Syakhsyiah…5/167). Agama mana yang dimaksud oleh Muhamad bin Abdul Wahhab ? Agama baru yang dibawanya, ataukah agama Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW yang –dalam masalah tauhid dan syirik- dipahami dan disepakati oleh semua kelompok Islam, termasuk pemahaman kakaknya yang tergolong ulama mazhab Hambali ? 
   
  Apakah orang seperti Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahhab al-Hambali (kakaknya) atau Syeikh al-Allamah Sulaiman bin Muhammad bin Ahmad bin Sahim (wafat tahun 1181 H) yang salah seorang ulama dan tokoh besar di zamannya (sebagaimana yang telah disebutkan dan diakui sendiri oleh seorang Wahhaby kontemporer Abdullah bin Abdurrahman Aali Bassam dalam kitabnya “Ulama’ an-Najd Khilala Sittata Quruun” dalam jilid ke 2 halaman 381 pada Tarjamah nomer 191, cetakan Maktabah an-Nahdhatul Haditsah di Makkah al-Mukarramah, cetakan pertama tahun 1398 H), juga tidak memahamai konsep tauhid dan syirik yang dibawa oleh Islam Muhamad bin Abdullah (Rasulullah) ? 
   
  Apakah layak dia mengata-ngatai seorang ulama besar semacam itu dengan ungkapan-ungkapan kotor yang tidak layak diungkapkan oleh seorang muslim awam sekalipun, apalagi ini yang mengaku sebagai mujaddid (pembaharu) agama Islam? Lantas mana akhlak Rasulullah, akhlak Islam dan akhlak mulia agama Allah ? Jika pengolok-olok semacam ini disebut sebagai “Pembaharu Islam“ maka jangan salahkan jika Islam menjadi obyek olok-olokan musuh-musuhnya. Untuk lebih mengetahui kenapa Syeikh Sulaiman bin Sahim mengingkari dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab dan apa saja yang diungkapkan Muhammad bin Abdul Wahhab kepadanya dengan bahasa yang kasar dan menunjukkan kebaduian prilaku Muhammad bin Abdul Wahhab, bisa dilihat dalam buku yang dikarya oleh seorang penulis Wahhaby kontemporer Dr Abdullah al-Utsaimin dalam buku karyanya; “Mauqif Sulaiman bin Sahim min Dakwah as-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab” dari halaman 91 hingga 113 yang dicetak di Riyadh-Saudi tahun 1404 H. 
   
  Belum lagi kalau kita membaca buku “Al-Fitnatul Wahhabiyah” (Fitnah Wahabisme) karya Syeikhul Islam dan Mufti Besar Mazhab Syafi’i yang berdomisili di kota suci Makkah, Syeikh al-Allamah Ahmad bin Zaini Dahlan (wafat tahun 1304 H dan dimakamkan di Madinah) dimana beliau hidup di masa-masa ekspansi pemaksaan ajaran Wahabisme ke segenap jazirah Arab. Syeikhul Islam Zaini Dahlan menjelaskan bagaimana para pengikut setia Bin Abdul Wahhab (meniru pencetusnya) dalam pengkafiran kaum Muslimin yang bukan hanya sekedar melalui ungkapan dan tulisan, bahkan dengan tindakan yang sewenang-wenang, bahkan pembantaian. Dan ternyata, sayangnya, kebiasaan buruk (sunnah sayyi’ah) itu masih terus dilestarikan oleh para pengikut setia dan orang-orang yang taklid buta terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatasnamakan diri sebagai Salafy, bahkan mengaku sebagai Ahlusunah wal Jamaah. Jikalau sekte sempalan ini tidak mendapat dukungan dana, kekuatan militer dan perlindungan penuh dari negara kaya minyak seperti Saudi niscaya nasibnya akan sama dengan nasib sekte-sekte sempalan lainnya, binasa. 
  Awalnya, sekte ini tidak jauh berbeda dengan sekte seperti al-Qiyadah al-Islamiyah yang baru-baru ini dinyatakan sesat oleh para ulama di Indonesia. Dan ternyata kaum Salafy-pun ikut-ikutan menyesatkan al-Qiyadah al-Islamiyah, padahal mereka mempunyai kendala yang sama, sekte sempalan yang dahulu diangap sesat. “Maling teriak maling”, itulah kata yang layak dinyatakan kepada kaum Wahaby yang mengaku Salafy dan Ahlusunah itu. Wahai kaum Wahaby, sesama sekte sesat dilarang saling mendahului dan saling menyesatkan. 
   
  Sekarang, masihkah pengikut Wahaby (yang berkedok Salafy) menanyakan bahwa Syeikh mereka tidak mengkafirkan kaum Muslimin dan menampik kenyataan yang tidak bisa mereka pungkiri ini ? 
   
  Apa yang kami sebutkan di atas tadi adalah sedikit dari apa yang dapat disebutkan dalam artikel yang sangat terbatas ini. Masih banyak hal yang dapat kita sebutkan untuk membuktikan pengkafiran Wahabisme terhadap kaum muslimin, disamping prilaku mereka yang sebagai bukti konkrit lain dari pengkafiran tersebut. Lihat bagaimana prilaku mereka pada setiap musim haji yang mengobral murah dengan membanting harga kata “Syirik” dan “Bid’ah” bahkan dibagi dengan cuma-cuma pada jamaah haji. Seakan para rohaniawan Wahhaby pada musim haji melakukan “Cuci Gudang” kata bid’ah dan syirik untuk saudara-saudara mereka sesama muslim. 
   
  Jika orang muslim telah dikafirkan dan orang besar (baca: ulama) seperti Syeikh Sulaiman bin Sahim dicaci-maki dan dihina oleh orang seperti Muhammad bin Abdul Wahhab maka jangan heran jika sekarang ini para pengikut setia dan fanatiknya (kaum Wahaby) juga turut mengikuti jejak langkah manusia tak beradab seperti Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Ungkapan dan tuduhan jahil (bodoh), munafik, zindik bahkan sebutan anjing atau hewan-hewan lain dari kelompok Wahaby terhadap pengikut Muslim lain merupakan hal biasa yang telah mereka dapati secara turun-temurun
   
  1. Pengkafiran Penduduk Makkah
   
  Dalam hal ini Muhamad bin Abdul Wahhab menyatakan: “Sesungguhnya agama yang dianut penduduk Makkah (di zamannya) sebagaimana halnya agama yang karenanya Rasulullah diutus untuk memberi peringatan” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 10 halaman 86, dan atau pada jilid 9 halaman 291)
   
  2. Pengkafiran Penduduk Ihsa’
   
  Berkaitan dengan ini, Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan: “Sesungguhnya penduduk Ihsa’ di zaman (nya) adalah para penyembah berhala (baca: Musyrik)” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 10 halaman 113)
   
  3. Pengkafiran Penduduk ‘Anzah.
   
  Berkaitan dengan ini, Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan: “Mereka telah tidak meyakini hari akhir” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 10 halaman 113)
   
  4. Pengkafiran Penduduk Dhufair.
   
  Penduduk Dhufair merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh penduduk wilayah ‘Anzah, dituduh sebagai “pengingkar hari akhir (kiamat)”. (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 10 halaman 113) 
   
  5. Pengkafiran Penduduk Uyainah dan Dar’iyah.
   
  Hal ini sebagaimana yang disebut di atas, para ulama wilayah tersebut terkhusus Ibnu Sahim al-Hambali beserta para pengikutnya telah dicela, dicaci dan dikafirkan. Dikarenakan penduduk dua wilayah itu (Uyainah dan Dar’iyah) bukan hanya tidak mau menerima doktrin ajaran sekte Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan ada usaha mengkritisinya dengan keras. Atas dasar ini maka Muhammad bin Abdul Wahhab tidak segan-segan mengkafirkan semua penduduknya, baik ulama’nya hingga kaum awamnya. (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 8 halaman 57)
   
  6. Pengkafiran Penduduk Wasym.
   
  Berkaitan dengan ini, Muhamad bin Abdul Wahhab telah menvonis kafir terhadap semua penduduk Wasym, baik kalangan ulama’nya hingga kaum awamnya. (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 2 halaman 77)
   
  7. Pengkafiran Penduduk Sudair.
   
  Berkaitan dengan ini, Muhammad bin Abdul Wahhab telah melakukan hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh penduduk wilayah Wasym. (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 2 halaman 77)
   
  Dari contoh-contoh di atas telah jelas dan tidak mungkin dapat dipungkiri oleh siapapun (baik yang pro maupun yang kontra terhadapa sekte Wahabisme) bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan keyakinan-keyakinanya yang merupakan hasil inovasi (baca: Bid’ah) otaknya. Baik bid’ah tadi berkaitan dengan konsep tauhid sehingga muncul vonis pensyirikan Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap kaum muslimin yang tidak sejalan, maupun keyakinan lain (seperti masalah tentang pengutusan Nabi, hari akhir / kiamat dsb) yang menyebabkan munculnya vonis kafir. (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 10 halaman 43).
   
  Sebagai penutup artikel kali ini, marilah kita perhatikan ungkapan Muhammad bin Abdul Wahhab pendiri sekte Wahabisme berkaitan dengan kaum muslimin di zamannya secara umum. Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan: “Banyak dari penghuni zaman sekarang ini yang tidak mengenal Tuhan Yang seharusnya disembah melainkan Hubal, Yaghus, Ya’uq, Nasr, al-Laata, al-Uzza dan Manaat. Jika mereka memiliki pemahaman yang benar niscaya akan mengetahui bahwa kedudukan benda-benda yang mereka sembah sekarang ini seperti manusia, pohon, batu dan sebagainya seperti matahari, rembulan, Idris, Abu Hadidah ibarat menyembah berhala ” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 1 halaman 117). 
   
  Pada kesempatan lain ia mengatakan: “Derajat kesyirikan kaum kafir Quraisy tidak jauh berbeda dengan mayoritas masyarakat sekarang ini” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 1 halaman 120). 
   
  Dan pada kesempatan lain dia juga mengatakan: “Sewaktu masalah ini (tauhid dan syrik) telah engkau ketahui niscaya engkau akan mengetahui bahwa mayoritas masyarakat lebih dahsyat kekafiran dan kesyirikannya dari kaum musyrik yang telah diperangi oleh Nabi” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 1 halaman 160). 
   
  Namun, setelah kita menelaah dengan teliti konsep tauhid versi pendiri sekte tersebut (Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid-nya) ternyata banyak sekali kerancuan dan ketidak-jelasan dalam pendefinisan dan pembagian, apalagi dalam penjabarannya. Bagaimana mungkin konsep tauhid rancu semacam itu akan dapat menjadi tolok ukur keislaman bahkan keimanan seseorang, bahkan dijadikan tolok ukur pengkafiran ?. 
   
  Ya, konsep tauhid rancu tersebut ternyata dijadikan tolok ukur oleh Muhammad bin Abdul Wahhab -yang mengaku paling paham konsep tauhid pasca Nabi- sebagai neraca kebenaran, keislaman dan keimanan seseorang sehingga dapat menvonis kafir bahkan musyrik setiap ulama (apalagi orang awam) yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Sebagai dalil dari ungkapan tadi, Muhammad bin Abdul Wahhab pernah menyatakan: “Kami tidak mengkafirkan seorangpun melainkan dakwah kebenaran yang sudah kami lakukan telah sampai kepadanya. Dan ia telah menangkap dalil kami sehingga argumen telah sampai kepadanya. Namun jika ia tetap sombong dan menentangnya dan bersikeras tetap meyakini akidahnya sebagaimana sekarang ini kebanyakan dari mereka telah kita perangi, dimana mereka telah bersikeras dalam kesyirikan dan mencegah dari perbuatan wajib, menampakkan (mendemonstrasikan) perbuatan dosa besar dan hal-hal haram…” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 1 halaman 234) Di sini jelas sekali bahwa, Muhammad bin Abdul Wahhab telah menjatuhkan vonis kafir dan syirik di atas kepala kaum muslimin dengan neraca kerancuan konsep Tauhid-Syirik versinya maka ia telah ‘memerangi’ mereka. Bid’ah dan kebiasaan buruk Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi semacam ini yang hingga saat ini ditaklidi dan dilestarikan oleh pengikut Wahabisme, tidak terkecuali di Tanah Air.
   
  Lantas apakah kekafiran dan kesyirikan yang dimaksud oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam ungkapan tersebut ? Dengan singkat kita nyatakan bahwa yang ia maksud dari kesyirikan dan kekafiran tadi adalah; “pengingkaran terhadap dakwah Wahabisme”. Dan dengan kata yang lebih terperinci; “Meyakini terhadap hal-hal yang dinyatakan syirik dan kafir oleh Wahabisme seperti Tabarruk, Tawassul, Membaca sholawat2 karya sahabat dan Ulama’, Maulid Nabi (dg disamakan Natalan/menyamakan dg kaum Nasrani), Tahlilan (disamakan dg kaum Hindu)…dsb”.
   
  Padahal, hingga sekarang ini, para pemuka Wahaby –baik di Indonesia maupun di negara asalnya sendiri- masih belum mampu menjawab banyak kritikan terhadap ajaran Wahabisme berkaitan dengan hal-hal tadi. 

  Dari Abu Said al-Khudri r.a berkata saat Rasulullah saw sedang membagikan ghanimah (menurut Ibn Abbas r.a ghanimah perang Hunain) datang seseorang dari Tamim dengan pakaian yang pendek, diantara kedua matanya ada tanda bekas sujud
  lalu berkata: berbuat adil lah wahai Rasulullah !!!
  Rasul saw berkata: celakalah engkau, siapa yang akan berbuat adil jika aku tak berbuat adil..maka engkau akan binasa dan rugi jika saya sendiri tak berlaku adil.
  Lalu Rasul saw berkata: akan datang sebuah kaum kelak seperti dia, baik perkataannya tapi buruk perlakuannya, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk mengajak kepada kitabullah tapi mereka sendiri tak mengambil darinya sedikitpun, mereka membaca alquran tetapi tidak melebihi kerongkongannya, kalian akan mendapatkan bacaan Alquran mereka lebih baik dari kalian, dan sholat mereka lebih baik dari kalian, puasa mereka lebih baik dari kalian. Mereka melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Mereka mencukur kepala dan mencukur kumisnya dan pakaian mereka hanya sebatas setengah betis mereka. Setelah itu Rasul saw menjelaskan ciri-ciri mereka, berkata Rasul saw: mereka membunuh para pemeluk Islam dan melindungi penyembah berhala.

  Diriwayatkan dalam kitab:
  Bukhari fi kitab bad’ al-khalq bab ‘alamah an-Nubuwwah
  An-Nisai’ fi khasa-is hal 43, 44
  Muslim fi kitab az-zakah bab at-tahdzir min zinah ad-dunya
  Musnad Imam Ahmad juz awwal hal 78, 88, 91
  Ibn Majah bab zikr al-Khawarij

  Kalu masih di bantah juga berarti mata hatinya uda di tutup jd percuma bicara sm orng seperti ini

 26. Saya sudah tau raja saudi itu bantu wahabi sama seperti amerika bantu raja saudi buat saya ini semua jurus alus aja yang mau menghipnotis pembaca supaya pembaca meyakininya aja

  Dia menghacurkan makan dan masjid zaid adik umar bin khotob krna alasan makamnya di bangun trs di dalam masjid secara tidak langsung dia menyalahkan sumua sahabat nabi yang melakukan itu contoh makam nabi di hiyas dengan megahnya dan di kubur di dalam masjid itu gmn hayo???? Kalu itu salah trs knpa semua sahabat nabi melakukannya

  Kalu masalah ziarah di larang kan ada hadis nabi, ada 3 hal yang bisa menolongkalian saat kalian sudah tiada di bumi ini 1 ilmu yang bermanfaat 2 amal yang soleh 3 anak yang soleh, yang di maksud anak yang soleh anak yang sering mendoakan orang tuanya masa itu di bilng bidah

  Saya ga lebih nilai ini hanya tipu muslihatnya wahabi supaya bisa di bilang iiii bnr ternyata wahabi

  Ada hadis nabi yang menyebutkan ciri2 mereka mau tau ga kaum wahabi ini saya kasih tau tolong di cek y

  Dari Abu Said al-Khudri r.a berkata saat Rasulullah saw sedang membagikan ghanimah (menurut Ibn Abbas r.a ghanimah perang Hunain) datang seseorang dari Tamim dengan pakaian yang pendek, diantara kedua matanya ada tanda bekas sujud
  lalu berkata: berbuat adil lah wahai Rasulullah !!!
  Rasul saw berkata: celakalah engkau, siapa yang akan berbuat adil jika aku tak berbuat adil..maka engkau akan binasa dan rugi jika saya sendiri tak berlaku adil.
  Lalu Rasul saw berkata: akan datang sebuah kaum kelak seperti dia, baik perkataannya tapi buruk perlakuannya, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk mengajak kepada kitabullah tapi mereka sendiri tak mengambil darinya sedikitpun, mereka membaca alquran tetapi tidak melebihi kerongkongannya, kalian akan mendapatkan bacaan Alquran mereka lebih baik dari kalian, dan sholat mereka lebih baik dari kalian, puasa mereka lebih baik dari kalian. Mereka melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Mereka mencukur kepala dan mencukur kumisnya dan pakaian mereka hanya sebatas setengah betis mereka. Setelah itu Rasul saw menjelaskan ciri-ciri mereka, berkata Rasul saw: mereka membunuh para pemeluk Islam dan melindungi penyembah berhala.

  Diriwayatkan dalam kitab:
  Bukhari fi kitab bad’ al-khalq bab ‘alamah an-Nubuwwah
  An-Nisai’ fi khasa-is hal 43, 44
  Muslim fi kitab az-zakah bab at-tahdzir min zinah ad-dunya
  Musnad Imam Ahmad juz awwal hal 78, 88, 91
  Ibn Majah bab zikr al-Khawarij

  Uda jelas belum semua ciri2nya yang di sebutkan nabi semua ada di wahabi

  Buat saya laknat atas muhamad bin abdul wahab krna banyak membunuh orng yang berziarah di karbala dan makam2 manusia suci ya itu ahlulbait nabi

  • ente syi’ah ya??

 27. Saya orang awam, tapi kalo boleh saya koment dikit tentang msalah ini,,dalam hadis di atas ada kalimat bahwa salah satu cirinya adalah melindungi penyembah berhala,,,,bukankah ajaran wahabi itu benci dengan berhala2..kok jadi bingung aku ya,,???trus yang sering ke kuburan tu yang kuliat kebanyakan dari orang2 NU,,maaf,,mgkn saya keliru,,,

  • wawan …
   lihat tuh maknanya hadits tsb lawan kata dari….” pemeluk islam” itu apa menurut antum? terus kalo NU ziarah kemakam emangnya kenapa? jangan deh pura2 bego…!!!

 28. ada lagi yang bikin saya berpikir,,kayaknya yang jidatnya item bukan hanya wahabi aja deh,,kyai2 NU jg byk yang jidatnya item dan ,tu imam khomeni juga jidatnya item,,dan malah mau nyerang mekah lagi,,kalo gak salah taun 80 an,,(aku masih SD saat itu) ,,yang terbunuh sama pengikutnya imam dari iran itu banyak,,dan banyak pengikut suni yang dibantai ma mereka,,liat tu suriah dengan basar al ashadnya,,para pengikut suni juga dibunuhi kan,,itu fakta lhoo,,,tapi yang diperangi ma wahabi itu kan amerika dan sekutu2nya kan???,,lha liat aja usama bin laden dgn al qoidanya,dan afganistan dgn talibannya (mereka jg dikatain pengikut wahabi oleh amrik),,ini kok jadi kebalik tuduhannya ya,,???dulu Muhammadiyah juga sering dikatain wahabi,,bahkan terjadi konflik fisik antara kaum muda (muhammaddiyah) dan kaum tua (pengikut kyai),,bunuh2an lagii,,,itu jamanku kecil dulu, walau aku gak tahu arti wahabi sebenarnya,,alasannya karena muhammadiyah saat itu mengajak kepada Al-Quran dan hadis saja,,dan para pengikut kyai itu pada marah lantas meneriaki mereka dengan istilah “wahabi”,,masih ingat ketika Gus dur pergi ke israel ???dan disambut hangat oleh benyamin netanyahu,,yang dengan tanganya sudah membantai ribuan muslim di palestina,,,sebenarnya siapa yang menjadi antek amerika itu??? wahabi ???..,maaf atas komen saya ini,,terus terang saya hanya pengamat dan bukan ahli agama,,tapi berdasar komen2 diatas rasanya saya ingin berbagi aja, dan ingin rasanya membedah sisi lain dari istilah “wahabi” itu sendiri,,,,

  • ngga usah ngomong jaman masih kecil atu… lihat aja skarang di,suriah, irak dll ….Kejahatan Bani Umayah Dan Kaum Nawashib Yang diteladani Ekstrimis Salafy: Al Qaeda dan Afiliasinya ISIS, Jabha Nushrah dkk apa belum cukup buktinya….. tau deh pikir aja sendiri…

 29. Bagi saudara2 yang tahu judul buku yang ditulis oleh muhamad bin abdul wahab mohon bantuannya untuk bisa ditulis di blog ini,,saya jadi penasaran deh,,

 30. Alhamdulillah saya salah satu orang yg mendapat hidayah untuk meninggalkan perkara2 bidah dalam agama, dahulu saya dan nenek moyangku adalah pengamal bidah dan pembeci wahabi/salafi karena kebodohan kami, setelah sy belajar dan saya bandingkan dengan hatinurani yang bersih memang ajaran yang kami terima bukan dari rosul dan sahabatnya, semoga teman2 lain segera mendapatkan hidayah coba silahkan dipelajari dan dibandingkan jangan marah dulu dan anti dulu. Wasallam wr wb

 31. katakan tidak untuk faham wahabi

 32. untuk sharing permasalahan agama itu sulit klo dg tulisan,beda dg klo bisa ketemu langsung tp tetep dg dasar untuk kemaslahatan bersama(tidak dg pengaruh hawa nafsu).
  semoga Allah memberikan hidayah pd kita mana yg benar dan mana yg salah,
  Aaamiiin…………

 33. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir dan besar di Najd, sehingga beliau disebut juga Muhammad bin Abdul Wahhab An Najdi. Nah ternyata Nabi telah mengisahkan kepada kita tentang Najd yang merupakan tempat timbulnya fitnah:
  Ibnu Umar berkata, “Nabi berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam dan Yaman kami.’ Mereka berkata, Terhadap Najd kami.’ Beliau berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman kami.’ Mereka berkata, ‘Dan Najd kami.’ Beliau berdoa, ‘Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman.’ Maka, saya mengira beliau bersabda pada kali yang ketiga, ‘Di sana terdapat kegoncangan-kegoncangan (gempa bumi), fitnah-fitnah, dan di sana pula munculnya tanduk setan.’” [HR Bukhari]
  Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:
  Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda sambil menghadap ke arah timur: Ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan terjadi di sana! Ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan terjadi di sana. Yaitu tempat muncul tanduk setan. (Shahih Muslim No.5167)
  حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ثنا عقبة بن أبي الصهباء ثنا سالم عن عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الفجر ثم سلم فاستقبل مطلع الشمس فقال ألا ان الفتنة ههنا ألا ان الفتنة ههنا حيث يطلع قرن الشيطان
  Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah yang menceritakan kepada kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id mawla bani hasyim yang berkata telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Abi Shahba’ yang berkata telah menceritakan kepada kami Salim dari ‘Abdullah bin Umar yang berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan shalat fajar kemudian mengucapkan salam dan menghadap kearah matahari terbit seraya bersabda “fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini dari arah munculnya tanduk setan” [Musnad Ahmad 2/72 no 5410 dengan sanad shahih]

  masih kah anda ragu dg hadits diatas ??

  penting = Wahabi bukan salafi
  karena wahabi penganut madzhab Ibn Taimiyah & Abd. Wahab.
  bukan penganut salafusholeh (salafi)

  penganut wabahi lah yang sesat seperti diriwayatkan para ulama2. baik semasa Ibn Taimiyah / Abd. Wahab

  NU bukan penyembah kuburan .. tapi bertawassul.
  bingung dg kata2 tawasul??

  lihat kitab2 para salafusholeh. kalau kalian mengaku salafi.pasti mengikuti juga.

  Imam syafi’i berziarah ke kubur Imam Malik, begitu juga Imam2 yg lain.

  baca buku Ibnu Katsir ( murid Ibn Taimiyah ) tentang kisah “ada yg bertawasul di makam Rosululloh”.

  taubatlah Wahabi .. dan jangan memfitnah orang lain, jangan menyesatkan orang lain .. !!!!

 34. alhamdulillah, dari sekian banyak coment2 yg saya baca 99% masyarakat muslim indonesia khususnya di tulisan ini masih di berikan petunjuk dari Allah SWT dan masih bisa membedakan mana yg benar…semoga kaum Wahabi di berikan petunjuk dan di bukakan pintu hatinya oleh Allah SWT…amiiinnn….

 35. sebagai seorang awam, saya membaca kitab At-Tauhiid – muhammad bin Abdul Wahab. pada bab 66 tentang penggunaan panggilan “Sayyidina” kepada Rasulullah Saw menggunakan hadits yang setelah saya coba cari beberapa referensi ternyata oleh banyak ulama dinyatakan maudu dan palsu???
  terus kalau Rasulullah saw diharamkan gelar sayyidina, mengapa untuk para ulama wahabi, sah sah aja gelar yang berlebihan??? sebut IBNU TAIMIYYAH dan IBNU ABDUL WAHHAB dengan SEGUDANG GELAR : Syeikhul Islam, Al-’Alim Ar-Rabbani, Auhadul Ulama, Awra’uz Zuhhad, Sayyidul Ulama, Khotimul Mujtahidin, Imamul Aimmah

 36. Bismillah. Inginnya berbicara permasalahan agama dan menghormati Nabinya, ketika disebut nama Rasulullah Muhammad shallallahu’alaihi wa sallam, justru hanya disingkat (Saw), ane melihat bukannya mereka tidak mau, tapi kebiasaan dan males aja. hehehe yg membenci Syaikh Muhammad rahimahullah ane saranin belajar dulu sono gih.

 37. Semoga Allah merahmati Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab dan Ulama-ulama ahlussunah wal jamaah. Mudahkanlah saya n keluarga ya Allah untuk menerima ilmu ilmu dien dari ulama ulama mereka ( salafiyun ).

 38. Bismillah..,Assalamu’alaikum..
  Saya sebagai orang yg sangat awam sangat prihatin membaca komentar2 saudara2 saya sesama muslim yg saya sangat yakini semuanya berilmu tinggi, satu dan yg lainnya saling menghujat & mengklaim bahwa dirinyalah yg paling benar dan sebagian besar komentar2nya sangat tidak mencerminkan apa2 yg telah diajarkan oleh Al Qur’an & sunnah Rosululloh.
  Saya bukan salafy tetapi saya ingin beribadah dengan tuntunan yg benar yg sesuai dengan AlQur-an & sunnah.
  saya juga sering menyimak tausiah ustad2 yg katanya wahabi/salafi, baik di majelis langsung atau melalui siaran radio (salah satunya radio Rodja AM 756), sepanjang saya menyimak tausiah mereka sepengetahuan saya tidak ada yg menyimpang adri mereka & tidak pernah ada satupun ucapan mereka yg menghujat seseorang atau golongan tertentu. Mereka senantiasa berkata santun dan tidak pernah saya mendengar kata-kata yg kotor dari mereka (seperti komentar salah satu saudara kita yg saya baca diweb.ini).
  Apalagi ucapan2 mereka senantiasa berdasarkan kepada ayat-ayat AlQur’an dan dalil hadis-hadis yg shohih. tetapi saya heran kebanyakan orang menganggap mereka wahabi, sesat dsb sebelum mendalami dan bersiaturrahmi dgn mereka. padahal kalau saya perhatikan mereka hanya ingin menjalankan sunnah dgn sebaik-baiknya yg belum tentu kebanyakan dari kita yg sanggup mengamalkannya.
  Sekali lagi saya bukan salafy atau apapun namanya. saya hanya orang awam yg mencoba mencari tahu kebenaran dan mencoba menjalankan syariat islam yg benar2 sesuai dgn Al Qur-an dan sunnah.
  Apalagi setelah saya mencoba ber introspeksi diri menyangkut amalan ibadah saya sehari-hari yg selama ini saya jalankan. salah satu contohnya ibadah sholat 5 waktu saya, setelah saya dalami bacaan2 sholat saya selama ini (dan saya yakin juga kebanyakan umat muslim umumnya yg memang terlahir sudah beragama islam dan ber KTP islam) mulai dari niat, bacaan doa iftitah sampai dgn salam tidak ada satupun bacaan/doanya yg berdasarkan dalil/hadis dari mana riwayatnya bacaan2/doa dlm sholat tsb.
  Akan tetapi setelah saya membaca sebuah buku tentang tuntunan sholat yg sesuai dengan sholat Rosululloh (sifat sholat nabi / M. Nashiruddin Al-Bani) didalam buku tsb semua dijelaskan secara rinci mulai dari niat, do’a iftitah, do’a sebelum salam sampai dg salam masing2 berikut dengan riwayat/ dalil-dalil yang shohih) yg sebelumnya belum pernah saya dapatkan dari buku2 pelajaran tentang sholat sebelumnya karangan siapapun atau saya bertanya langsung keepada ustad2 dikampung/sekitar saya yg kebanyakan kalau saya tanyakan soal dalilnya pasti jawabannya sudah dari dulu bacaannya begini atau paling diplomatis sudah dari guru saya spt itu tanpa bisa menjelaskan dalil-dalil yg jelas.(atau kalaupun ada dalilnya kebanyakan dalilnya lemah/tdk shohih)
  Belum lagi kalau sudah menyangkut ibadah2 lain yg selama ini saya juga mengamalkannya spt yasinan, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari dsb. saya mencoba berfikir dgn hati yg jernih tdk dgn sekedar mengikuti taklid buta dan hawa nafsu semata.
  setelah saya mencoba mencari tahu salah satunya melalui buku2 (fiqih sunnah/sayyid sabiq atau riyadussholihin karya imam nawawi dll) ternyata memang amalan2 tsb tdk ada satupun dalil hadis sohih yg meriwayatkannya atau pernah dilakukan/dicontohkan oleh Rosululloh, para sahabat, tabi’in atau yg lainnya.
  Ayolah saudara2ku jgnlah kita saling menghujat & mencaci diantara kita sesama muslim..
  Mudah-mudahan kita semua ummat muslim senantiasa diberikan hidayah oleh Alloh agar senantiasa mengingat/berzikir kepada-Nya, senantiasa mensyukuri nikmat-Nya serta menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah yg sesuai dgn AlQur’an & sunnah.
  serta tidak saling disibukkan dengan perdebatan panjang yg sia-sia dan membosankan sementara kita lalai terhadap ibadah kita, sholat 5 waktu berjama’ah kita, zakat kita, puasa fardhu dan puasa2 sunnah kita/
  Sementara sang malaikat maut semakin mendekat utk menjemput ajal kita..
  Jazakalloh khoiron katsir utk saudara2ku yg berkenan membacanya,
  Subhaanakallohumma wabihamdika Ashadu allaa illa ha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh

  • Lalu Rasulullah saw bersabda: “Akan datang suatu kaum kelak seperti dia, baik perkataannya, tapi buruk kelakuannya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka mengajak kepada Kitabullah, tetapi mereka sendiri tidak mengambil darinya sedikitpun. Mereka membaca Al-Qur’an, tetapi tidak melebihi kerongkongannya. Kalian akan mendapatkan bacaan Al-Qur’an mereka lebih baik dari kalian, dan solat dan puasa mereka lebih baik dari kalian. Mereka akan melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Mereka mencukur kepala serta mencukur kumisnya, pakaian mereka hanya sebatas setengah betis mereka.”
   Setelah Nabi saw. menjelaskan ciri-ciri mereka, beliau (saw) bersabda: “Mereka akan membunuh para pemeluk Islam dan melindungi penyembah berhala!”. baca dan pahami hadits ini saudaraku, niscaya kamu akan mengerti, apa yang rasululullah sampaikan kepada kita ummatnya

 39. ibn abdul wahab merupakan bala buat umat agar lbh erat dlm ukhuwah yg rohimah. perilaku “syiah” (pengikut) abdul whab tlah mencemarkan Islam. Mereka ingin kembali ke kehidupan barbar pra islam yg gampang menumpahkan darah, dan merasa paling benar.

 40. Assalamualaikum Wr wb…..
  Astaghfirullah haladzim, Bener2 rusah Udah Adab Manusia, Menuduh Seseorang Khafir,sesat dll, Apa lagi beliu BerAgama Islam. Tolong Di jelaskan Dimanakah Letak kesesatannya, Saya Santri Pondok Pasanten Bunpes Cirebon NU,dan keluarga Besar saya Semua Ber Aliran NU,Seperti Satu Contoh Yang Sering Kita Lihat Kebiasaan Masyarakat Kita Ketika Seseorang Yang meninggal meraka Melakukan Takziah,Yang Saya Tanyakan Apakah Rosulullah Dan para Sahabatnya Pernah melakukan ini,Penahkan Rosullulah Melaksanakan Zikir Berjama,ah dan Do’a Berjama,ah?,Disini yang saya dapatkan Bahwa Beliu Melurus ajaran Yang Sudah Sedikit melenceng,huwaullah hu a’lam, Semoga Allah Membuka mata hati dan memberi HIdayah kepada kita semua,

  • Mentaati Allah dalam segala perintah dan larangannya mestilah mengikuti sunnah Rasulullah Saw, karena sesungguhnya ketaatan kepada Rasulullah itu berarti ketaatan kepada Allah.
   Sebagaimana firman Allah Ta’ala:

   “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” [QS. An Nisaa’, 4: 80]
   Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.” [QS. Ali Imran, 3: 31-32]

   Dan dalam sebuah riwayat Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

   “Semua ummatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Ditanya: siapakah yang menolak ya Rasulullah? Jawab Nabi: Siapa yang taat kepadaku masuk surga dan siapa yang maksiat (menentang) berarti dia menolak.” [HR. Bukhari]

   Dari Abu Hurairah Ra ia berkata, bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda:

   “Barangsiapa mentaati aku, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa mendurhakai aku, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah.” [HR. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah]

   Dan orang-orang yang beramal tidak mengikuti sunnah Rasulullah saw maka amalnya tertolak. Rasulullah Saw bersabda:

   “Barangsiapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah kami di dalamnya (atau yang tidak kami contohkan) maka amalan itu tertolak.“ [HR. Muslim]

   • “Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui hal yang ghaib dan nyata, Engkau memberikan keputusan (hukum) terhadap apa yang diperselisihkan oleh hamba-hambaMu. Maka tunjukkanlah aku –dengan izinMu– kepada kebenaran dari apa yang diperselisihkan. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.” [HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi]

  • Lalu Rasulullah saw bersabda: “Akan datang suatu kaum kelak seperti dia, baik perkataannya, tapi buruk kelakuannya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka mengajak kepada Kitabullah, tetapi mereka sendiri tidak mengambil darinya sedikitpun. Mereka membaca Al-Qur’an, tetapi tidak melebihi kerongkongannya. Kalian akan mendapatkan bacaan Al-Qur’an mereka lebih baik dari kalian, dan solat dan puasa mereka lebih baik dari kalian. Mereka akan melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Mereka mencukur kepala serta mencukur kumisnya, pakaian mereka hanya sebatas setengah betis mereka.”
   Setelah Nabi saw. menjelaskan ciri-ciri mereka, beliau (saw) bersabda: “Mereka akan membunuh para pemeluk Islam dan melindungi penyembah berhala!”. pahami ini saudaraku. niscaya akan tahu tipu daya wahabi. Rasululllah SAW sdh mengingatkan kita ummatnya

 41. saudara2 muslim setelah saya baca diparagraf biografi tersebut ajaran yang dibawa oleh syaikh muhammad bin abdul wahab tidaklah salah/ atau sesat (seperti beberapa comment diatas). sebagai contoh: Tidak ada larangan atau pengharaman atas ziarah kubur atau shalawat kepada nabi Muhammad SAW. CMIIW

  hanya saja yang mungkin sering kita dengar adalah kesalahpahaman beberapa para pengikutnya yang kurang paham ilmu/ajaran beliau. yang menyatakan haram untuk ziarah kubur, shalawat kepada nabi dll.

 42. hati2 dengan qaum mujasimah, mereka adalah pnebar fitnah, aqidah nya yang tidak sesuai dengan aqidah abi mansur al maturidi & abi musa hasan al asy’ari !!!

  (waspadalah)

 43. Alhamdulillah……., semoga anakku bisa mengikuti jejak Muhammad Ibnu Abdul Wahab…., Amiin…

  • Lalu Rasulullah saw bersabda: “Akan datang suatu kaum kelak seperti dia, baik perkataannya, tapi buruk kelakuannya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka mengajak kepada Kitabullah, tetapi mereka sendiri tidak mengambil darinya sedikitpun. Mereka membaca Al-Qur’an, tetapi tidak melebihi kerongkongannya. Kalian akan mendapatkan bacaan Al-Qur’an mereka lebih baik dari kalian, dan solat dan puasa mereka lebih baik dari kalian. Mereka akan melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Mereka mencukur kepala serta mencukur kumisnya, pakaian mereka hanya sebatas setengah betis mereka.”
   Setelah Nabi saw. menjelaskan ciri-ciri mereka, beliau (saw) bersabda: “Mereka akan membunuh para pemeluk Islam dan melindungi penyembah berhala!”
   yang patut ditiru dan diikuti itu cuma nabi nabi dan Rasulullah SAW beserta khalifah. ikutlah apa yan beliau (Muhammad SAW) ajarkan, niscaya kita akan jauh dari fitnah yang kejam. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita akan bahaya Wahabi, maka bertafakkurlah kepada_Nya. supaya kita menjadi golongan orang orang yang berada dijalan_Nya, amienn

 44. Assalamu’alaikum…
  Mhn bagi yang bisa menjawab, apakah rosululloh ketika anaknya ibrohim wafat melakukan tahlilan 3 harian, 7 harian dst dan ada riwayat sohihnya? atau ketika istri rosululloh wafat kemudian
  rosululloh melakukan
  tahlilan? atau ketika para khulafaur rosyidin wafat ada pakai acara tahlilan?
  terus saya juga mau tanya apakah ketika jaman rosululloh masih hidup atau ketika dijaman para sahabat ada acara yasinan juga? terus kenapa rosululloh dan para sahabatnya tidak pakai gelar haji didepan namanya? lha kenapa juga para ulama2 dinegara kita pada mencantumkan gelar haji didepan namanya? supaya orang pada tahu bahwa dia udah pergi haji ya?? “riya” dooong………
  mohon apabila ada yg bisa menjawab tolong dijawab dengan dalil/riwayat yang shohih tentunya.
  Lalu timbul pertanyaan lagi dari saya kalau tidak ada satupun hadis sohih yang meriwayatkan ritual2 tsb kenapa sebagian umat muslim diantara kita selalu mengerjakannya?
  Dan bagaimana korelasinya dgn hadis sohih yg isinya “setiap amalan yang tidak adanya contohnya dari rosul akan tertolak” ?
  Satu lagi saya mau tanya…kenapa kebanyakan para imam di masjid2 ketika sehabis sholat fardhu atau pada acara2 selamatan seringkali membaca ilaa hadrotin nabi muhammad…. alfatihah….kenapa yaaa…? padahal setahu saya Alloh sudah menjamin mengampuni semua dosa2 rosululloh dan menjamin rosululloh berada di tempat yg paling mulia disisi Nya tanpa kita perlu repot2 ngirimin Al fatihah, Adapun riwayat yg sohih yang saya ketahui ahwa kita dianjurkan senantia bersholawat kepada rosul bukan ngirimin fatihah……wallohu’alam..

  • namanya aja musang otak hewan …….asal bunyi…sejarah sampah di konsumsi akhirnya otaknya penuh sampah,sama dengan engogkongnya agus totong goblok isi kepalanya kotoran ahli syirik…..sok tau hanya menukil tulisan mbahnya yg penuh kebencian , dasar totong belajarnya dimana kau di kuburan mbahmu ya atau dapat wangsit……

  • hahahahahaha…..nabi ibrahim tahlilan….ya bener aja ente

  • Lalu Rasulullah saw bersabda: “Akan datang suatu kaum kelak seperti dia, baik perkataannya, tapi buruk kelakuannya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka mengajak kepada Kitabullah, tetapi mereka sendiri tidak mengambil darinya sedikitpun. Mereka membaca Al-Qur’an, tetapi tidak melebihi kerongkongannya. Kalian akan mendapatkan bacaan Al-Qur’an mereka lebih baik dari kalian, dan solat dan puasa mereka lebih baik dari kalian. Mereka akan melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Mereka mencukur kepala serta mencukur kumisnya, pakaian mereka hanya sebatas setengah betis mereka.”
   Setelah Nabi saw. menjelaskan ciri-ciri mereka, beliau (saw) bersabda: “Mereka akan membunuh para pemeluk Islam dan melindungi penyembah berhala!”
   silahkan tanya sama ahli Fiqih , niscaya kamu akan mendapatkan jawabannya. janganlah menghujat, tapi kita wajib mengingatkan akan bahaya laten Wahabi.
   baca kitab kuning soal fikih Safinatun Naja, Taqrib, Kifayatul Ahyar; menengah seperti Fathul Qarib, Fathul Wahab, Fathul Mu’in, I’anatuth Thalibin, Hasyiyah Bajuri, Muhazzab; hingga tingkat tinggi seperti Nihayatul Muhtaj, Hasyiyah Qalyubi wa Umairah, Al-Muharrar, Majmu Syarh Muhazzab. Insya Allah kamu akan mendapatkan jawabannya disana. silahkan membacanya

 45. Kelihatan lok crita rekayasa n kebohongan besar didalamnya…

 46. tawassul yg dibenarkan dalam islam

  1.orang soleh yg masih hidup**orang soleh yang masih bernyawa**
  2.atas amalan yg dilakukan kita spt bersedekah dan lain2 amalan .
  3.dengan asma allah swt.

  itu sahaja tawasul yg dibenarkan..bukan pada kuburan org yg telah meninggal dunia.

  terima kasih

 47. anak lelaki rasulullah saw ada yang bernama Ibrahim

  bukan nabi ibrahim..

  *bacanya biar betul2..

 48. haduh bingun nih gw sebenarnya yang benar mana sih, gimana kalo kita lupakan aja perdebatan MAW coz sejarahnya pada simpang siur, lebih baik kita ikuti ajaran rosul melalui hadist dan Quran jadi cos itu tak mungkin di selewengkan karena Allah yang menjaga kebenarannya.. jadi kita tahu siapa yang benar, orang orang ahlul sunah tak mau di sebut wahabi, mereka tidak mengikuti ajaran wahabi mereka hanya mengikuti hadist dan quran, dan para sahabat dan mengakui ke empat imam jadi tidak pro kepada golongan manapun, yang kemudian menimbulkan perpecahan umat kayak misalnya permusuhan antara dua golongan torekot, yang masing masing menganggap dirinya yang paling benar, salahnya di indonesia mereka pada taklid dengan para keyainya sih tapi gak mau belajar islam lebih dalam, padahal kan orang tidak selamanya benar.

 49. hoy hoy jangan-jangan kasus wahabi kayak sahabat rosul dan para umulmuminun yang di fitnah sesat oleh sy’ah. kalo benar begitu berarti yang bikin fitnah sukses dong. bisa pengaruhin dunia hingga sampai ini.

 50. Please click this link below to earn side income
  http://bit.ly/1co8XKI

 51. Please visit this link using your social networking web such as facebook,twitter,instagram,blog,forumchat and etc
  http://bit.ly/1co8XKI

 52. muhammad abdul wahab menganggap orang yag sebelumnya banyak yang sesat dialah pembaharu ugama,ini mustahil sebab org org yg hampir dgn nabi itulah yg terbaik.lagipun wahabi arab saudi sekarang bersekongkol dgn amerika.berapa batalion askar amerika diarab saudi sekarang ini,arab saudi dga israel tidak bermusuhan .ini kerana kawan.orang yg dapat taufiq mudah faham orang yg sombong akan keliru,orang jahil akan disesatkan oleh wahabi.orang jahil percaya bila wahabi kata tuhan bertempat, tuhan ada tangan.tuhan duduk atas arasy.

 53. Org yg menuduh orang lain musyrik maka dialah yang musyrik
  Mereka senang mengkafirkan orang lain dan satu2 nya golongan yg melakukan hal ini terhadap muslim lainnya cuma golongan khawarij
  Inilah yg dimaksud ali bin abi thalib bahwa ketika menumpas khawarij maka mereka akan bangkit lagi dan lagi

  Muhammad ibn abdul wahab an najdi tanduk setan dr nejd

 54. Untuk penulis dimohon dalam penulisannya jangan membuat fitnah.. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah WAHABI… beliau adalah orang yang menganut manhaj salafussolihin. untuk para komeners… yang WAHABI itu adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum bukan Muhammad bin Abdul Wahab.
  sumber :http://dukungsalafi.blogspot.com/2013/06/perbedaan-wahabi-dan-salafy.html

 55. patut kt syukuri nikmat allah yg telah menciptakan seorang yg tegar lagi tangguh yaitu muhammad bin abdul wahab yg telah menumpaskan khurafat bidah dan tahyul semoga allah membalasnya amin amin ya robbal alamin 🙂

 56. muhammad bin abdul wahab belajar islam dengan pemahaman misionaris yahudi. secara terjemahan, banyak membunuh umat islam, dengan misi mengkafirkan orang islam.

 57. SUDAHLAH KEMBALI PADA SALAFUS SHALIH YG SUDAH DIAKUI ISLAM DUNIA KAN WAHABI LAHIR JUGA BARU AJA …. JAUH … DARI ZAMAN SAHABAT APALAGI TABIIN

 58. Sesungguhnya begitu berat ujian2 dakwah tauhid,ahli syirik memusuhi,org liberal,munafik,penyembah kubur,dan laten sufi sesat

 59. sudahkah cara beribadah kita benar?,sudah berapa hadits yang kita hafal? atau sudahkah kita memperbaiki sholat kita?sibuk mencari cela dan kesalahan orang lain lebih mudah dibanding mencari cela dan kesalahan pada diri sendiri….

 60. ana dulu gak ngerti orang wahabi itu apa, tapi setelah mengerti…ana bangga dibilang wahabi…pelajari dengan hati jangan hanya dengan nafsu amarah, niatkan untuk mencari kebenaran..

 61. Wahabi tu sbnarnya baik tp penganutnya yang trlalu panatik

 62. Biar lah para pembenci syekh muhammad bin abdul wahab trus berkoar2, krn kami sbagai pengikut beliau tidak merasa dirugikan bahkan syekh sendiri, krn beliau sudh tenang di alam barzah sana. .
  Kami bangga memiliki ulama sprti beliau sebagai pewaris Nabi yg lurus pemahaman.a dalam agama ini sperti yg diajarkan oleh Rasullah. Semoga kami dikumpulkan bersama mereka. Amiiin.
  Allahu Akbar. . .Allahu Akbar. . .Allahu Akbar. . .

 63. umai sulitnya ai, tapi mun handak kd tasalah ti Baik maumpati nabi dan para sahabatnya ha yakalo…

 64. aneh bin aneh, kenapa yang dibahas justru ISIS, Al-qaeda dll. kenapa g dipelajari mazhabnya.
  kalau mengindentikan sesuatu dengan dengan golongan tertentu saya rasa kurang adil.

  tentu tidak adil kalau ada orang yang ngomong atau menghakimi sesuatu karena kebobrokan segerombolan orang,contohnya :
  misalkan ada seseorang yang mengaku NU/MU/PERSIS bertindak asusila atau ketahuan sedang mabuk,apakah adil jika kita menyebut NU/MU/PERSIS itu golongan sesat??
  begitu juga yang mengidentikan ISIS/Al-qaeda dengan wahabi lalu menyebutkan wahabi itu golongan sesat tanpa mempelajarinya terlebih dahulu.

  kalian menuduh si A ingin memecah belah umat islam,kalian menuduh si B ingin mengadu domba umat islam..
  kalau benar,berarti mereka berhasil. contohnya lihatlah kalian berdebat saling menghina sesama muslim.

  “Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa: 59)

  Wallahu a’lam.

 65. biasanya yang tidak suka denagn ajaran seyh abdul wahab rahimulloh adalah kaum siah laknatulloh….dan yang masih bimbang adalah bangsa indo yqng setengah siah dan setengah sunnah…

 66. WAN AZMI. jika amerika bergabung bersama syiah itu lebih berbayah bagi umat muslim.

 67. Selalu Wahabi,Muhammadiyah,NU…sadarkah kalian semua musuh kita yg nyata itu syiah yg mengatas namakan Islam,Wahabi dan Muhammadiyah bermzhab Imam Hambali sedang NU Imam Syafi’i.syiah paling suka kalo sesama Ahlus Sunnah pecah.kalo orang selalu menjelekkan ajaran dari 4 mazhab berarti syiah.Islam itu indah berbeda tetapi tetap berpedoman pada Al Qur’an dan Al Hadist

 68. ”Dalam masalah agama, jgn ikut org, sebab mereka mungkin jg salah”.(IMAM SYAFI’I )
  ”Bila aku meriwayatkan hadits shohih dr Rosululloh saw, lalu aku tidak berpegangan dgnnya, aku saksikan kpdmu bahwa akalku tlah lenyap”.(IMAM SYAFI’I)
  ”Bila aku berkata sesuatu lantas ada hadits dr Rosululloh saw yg bertentangan dgnnya, maka lemparkan perkataanku ke tembok”.(IMAM SYAFI’I )
  ”Stiap masalah yang telah shohih kabarnya dr Rosululloh saw menurut Ahlun Naqli ( para perawi hadits ) menyelisihi apa yg aku katakan, maka aku mencabut kembali dr nya pd masa hidup ku dan stelah kematlianku”.(IMAM SYAFI’I )
  ”Jgnlah kamu taklid kpdku dan jgn pula kpd Malik, Syafi’i, Auza’i, dan Tsauri dan ambillah dr mana mereka mengambil”.(IMAM AHMAD )
  ”Ayah hanyalah manusia, kadang benar, kadang salah. Hadapkan perkataanku dgn Al-Quran dan Al-Hadits”.(IMAM MALIK )
  ”Pendapat kita ini ada yang ditolak juga ada yang diterima kecuali penghuni kuburan ini. ”Kemudian Imam Malik ra berisyarat kpd kuburan Rosululloh saw
  ”Inilah pendapatku dan ini yang terbaik. Barangsiapa dtg dgn pendapat yg lbh baik, kita menerimanya”.(IMAM ABU HANIFAH )

  • ”Aku hanyalah manusia, kadang benar, kadang salah. Hadapkan perkataanku dgn Al-Quran dan Al-Hadits”.(IMAM MALIK).
   Mereka para Imam tsb di atas dgn tegas pula sepakat menyatakan, ”Bila Hadits itu shohih, maka itulah Mazhab ku. Dan bila ijtihad atau pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadits yang shohih, ikutilah Al-Quran dan Al-Hadits serta campakkanlah ijtihad dan pendapatku”.Itulah mereka,

 69. orang yang ngoceh di atas adalah pembenci Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab, dia adalah orang terburuk diantara manusia yang ada bila dia tidak memohon ampun kepada Allah,. Syaikh Ibnu Wahhab membahas tauhid berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist, sementara pembenci beliau adalah orang dungu tanpa dalil dalam ucapan kotornya.., bagaimana mereka ini (pembenci Wahabbi ) tidak marah kepanasan kalau kita syiarkan dakwah Ibnu Wahhab karena mereka itu adalah pelaku syirik, pelaku bid’ah yaitu kalangan NU, MUhammadiyah. mereka inilah anti wahhabi, dan mereka amat takut karena takut hilang simpati ummat kepada mereka, wahai kasiaann, mereka amat takut disebabkan dakwah wahhabi telah berpengaruh dimata ummat, ummat sekarang beralih kepada dakwah ini..

 70. pembenci wahabi tidak akan berpengaruh terhadap dakwah wahhabi, penbenci hanya capek saja, kasian mereka orang paling dungu

 71. saudara2 kalau adu argument yg sabar, jangan emosi. kalau emosi sudah ketahuan (sy yg awam) bahwa anda bukan seorang ahli ilmu. mungkin kita dapat ilmu dari guru masing2, dan saling berseberangan. tapi jangan hujat yg berseberangan di internet seperti ini. lebih baik kita kaji lagi apa2 yg disampaikan guru masing2, buka kitab2 yg menjadi rujukannya langsung, kalau bisa malah dari sumber aslinya kitab / manuskrip asli, apakah benar2 telah sesuai apa yg disampaikan guru kita atau tidak (kalau mampu), jika tidak hendaknya tidak usah berkomentar, karena kita mungkin tidak berhak berkomentar karena miskin ilmu. sampaikan dengan baik apa yg anda pikirkan.

 72. ass wr.wb
  sebelumnya mohon maaf. saya tidak tahu dengan si pemilik artikel ini. anda siapa dan mau apa? kenapa kau kurangi dan tambahi? bukankah artikel ini diambil dari WIKI? kalo iya, maka jangan kau rubah isinya. kecuali kau memang ingin mengadu domba kami umat muslim. Wahabi diciptakan oleh seseorang yg bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman, bukan syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. syeikh Muhammad juga menolak jika mereka dibilang dgn gerakah Wahabi.. lebih disebut dengan Salafus salihin (ajaran terdahulu Rasul dan para sahabat). lgpula kalo mau ditelaah.. antum semua juga bisa dibilang Salafus salihin (yg sering dibilang salafiyah).. semua umat muslim mengerjakan shalat kan… shalat diajarkan oleh Rasul kan.
  demikian yg bisa saya sampaikan. mohon maaf salah datangnya dari saya dan kebenaran insya allah datang dari Allah s.w.t. wassalam

 73. semoga allah menjaga agama dari ahli bid’ah.

 74. Klw ingin memurnikan islam knp sngat exstrim,pakek bongkar kuburan segala,aqidah itu kan soal HATI,knp bgt mdh berkata itu musrik ini musrik,ulama ulama itu jg mengkaji kitab yg sama,rasul yg sama,dlm panji panji islam,mari bersatu dgn perbezaan,berbeza itu rahmat bukan kiamat.

  • Aqidah bukan soal HATI wahai saudaraku, Aqidah telah diatur oleh Allah & Rasulnya, dan siapa pula yang bongkar2 kuburan..?janganlah kita membuat pernyataan2 tentang sesuatu hal yang belum sepenuhnya kita pahami, jangan ikuti kata HATI. Sesuai Firman Allah : “Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada ilmu didalamnya sungguh pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. 17 al-Israa’: 36)

 75. DISTORSI SEJARAH ITU SUDAH TERLALU JAUH DAN TERLALU MENDALAM DIDALAM TUBUH KAUM MUSLIMIN, SAYA PERCAYA BETUL BAHWA KATA KATA WAHABI ADALAH BENAR BENAR PROPAGANDA YAHUDI DAN SYIAH UTK MNGADU DOMBA UMMAT ISLAM !!! SMNTARA KAUM MUSLIMIN SIBUK BERTENGKAR DG PERSOALAN INI SYIAH MNYEBAR LUASKAN EMRIO BUSUK MEREKA DG LELUASA….YANG KALIAN KATAKAN WAHABI SESUNGGUHNYA ADALAH ABDULLAH BIN ABDURRAHMAN BIN RUSTUM YANG JAUH HIDUP DAN LBH DAHULU WAFAT SBLM LAHIRNYA SYEIKH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB…SI RUSTUM INI ADALAH PARA KHAWARIJ SESAT…HAL YG MUSTAHIL ORG YG WAFATNYA BERABAD ABAD SBLM LAHIRNYA ABDULLAH BIN ABDUL WAHAB MEMFATWAKAN BHW ABDULLAH BIN ADUL WAHAB SESAT SMNTRA DIA SUDAH MMBUSUK DIDALAM TANAH….

 76. kebenaran milik penguasa,

 77. Ilmu agama sangat luas, sayang kita terlalaikan untuk menggalinya karena melayani komentar buruk dari orang2 yang mengaku islam tapi memusuhi manhaj dan aqidah yang lurus ini.

 78. Benar atau salah hanya ALLAH yang tahu, janganlah saling menghujat thd sesama Muslim.

 79. Islam datang dl dianggap aneh,tanda2 diakhir zaman islampun dianggap aneh, skrg sdh ada tanda2nya, karena situs2 nabi,para sahabat,waliulloh yg menyebarkan agama islam telah dihancurkan oleh kaum WAHABi, anak cucu kita nanti mengetahui islam hanya dr buku2,krn bukti sejarah nabi Muhammad telah dihancurkan. Itulah FITNAH Dr NAJD TANDUK SETAN.

  • situs mana yg dihancurkan mas.
   Jangan sampai perkataan anda malah memperberat hisab anda.
   sekadar mengingatkan saja.
   Hati hati , Wahabi mana yang anda maksud???

 80. ibaratkan ada dua penunjuk arah yang satu ke kiri dan yang satu ke kanan, padahal yang dituju sama-sama di depan, tetapi, kenapa ya kok malah mau memaksa orang untuk melalui jalan yang kita pilih sementara yang dituju sama-sam di depan dan akhirnya sampai juga. ikutilah jalan yang masing-masing diyakini selagi itu sama-sam sampai pada tujuan. kalau sama-sama punya dalil ya jangan kita yang jadi barang adu domba. sama-sama benar ya udah jalani aja yang diyakini, yang penting sama sumbernya. malu rasanya lihat sama-sama lihat sama-sama muslim ada yang konflik. akhirnya yang ketawa dan merasa puas bukan siapa, ya syetan karena udah berhasil membuat sesama muslim konflik.

 81. Setelah saya membaca semua tulisan,anggaplah saya sebagai wasit yang menurut saya masuk akal yaitu orang yang mendukung
  Muhammad Abdul Wahab
  #Amir

 82. artikel diatas sudah jelas dakwah lisan dan pena dan MENGANGKAT SENJATA memerangi yang tidak mau ikut wahabi kan udah jelas ndak perlu panjang lebar

 83. Dan jadilah sekarang negara yang bernama saudi arabia yg berfaham wahabi dan bernaung di bawah selangkangan zionis dan amerika..artikel sampah..cuuuiiiihhh

  • Kamu tqlid buta..buta dan tuli tidak bisa membedakan mana yg haq dan yg bathil..objektif dalam menilai sesuatu..pelajari dgn hati tenang ..baru koment!!

 84. Dan jadilah sekarang negara yang bernama saudi arabia..negara yg berfaham wahabi..taudid dll..tapi berlindung di bawah selangkangan zionis dan amerika..artikel sampah…cuiiiiihhhhh..

 85. Lucu ya kalau ada mengaku muslim.aswaja.
  Ngaku ikut NU
  Ngaku ikut Muhammadiyah
  Tapi mencela Muhammad bin Abdul.Wahab yg mengembalika masayarakat arav dari kemusyrikan kembali ke Tauhid yg lurus sesuai Sunnah Nabi malah disebut sbg kafir dll.

  Mereka malah tak pernah mempermasalahkan Abdul Wahab Bin Rustum Ulama biang kurafat dan kemusyrikan ratusan tahun sblm Muhammad bin Abdul.Wahab sbg biang kerok penyimpangan.

  Haii pengaku2 NU Aswaja dan Muhammadiyah

  Kerahuilah bahwa Muhammad bin Abdul Wahab iti adalah Pengikut Sunnah nabi yg sejati. Pendiri2 NU dan Muhammadiyah itu belajar sekolah ngaji di Saudi era 1800an.saat Jazirah sudah bersih dari kurafat dan kemusyrikan asbab jasa beliau. Buku2 Muhammad bin Abdul Wahab itu rujukan Pendiri NU dan Muhamadiyah.
  Kamu berani mengatakan Pendiri NU dan Muhammadiyah belajar dari Wahabi ??

  *Jawab…..!!*

  Sungguh kami telah tertipu oleh propaganda Yahuuda Wannasooro Wassyi’i yg benci ahlu sunnah Waljamaah dgn issue2 kotor dan keji mereka.

  Islam itu simple
  Pegang al Quran dan hadist Rasul saw dan ikuti Sahabat nabi.

  Dan iti yg dibawa kembali oleh Muhammad Bin Abdul Wahab.

  Jadi anda ini masih mengaku pengikut Nabi saw ?? Harusnya anda menghormati Beliau. Semoga ALLAH SWT merahmati Muhammad bin Abdul Wahab rdh, Aamien Yaa Allah.

  Jadi Wahabi itu issue2 buatan kafir.musyrik. jangan ladeni. Abaikan saja

  • Memang benar Muhammad bin Abdul Wahab mengajak ummat Islam ke ajaran Islam yang murni tidak dicampur dengan kesyirikan dll yang tidak sesuai syariat. Isu wahabi… isu muatan politik…dihembuskan agar ummat Islam saling mencaci…. saling benci….. saling perang, orang-orang kafir Barat dengan mudah menguasai negara-negara Islam atau mayoritas Islam. Politik adu domba yg pernah dilakukan oleh penjajah Belanda di Indonesia.
   Dicontoh oleh Amerika untuk menghancurkan Iraq.

 86. haey wahabi,,,nabi lo si m0h bin abd wahheb itu ,,boneka yahoudi euy…udah lah jangan ngomong tauhid ,,tauhid,,,kalo lo pengen yakin benernya yg ziarah lo gali mkam rosul ,,pasti masih utuh,,terus lo gali kubura moh abd wahab . pasti cungiknya udah jadi tengkorak busuk bau biuk ,,spt faham sesatnya yg bau bangke diaduk sama tai anjing dicampur pake tai babi , bumbunya tai kebo sama tai kucing garong,,faham

 87. I feel that is among the so much significant information for me.

  And i am glad reading your article. However want to statement on some normal
  issues, The site style is wonderful, the articles is really great : D.
  Just right task, cheers

 88. Ini adalah artikel pembenaran Wahabi, tapi coba baca di sejarah berapa banyak korban dari kolaborasi Ajaran Yang Seolah-olah memurnikan Ketauhidan dengan Ambisi Politikanya Muahmmad ibnu Saud yg hingga saat ini membangun Kerajaan Saudi Yang Tidak Pernah Dicontohkan Oleh Rasulullah. Semoga Allah melinduni kita dari Fitnah Wahabi ini. Kerjaan Saudi Ini adalah contoh kemufikan Wahabi. Aamiin YRA

 89. Hey Kalian yang membenci wahabi, kalian benci karena apa? Karena ajaranya yg mengikuti sunah nabi? Atau karena gengsi dan malu untuk meninggalkan tradisi leluhur? Atau kalian benci karena namanya wahabi? Dakwah muhammad bin abdul wahab di sebut wahabi? Harusnya kan muhammadi. Kenapa kalian mati2an membela tradisi leluhur kalian sama halnya jaman jahiliyah mereka juga membela tradisi leluhur mereka. Seharusnya kalian bersyukur masih dapat kesempatan bertaubat. Atau kalian mau bawa sampai mati tradisi2 leluhur kalian? Apa kalian lebih berharap syafaat dari leluhur kalian?

  • Pencari jln lurus jwbn pertanyaan mu itu krn pengikut wahabbi itu munafik.
   Sok taat
   Baik ucapannya buruk kalakuannya.
   Kalo emg pngikut wahabri itu islam murni, pasti mmbntu ttggnya yg sdg kesusahan spt irak n pilistin yg ssg d gmpur habis2an oleh kaum kapir dn lain2..
   Tp knp tdk mau mmbntu krn itu kaya tp pelit. Klo gk pelit borong dong snjta canggih buat nglwn israil dll.

 90. menarik


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s